POLJOPRIVREDNE MELIORACIJE I ZAŠTITA TLA (97)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati načela, parametre i kriterije za projektiranje sustava odvodnje i navodnjavanja. Glede održivog gospodarenja tlom studenti će se također upoznati s izvorima, kretanjem i zadržavanjem onečišćujućih tvari u okolišu, njihovim ulaskom u hranidbeni lanac te s posljedicama za zdravlje čovjeka i životinja.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Bilinogojstvo (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Menadžment u poljoprivredi (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Zootehnika (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)

ECTS: 4.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 5,5 do 6,5 bodova
Dobar (3): 7,0 do 7,5 bodova
Vrlo dobar (4): 8,0 do 8,5 bodova
Izvrstan (5): 9,0 do 10,0 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno pohađanje nastave, izrađeno stručno izvješće (mini projekti) te obranjen seminarski rad.

Opis

Moguće je ispit položiti putem kolokvija (pismeno, usmena potvrda) tijekom izvođenja nastave ili se polaže nakon odslušanih predavanja i vježbi (pismeno, usmena potvrda).
Polažu se dva kolokvija. Studenti koji ne zadovolje, uz uvjet da su položili barem jedan od kolokvija, imaju pravo na jedan popravni. Ukoliko studenti ne polože na ovaj način polažu ispit. Uvjet za izlazak na ispit su odslušana predavanja i vježbe te izrađen seminarski rad.
Pismeni kolokvij i ispit sastoji se od 10 pitanja, a način ocjenjivanja je sljedeći (bodovi od 1 do 10):
5,5 - 6,5 - dovoljan (2)
7,0 – 8,0 - dobar (3)
8,5 - 9,0 vrlo dobar (4)
9,5 -10,0 - izvrstan (5)
Studenti koji nisu položili kolokvije polažu ispit koji se sastoji također iz pismenog i usmenog dijela.
Konačna ocjena dobije se na sljedeći način:
Aktivnost na nastavi i uredno pohađanje - 5%
Vježbe i seminar - 55%
Predavanja - 40%

Opće kompetencije

Studenti će naučiti projektirati sustave površinske i podzemne odvodnje te računati komponente bilance oborinske vode u tlu. Izradit će projekt navodnjavanja kišenjem. Moći će davati preporuke sanacije onečišćenoga tla. Također će moći javno prezentirati rezultate vlastitoga rada.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nakon odslušanih predavanja studenti će moći:
Protumačiti i povezati temeljne definicije te parametre i kriterije nužne za projektiranje sustava odvodnje i navodnjavanja. kolokvij ili ispit (pismeni, usmeni)
Protumačiti i povezati temeljne odrednice održivog gospodarenja tlom u skladu s načelima održive poljoprivredne proizvodnje. kolokvij ili ispit (pismeni, usmeni)
Nakon odslušanih vježbi studenti će moći:
Izračunavati parametre odvodnje i navodnjavanja u sklopu izrade manjih projekata. Stručno izvješće (mini projekti)
Izraditi tablice i grafikone te napisati izvješće. Stručno izvješće (mini projekti)
Javno prezentirati rezultate vlastitoga rada. Javna prezentacija

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvodi predavanja i vježbe te održava konzultacije i ispite.

Obaveze studenta

Uredno pohađanje nastave i aktivnost na nastavi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Programski sadržaj melioracija - 1. kolokvij 10 do 5,5
5,5 do 6,5
6,5 do 7,5
8, 0 do 8,5
9,0 do 10,0
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 1
Programski sadržaj zaštite tla - 2. kolokvij 10 do 5,5
5,5 - 6,5
7,0 - 7,5
8,0 - 8,5
9,0 - 10,0
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 1

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u poljoprivredne melioracije (predavanje), Oplav, Preduvjeti za uspješnu odvodnju suvišnih voda; Metode površinske odvodnje, osnovi hidrologije (predavanje)
 2. Voda u Hrvatskoj i svijetu, uloga u agroekosustavu (predavanje); Apsolutni i relativni pad terena, račun površina (vježbe)
 3. Apsolutni relativni pad terena, račun površina (vježbe); Projektiranje sustava površinske odvodnje (vježbe);
 4. Projektiranje sustava površinske odvodnje (vježbe); Projektiranje sustava površinske odvodnje (vježbe);
 5. Podzemna i kombinirana odvodnja, strojevi za izvođenje radova (predavanje); Projektiranje podzemne odvodnje (vježbe);
 6. Projektiranje sustava podzemne odvodnje (vježbe); Projektiranje sustava podzemne odvodnje (vježbe);
 7. Uvod u navodnjavanje, Neto i bruto norma navodnjavanja, Dodavanje vode pri navodnjavanju (predavanje); Izvor i kakvoća vode za navodnjavanje, Koristi i problemi navodnjavanja, temeljni elementi za projektiranje (predavanje);
 8. Bilanca vode u tlu prema metodi Thornthwaitea (vježbe); Bilanca vode u tlu prema metodi Thornthwaitea (vježbe);
 9. Metode, načini i sustavi navodnjavanja (predavanje); Metode površinskog navodnjavanja, podzemno navodnjavanje (predavanje);
 10. Navodnjavanje kišenjem, Lokalizirano navodnjavanje (predavanje); Projektiranje sustava klasičnog načina navodnjavanja kišenjem (vježbe);
 11. Kolokvij (pismeni i usmeni); Uvod u zaštitu tla (predavanje);
 12. Izvori i kretanje onečišćujućih tvari u okolišu (predavanje); Kemijska i biološka vremenska bomba, Temeljne odrednice održivog gospodarenja tlom (predvanje);
 13. Uvod u klasifikaciju oštećenja tla, Prvi i drugi stupanj klasifikacije oštećenja tla (predavanje); Treći i četvrti stupanj klasifikacije oštećenja tla (predavanje);
 14. Temeljne odrednice održive poljoprivredne proizvodnje, onečišćenje voda (predavanje); Prezentacije seminarskih radova (seminari);
 15. Prezentacije seminarskih radova (seminari); Kolokvij (pismeni i usmeni).

Obvezna literatura

 1. Šimunić, I., Špoljar, A. (2007): Tloznanstvo i popravak tla (skripta), Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci.
 2. Šimunić, I., Špoljar, A., Tomislava Peremin Volf (2007): Vježbe iz tloznanstva i popravka tla (skripta), Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci.
 3. Špoljar, A., Tušek, T., Čoga, T. (2011): Onečišćenje okoliša. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, udžbenik, Križevci.
 4. Špoljar, Andrija (2019): Konzervacija i remedijacija tla. Udžbenik, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci, 209. str.

Preporučena literatura

 1. Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb.
 2. Šimunić, I. (2013): Uređenje voda. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 260 str.
 3. Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Hrvatske i Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebe, Zagreb.
 4. ***Društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje Hrvatske (1987): Priručnik za hidrotehničke melioracije. Knjiga 4, Zagreb.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Poljoprivredne melioracije, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.