RURALNI TURIZAM (135051)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

CILJ PREDMETA: Steći teorijska i praktična znanja iz ruralnog turizma.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom trajanja predmeta „Ruralni turizam“. Pri tome se
vrednuje nazočnost i sudjelovanje u nastavi, izrađeni individualni i timski zadaci studenata, seminar i javna prezentacija
rezultata istraživanja.
Svi elementi koji se ocjenjuju trebaju biti ocjenjeni pozitivnim ocjenama od 2 do 5:
- Prisustvo i aktivnost na nastavi (20%)
- Zadaće i javna prezentacija rezultata istraživanja (40%)
- Pismeni ispit (40%)
Bodovi se stječu kontinuirano tijekom trajanja nastave iz predmeta „Ruralni turizam“.
Zadaci studenata se ispravljaju u roku od 5 dana, a tijekom trajanja nastave student može pratiti broj bodova koje je
stekao individualnim uvidom u evidenciju. Nakon obranjenog seminara i javne prezentacije rezultata istraživanja,
zbrajaju se postignuti bodovi koji se upisuje kao konačna ocjena u ISVU sustav.
Studenti polažu ispit iz predmeta „Ruralni turizam“ na način da kontinuirano sakupljaju ocjene kroz aktivno sudjelovanje
na nastavi pripremajući se unaprijed za pojedinu nastavnu jedinicu, tijekom nastave pretražujući određene baze
podataka prema uputama nastavnika (informatička radionica), uključujući se u rasprave te redovitim pisanjem zadaća.
Tijekom nastave student je obavezan ovladati osnovnim pojmovima iz područja ruralnog turizma kroz Rječnik pojmova
koji se nalazi u Merlin sustavu za e-učenje. Nakon predavanja polaže se pismeni ispit.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti osnovne pojmove iz područja ruralnog turizma
Razlikovati oblike ruralnog turizma
Povezati ruralni turizam s gospodarskim i ruralnim razvojem
Razlikovati simbole ponude kroz piktograme za seoska turistička gospodarstva
Usporediti elemente izvornosti i ambijentalnost agroturističke lokacije i agroturističkog objekta
Kritizirati ruralni interijer i eksterijer agroturističkih objekata
Identificirati osnovne elemente marketing miksa u ruralnom turizmu
Razlikovati različite promocijske opcije i elemente promocijskog miks-a koje se koriste u ruralno turističke svrhe
Nabrojati institucije u funkciji razvoja ruralnog turizma
Klasificirati smještajne i ugostiteljske objekte
Koristiti metode istraživanja na agroturističkom objektu ili agroturističkoj lokaciji
. Prezentirati vlastite rezultate istraživanja široj publici

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Predavanja Predavaona
1.1 Uvod u predmet 1
1.2 Konceptualno određenje pojma ruralnog turizma i ruralnog prostora. Nastanak i razvoj ruralnog turizma (Hrvatska, Europa, svijet). 3
1.3 Oblici ruralnog turizma, pretpostavke razvoja pojedinih oblika ruralnog turizma s naglaskom na seoski turizam 2
1.4 Razlike i međuodnos ruralnog turizma, seoskog turizma i agroturizma. Smještajni i ugostiteljski objekti u ruralnom turizmu. Nacionalni katalog "Ruralni turizam Hrvatske". 2
1.5 Ruralni interijer i ruralni eksterijer. 2
1.6 Društveni i ekonomski aspekti ruralnog turizma. 3
1.7 Ruralni turizam kao važan čimbenik ruralnog razvoja. Održivi razvoj i ruralni turizam. Ruralni turizam i zaštita prirode. Ruralni turizam i kultura. 1
1.8 Elementi ambijentalnosti i izvornosti agroturističke lokacije i agroturističkog objekta. 2
1.9 Marketing u ruralnom turizmu. 2
1.10 Specifičnosti turističkih usluga i sustava njihova pružanja. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u. Simboli ponude. 2
1.11 Identifikacija i pozicioniranje turističkog segmenta 1
1.12 Kvaliteta ruralne turističke usluge i zadovoljstvo korisnika. 1
1.13 Značenje i identitet marke kod turističkih usluga. 1
1.14 Instrumenti marketinškog miksa u ruralnom turizmu s naglaskom na promociju. 3
1.15 Mjere razvoja ruralnog turizma u Hrvatskoj, organizacije i službe u funkciji razvoja ruralnog turizma. Mogućnost izlaganja gosta predavača iz neke institucije. 4
2 Vježbe Praktikum
2.1 Inozemna i hrvatska iskustva u ruralnom turizmu. Analiza hrvatskih ruralno-turističkih objekata kroz Nacionalni katalog „Ruralni turizam Hrvatske“. Analiza simbola ponude 4
2.2 Analiza smještajnih i ugostiteljskih objekata kroz Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u. 4
2.3 Ocjena ambijentalnosti i izvornosti agroturističke lokacije i agroturističkog objekta. Ocjena ruralnog interijera i eksterijera agorturističkih objekata. 3
2.4 Analiza turističkih programa Udruge ruralnog turizma Hrvatske. 3
2.5 Prezentacije rezultata istraživanja 6
3 Terenska nastava Praktikum
3.1 Terenska nastava 10
30 20 10

Obvezna literatura

  1. Svržnjak, Kristina, Kantar, Sandra, Jerčinović, S., Kamenjak, D.: Ruralni turizam – uvod u destinacijski menadžment, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci, 2014.
  2. Ružić, P.: Ruralni turizam, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Pula, 2009.

Preporučena literatura

  1. Galičić, V., Laškarin, Marina: Putevi do zadovoljnoga gosta, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Opatija, 2011.
  2. Demonja, D., Ružić, P.: Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima, Meridijani, Zagreb, 2010.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.