RURALNI TURIZAM (254)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

CILJ PREDMETA: Steći teorijska i praktična znanja iz ruralnog turizma.

Vrsta predmeta

  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Bilinogojstvo (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)
  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Menadžment u poljoprivredi (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)
  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Zootehnika (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)

ECTS: 4.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Opis

Kao okvir za ocjenjivanje definiran postotni udio ocjene za pojedine aktivnosti na predmetu, s tim da svi elementi koji se ocjenjuju moraju imati više od 50% bodova iz pojedine kategorije:
- Prisustvo na nastavi – 10 bodova
- Zadaće i aktivnost studenata tijekom nastave - 40 bodova
- Seminar i javna prezentacija rezultata istraživanja – 50 bodova

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i objasniti osnovne pojmove iz područja ruralnog turizma Seminar/ispit
Nabrojati i razlikovati oblike ruralnog turizma Seminar/ispit
Povezati ruralni turizam s gospodarskih i ruralnim razvojem Seminar/ispit
Odrediti prednosti, nedostatke, opasnosti i šanse razvoja ruralnog turizma Seminar/ispit
Odrediti i usporediti elemente izvornosti i ambijentalnost agroturističke lokacije i agroturističkog objekta Seminar/ispit
Ocijeniti ruralni interijer i eksterijer agroturističkih objekata Seminar/rasprava
Prepoznati osnovne elemente marketing miksa u ruralnom turizmu Seminar/rasprava
Razlikovati različite promocijske opcije i elemente promocijskog miks-a koje se koriste u ruralno turističke svrhe Seminar/rasprava
Nabrojati mjere usmjerene razvoju ruralnog turizma te institucije u funkciji razvoja ruralnog turizma Seminar/rasprava
Klasificirati i usporediti smještajne i ugostiteljske objekte Seminar/rasprava
Sudjelovati u radu tima Seminar/rasprava
Primijeniti istraživanje na agroturističkom objektu ili agroturističkoj lokaciji Seminar/rasprava
Prezentirati vlastite rezultate istraživanja široj publici Seminar/rasprava

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Predavanja Predavaona
1.1 Uvod u predmet 1
1.2 Konceptualno određenje pojma ruralnog turizma i ruralnog prostora. Nastanak i razvoj ruralnog turizma (Hrvatska, Europa, svijet). 3
1.3 Oblici ruralnog turizma, pretpostavke razvoja pojedinih oblika ruralnog turizma s naglaskom na seoski turizam 2
1.4 Razlike i međuodnos ruralnog turizma, seoskog turizma i agroturizma. Smještajni i ugostiteljski objekti u ruralnom turizmu. 2
1.5 Ruralni interijer i ruralni eksterijer. 2
1.6 Društveni i ekonomski aspekti ruralnog turizma. 1
1.7 Ruralni turizam kao važan čimbenik ruralnog razvoja. Održivi razvoj i ruralni turizam. Ruralni turizam i zaštita prirode. Ruralni turizam i kultura. 3
1.8 Elementi ambijentalnosti i izvornosti agroturističke lokacije i agroturističkog objekta. 2
1.9 Marketing u ruralnom turizmu. 2
1.10 Specifičnosti turističkih usluga i sustava njihova pružanja. 2
1.11 Identifikacija i pozicioniranje turističkog segmenta 1
1.12 Kvaliteta ruralne turističke usluge i zadovoljstvo korisnika. 1
1.13 Značenje i identitet marke kod turističkih usluga. 1
1.14 Instrumenti makretinškog miksa u ruralnom turizmu s naglaskom na promociju. 3
1.15 Mjere razvoja ruralnog turizma u Hrvatskoj, organizacije i službe u funkciji razvoja ruralnog turizma. Mogućnost izlaganja gosta predavača iz neke institucije. 4
2 Vježbe Praktikum
2.1 Inozemna i hrvatska iskustva u ruralnom turizmu 2
2.2 Analiza smještajnih i ugostiteljskih objekata 4
2.3 Ocjena ambijentalnosti i izvornosti agroturističke lokacije i agroturističkog objekta 3
2.4 Ocjena ruralnog interijera i eksterijera agorturističkih objekata 3
2.5 Prezentacije rezultata istraživanja 8
3 Terenska nastava Praktikum
3.1 Terenska nastava 10
30 20 10

Obvezna literatura

  1. Svržnjak, Kristina, Kantar, Sandra, Jerčinović, S., Kamenjak, D.: Ruralni turizam – uvod u destinacijski menadžment, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci, 2014.
  2. Ružić, P.: Ruralni turizam, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Pula, 2009.

Preporučena literatura

  1. Galičić, V., Laškarin, Marina: Putevi do zadovoljnoga gosta, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Opatija, 2011.
  2. Demonja, D., Ružić, P.: Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima, Meridijani, Zagreb, 2010.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.