UZGOJ, ZDRAVLJE I DOBROBIT KONJA (229978)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Tijekom nastavnog procesa studentima će se objasniti osnovni fiziološki procesi i praktično prikazati osnovni elementi, kosti, skeleta i mišića kod konja. Studentima će se ukazati na najvažnije razlike između toplokrvnih i hladnokrvnih pasmina konja te mogućnost razlikovanja osnovnih modele uzgoja. Prepoznati će osnovne sustave smještaja i uporabe konja, obrazložiti pojedinu zdravstvenu problematiku u konjičkom pogonu. Upoznati studente s najčešćim oboljenjima i ozljedama konja te s prevencijom pojedinih oboljenja. Dat će se primjeri osnovnik čimbenika koji utječu na dobrobit i zaštitu životinja i stanja koja su u suprotnosti s dobrobiti konja. Objasniti će se primjeri poremećaja u ponašanju konja i opisati prirođene i stečene oblike ponašanja.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00

Opis

Ispit se polaže pismeno putem dva kolokvija tijekom semestra ili usmeno. Pored kolokvija, konačnu ocjenu kolegija kreira i ocjena seminara, redovitost pohađanja nastave i aktivnost na nastavi. Konačna ocjena je zbir ocjena svake nastavne aktivnosti množenih s pripadajućim faktorom opterećenja.

Opće kompetencije

CILJ PREDMETA: Upoznati studente s osnovama anatomije, fiziologije i etologije i dobrobiti konja, prepoznati najvažnije pasmine konja te mogućnost razlikovanja osnovnih modele uzgoja. Prepoznati osnovne sustave smještaja i uporabe konja, obrazložiti pojedinu zdravstvenu problematiku u konjičkom pogonu. Upoznati studente s najčešćim oboljenjima i ozljedama konja te s prevencijom i mogućom terapijom pojedinih oboljenja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1. Objasniti značaj i specifičnosti ove životinjske vrste.
2. Razlikovati najvažnije pasmine konja u Hrvatskoj i u svijetu.
3. Navesti i opisati osobitosti građe i fiziološkog ili patološkog statusa konja.
4. Ocijeniti ponašanje konja i razlikovati fiziološke od patoloških oblika ponašanja konja.
5. Prepoznati stanja suprotna dobrobiti konja.
6. Organizirati plan hranidbe različitih kategorija konja, opisati različite načine smještaja konja.
7. Prepoznati i opisati najvažnije nametničke i zarazne bolesti kod konja.
8. Definirati razloge nastanka najčešćih reprodukcijskih poremećaja.

Polaganje ispita

Ispit se polaže pismeno putem dva kolokvija tijekom semestra ili usmeno.

Obvezna literatura

  1. Babić, K., Herak, M., Tušek, T. (2003): Anatomija i fiziologija domaćih životinja, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Čakovec. (udžbenik). Ivanković, A. (2004): Konjogojstvo. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb. (udžbenik) Pavičić, Ž., Ostović, M. (2019): Dobrobit životinja, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. (udžbenik) Rupić, V. (2015): Reprodukcija domaćih životinja, Zrinski d.d., Čakovec. (udžbenik) Preporučena literatura: Asaj, A. (2003): Higijena na farmi i u okolišu, Medicinska naklada, Zagreb. Brinzej, M. (1980): Konjogojstvo, Školska knjiga, Zagreb. Domaćinović, M. (2006.): Hranidba domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Osijek. Domaćinović, M., Antunović, Z., Džomba, E., Opačak, A., Baban, M., Mužic, S. (2015): Specijalna hranidba domaćih životinja. Osijek: Poljoprivredni fakultet u Osijeku, (udžbenik) Kralik, G., Adámek, Z., Baban, M., Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I.,Kralik, D., Kralik, I., Marget

Preporučena literatura

  1. Margić, J., Matanović, K. (2011.): Dobrobit konja-smještaj i hranidba. Meso, Vol. XIII str.50-54. Milinković Tur, S., Šimpraga, M. (2017): Fiziologija domaćih životinja. Øystein V. Sjaastad, Olav Sand, Knut Hove/hrvatsko izdanje: Slap, Zagreb. Prvanović, N., Cergolj, M., Maćešić, N., Karadjole, T., Bačić, G (2009.): Pristup, dijagnostika i liječenje najčešćih bolesti novorođene ždrijebadi. 1. međunarodni simpozij o konjičkoj industriji i 3. hrvatski simpozij o lipicanskoj pasmini. Slavonski Brod, Hrvatska, 80-83. Šerman, V. (2001): Hranidba konja. Hrvatsko agronomsko društvo. Zagreb. (udžbenik) Zobundžija, M., Babić, K., Gjurčević Kantura, V. (2009): Anatomija domaćih sisavaca. Horst Erich König/hrvatsko izdanje: Slap, Zagreb. Žiga, E.(2001): Konji – najpoznatije svjetske pasmine. Sarajevo. (knjiga) Godišnja izvješća Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) o stanju u konjogojstvu. (publikacije) Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA): Procedure i upute u konjogojstvu. (publikacija) Hrv

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.