EKOTURIZAM (241315)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Cilj kolegija je steći teorijska i praktična znanja o resursnoj i razvojnoj osnovi ekoturizma. Putem kolegija studenti će se upoznati s utjecajem ekoturizma na okruženje, te naučiti osmišljavati ekoturističku ponudu temeljenu na prirodnim ljepotama i zaštićenim dijelovima Hrvatske.

Vrsta kolegija

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Definirati i objasniti osnovna obilježja ekoturizma i održivog turizma
Prepoznati značaj zaštićenih dijelova prirode kao temelja razvoja ekoturizma
Nabrojiti gospodarske, okolišne, kulturne i društvene potencijale za razvoj ekoturizma
Opisati ulogu pojedinih institucija i razvojnih dokumenata u funkciji razvoja ekoturizma
Na osnovu SWOT analize identificirati kritične čimbenike u prirodnom lokalitetu
Procijeniti značaj ekološke poljoprivrede i tržišta ekoloških proizvoda za razvoj ekoturizma
Izraditi prijedloge različitih programa za ekoturističke aktivnosti
Izraziti se jasno i argumentirano o svojim stavovima vezanim uz ekoturizam
Samostalno izraditi seminarski rad i izložiti ga široj publici.

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 PREDAVANJA Predavaona
1.1 Ekoturizam: osnovni pojmovi i definicije. Načela ekoturizma. Usporedba s pojmom održivog turizma. Određivanje prihvatnog kapaciteta ekoturizma u modelu održivog turističkog razvoja. 3
1.2 Povijesni razvoj i trendovi u ekoturizmu u Hrvatskoj i Europi. Počeci razvoja ekoturizma u Hrvatskoj. Institucionalizacija ekoturizma u visokom obrazovanju. 2
1.3 Resursna osnova za razvoj ekoturizma. Zaštićena područja u svijetu i njihova uloga u razvoju ekoturizma- vrste zaštićenih područja, rasprostranjenost u svijetu, glavna područja po kontinentima - UNESCO-va prirodna baština, glavni nacionalni parkovi, parkovi prirode i ostala zaštićena područja. 2
1.4 Zaštićena područja u Republici Hrvatskoj. Nacionalni parkovi u Hrvatskoj, parkovi prirode, ostala zaštićena područja u Hrvatskoj. Natura 2000 i ekoturizam. Agenda 21 – Rio, Povelja o ekološki prihvatljivom turizmu. 2
1.5 Glavne strategije i planovi razvoja ekoturizma u Hrvatskoj Primjeri dobre prakse. 2
1.6 Ruralni turizam kao osnova za razvoj ekoturizma. Ekološka poljoprivreda i značaj ekološke proizvodnje kao atrakcijske osnove u organiziranju ruralnih turističkih aktivnosti. 3
1.7 Osmišljavanje turističke ponude temeljene na ekološkoj proizvodnji. Važnost ekoagroturizma za ruralni razvoj. Ekoturizam i zdrava hrana. 2
1.8 Utjecaj ekoturizma na lokalno područje: gospodarstvo, okoliš, kultura i društvo. Interpretacija okoliša u ekoturizmu. 2
1.9 Ekoturizam i poticanje poduzetništva. Ekoturistička gospodarstva. Primjeri dobre prakse u Hrvatskoj. 3
1.10 Ekološki menadžment. Dimenzije i sustav ekološkog menadžmenta. Marketing u ekoturizmu. Marketing mix kao pretpostavka za uspješnu promociju, plasiranje i prodaju ekološki proizvedenih proizvoda na obiteljskim gospodarstvima. 3
1.11 Razvoj ekoturističkih proizvoda. Standardi kvalitete i označavanje u ekoturizmu. Ekološki znak za kvalitetu. Eko- sajmovi. 2
1.12 Tržište ekoturizma. Segmentacija tržišta u ekoturizmu. Pregled dosadašnjih istraživanja ekoturističke ponude i potražnje. 5
1.13 Politika i ekoturizam: prostorno planiranje u turizmu, prometna politika, regionalna politika. Ekološki ciljevi nacionalnih politika turizma. Politika nevladinih organizacija. 3
1.14 Zakonodavni okvir za razvoj ekoturizma. Instrumenti kontrole razvoja ekoturizma. Prikaz postojećih primjera dobre prakse. 3
1.15 Profil i karakteristike ekoturista. Motivacija i potrebe ekoturista. Ekodestinacije i ekonaselje. Ekosela. Ekoturističko vođenje. 3
2 VJEŽBE
2.1 Istraživanja u ekoturizmu. Studije slučaja. Istraživački doprinosi i glavne istraživačke teme o ekoturizmu. Strategije razvoja turizma i ekoturizma. Ostali razvojni dokumenti na nacionalnom i lokalnom nivou. 5
2.2 Terenska nastava Terenska nastava uključuje posjet ekoturističkoj lokaciji, sudjelovanje na predavanju, radionici, konferenciji, manifestacijama i ostalim prilikama koje sadržajno nadopunjuju nastavu. 5
3 SEMINARI Predavaona
3.1 Izrada seminarskog rada. Studenti istražuju i pišu temu seminarskog rada: „Mogućnosti razvoja ekoturizma u domicilnoj županiji“ koji uključuje analizu postojećih oblika turizma, organizaciju turističkog sustava, dionike u turizmu i ruralnom turizmu, značaju ekoturizma, resursnu osnovu za razvoj ekoturizma, daljnji razvoj postojećih i novih proizvoda i usluga koji se temelje na osnovnim načelima održivosti i ekološkim načelima. Studenti kreiraju inventar privlačnosti i SWOT analizu ekoturističke destinacije. Za izradu seminarskog rada studenti će dobiti smjernice, osnovne izvore podataka i mentorsku podršku. 10
40 10 10

Obvezna literatura

  1. Bilen, M. (2011): Turizam i okoliš: Ekonomsko-geografski pristup izučavanju problematike), Mikrorad d.o.o., Zagreb. 2. Geić, S. (2011): Menadžment selektivnih oblika turizma, Split: Sveučilište u Splitu. 3. Klarić Z., Gatti, P. (2006): Ekoturizam u: Hrvatski turizam: plavo, bijelo, zeleno/ Sanda Čorak i sur. Zagreb, Institut za turizam (Znanstvena edicija Institut za turizam; knj. 3), str. 149-166. 4. Müller H., 2004: Turizam i ekologija, povezanost i područja djelovanja, Masmedia, Zagreb. 5. Zbornik radova 2. Kongresa eko i održivog turizma. Dostupno na: http://www.lux- promocija.com/static/pdf/Zbornik%20radova_2%20Kongresa%20eko%20i%20odrzivog%20turiz ma%20(1).pdf 6. Wearing, S., Neil, J. (2000), Ecotourism, Impacts, Potentials and Possibilities,Oxford: Butterworth-Heinemann, UK.

Preporučena literatura

  1. Brčić-Stipčević, V., Petljak, K., Renko, S.(2010): Ekoagroturizam – pokretač održivog razvoja turizma, Ekonomski fakultet Zagreb. Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/228357869_EKOAGROTURIZAM- POKRETAC_ODRZIVOG_RAZVOJA_TURIZMA 2. Carić (2012): ODRŽIVI turizam u deset koraka: planiranje održivog turizma zasnovanog na baštini i prirodnom naslijeđu: priručnik za upravljanje i razvijanje turističkih regija, destinacija i proizvoda, Zagreb. 3. Ćurić, K. : Promišljanje razvoja ekoturizma i ekološke poljoprivrede, Praktični menadžment, Vol. I, br. 1, str. 98.-100. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/101259 4. Jafari, J (2000): The Encyclopedia of Tourism, Routledge, Taylor & Francis Group, London. 5. Kevy, A. (2014): Eko marketing – radna bilježnica. 6. Miljak, T., Bačić, L., Kitić, M. ( 2012): Ekoturizam kao poticaj razvoja poduzetništva u turizmu na primjeru Republike Hrvatske, Učenje za poduzetništvo , Vol. 2 No. 2. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/clanak/192470# 7.

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

  • Veleučilište u Virovitici, smjer: Menadžment ruralnog turizma

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.