MARKETING I MENADŽMENT U POLJOPRIVREDI (32)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

CILJ PREDMETA: Upoznati studente s osnovnim pojmovima i primjenom marketinga i menadžmenta u poljoprivrednom sektoru.

Vrsta predmeta

  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Bilinogojstvo (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Zootehnika (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 4.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Opis

Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalan i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti
- sudjelovanje u nastavi – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova
- individualni zadatak studenata iz menadžmenta (izabrana tema seminara) – minimalno 10 bodova, maksimalno 15 bodova
- timski projektni zadaci – minimalno 10 bodova, maksimalno 15 bodova
- pismeni ispit/istraživački zadatak – minimalno 30 bodova, maksimalno 60 bodova

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i objasniti osnovne pojmove iz područja marketinga i menadžmenta Pisani ispit
Prepoznati osnovne elemente marketing mixa Pisani ispit, timski projektni zadatak
Koristiti promocijski mix u svrhu bolje promocije poljoprivrednih proizvoda Timski projektni zadatak
Razlikovati različite promocijske opcije i elemente promocijskog mix-a Pisani ispit, timski projektni zadatak
Izraditi SWOT analizu vezanu uz konkretno poljoprivredno gospodarstvo Vježba na nastavi, pisani ispit
Koristiti metodu brainstorming Vježba na nastavi
Na osnovu SWOT analize i metode brainstorming prepoznati ključne čimbenike za planiranje i kreiranje poslovnih aktivnosti poljoprivrednog gospodarstva Timski projektni zadatak
Razlikovati različite pristupe istraživanja tržišta i direktne prodaje Pisani ispit
Izraziti se jasno i argumentirano o svojim stavovima glede procijene marketinških aktivnosti na analiziranim primjerima poljoprivrednih gospodarstava Timsko projektni zadatak, vježba na nastavi
Sudjelovati u radu tima Vježba na nastavi
Prezentirati vlastite rezultate istraživanja široj publici Individualni zadatak studenata
Upravljati vremenom Individualni zadatak studenata

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Predavanja Predavaona
1.1 Uvod u predmet: Hrvatsko obiteljsko gospodarstvo i njegova transformacija, pretpostavke poljoprivrednog gospodarstva (prirodni resursi, ljudski resursi, tehnologija) 2
1.2 Osnovni pojmovi i teorija marketinga (pojam, smisao, različite poslovne orijentacije, ishodište marketinga- ljudske potrebe i želje, suština proizvoda, vrijednost proizvoda, razmjena i tržište, marketing i različita stanja potražnje) 3
1.3 Elementi marketing mixa. Proizvod (kvaliteta, karakteristike, dizajn, pakiranje, etiketiranje, usluga kupcu). Cijena i ovisnost o ponudi i potražnji (ciljevi cijene, cjenovna elastičnost, troškovi, neke metode formiranja cijene) Kanali distribucije (funkcije kanala, broj posrednika i marketing sustavi), naglasak na direktnoj prodaji Promocija (ekonomska propaganda, unapređenje prodaje, publicitet, osobna prodaja) 7
1.4 Tehnike marketinga (segmentiranje tržišta, određivanje ciljnog tržišta, diferencijacija proizvoda, reklamiranje, razumijevanje kupca istraživanje i stvaranje tržišta 4
1.5 Menedžment i menadžment poljoprivrede (pojam i definiranje menadžera i menedžmenta, smisao, ciljevi, zadaci, aktivnosti, okolina i životni ciklus poljoprivrednog gospodarstva, vještine i uloge menadžera) 3
1.6 Menadžerske i poslovne funkcije poljoprivrednog gospodarstva (Planiranje, organiziranje, usmjeravanje i kontrola kao menadžerske funkcije te proizvodnja, marketing, financije i menadžment ljudima kao poslovne funkcije poljoprivrednog gospodarstva) 4
1.7 Osnove strateškog menedžmenta poljoprivrednog gospodarstva (Strateško planiranje, analiza okruženja, SWOT analiza, brainstorming, vizija, misija, politika i ciljevi poljoprivrednog gospodarstva, kreiranje strategije, modeli strategija) 4
1.8 Osnove operativnog menadžmenta poljoprivrednog gospodarstva (Operativno planiranje, implementacija strategije, operacionalizacija strategije, gantov dijagram, kontrola i revizija) 3
2 Seminari Predavaona
2.1 Samostalno izlaganje seminara od strane studenata prema odabranoj temi iz područja menadžmenta (desetominutno predavanje – time menadžment) Rasprava 10
3 Vježbe Praktikum
3.1 Simulacija poslovnog slučaja poljoprivrednog poduzeća, od osnivanja tvrtke do odluke koju strategiju uzeti za budućnost, kreiranje strategije i na osnovu strategije kreiranje taktičnih i operativnih planova, izrada gantovog dijagrama. 2
3.2 Rad u grupama – izrada plana komunikacije (kreiranje branda, boje logotipa, osmišljavanje reklamne poruke i slogana) za odabranu strategiju rasta na primjeru poljoprivrednog poduzeća 2
3.3 Rad u grupama – izrada SWOT analize za određeni poslovni slučaj poljoprivrednog poduzeća 2
3.4 Rad u grupama – brainstorming prema definiranoj temi npr. „Kako privući kupce da kupuju određeni proizvod“ 2
3.5 Projektni zadatak grupe studenata: „Istraživanje potreba, želja, namjera i preferencija kupaca određenog poljoprivredno-prehrambenog proizvoda na nekom području“ Izlaganje rezultata istraživanja 3
3.6 Projektni zadatak grupe studenata: „Ispitivanje naziva određenog poljoprivredno-prehrambenog proizvoda“ Izlaganje rezultata istraživanja 3
3.7 Projektni zadatak grupe studenata: „Ispitivanje intenziteta praćenja reklama na različitim medijima te izrada propagandne poruke za određeni poljoprivredno-prehrambeni proizvod“ Izlaganje rezultata istraživanja 3
3.8 Projektni zadatak grupe studenata: „Istraživanje potreba, želja, namjera i preferencija kupaca određenog poljoprivredno-prehrambenog proizvoda na nekom području“ Izlaganje rezultata istraživanja 3
30 20 10

Obvezna literatura

  1. Svržnjak, Kristina: Osnove menadžmenta u poljoprivredi, interna skripta, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
  2. Kolega A., Božić M., (2001): Hrvatsko poljodjelsko tržište. Tržništvo, Zagreb (pojedina poglavlja)
  3. Kolega A., Kovačević D., (1995): Uspješna prodaja. Tržništvo, Zagreb.

Preporučena literatura

  1. Kotler P., (1994): Marketing management. Informator, Zagreb (pojedina poglavlja)
  2. Kohls R., Uhl N. J., (1998): Marketing of agricultural products. Purdue University, New Jersey (pojedina poglavlja)

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.