MARKETING I MENADŽMENT U POLJOPRIVREDI (96742)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

CILJ PREDMETA: Upoznati studente s osnovnim pojmovima i primjenom marketinga i menadžmenta u poljoprivrednom sektoru.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom trajanja predmeta „Marketing i menadžment u
poljoprivredi“. Pri tome se vrednuje nazočnost i sudjelovanje u nastavi, izrađeni individualni i/ili timski zadaci studenata,
izrada poslovne ideje te pismeni ispit.
Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalan i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti
- prisutnost i sudjelovanje u raspravama na nastavi vezano uz timske projektne zadatke – minimalno 5 bodova,
maksimalno 15 bodova
- individualni zadatak studenata iz menadžmenta (desetominutno predavanje) – minimalno 7 bodova,
maksimalno 15 bodova
- izrada poslovne ideje iz marketing menadžmenta – minimalno 30 bodova, maksimalno 40 bodova
- pismeni ispit – minimalno 20 bodova, maksimalno 30 bodova
Bodovi se stječu kontinuirano tijekom trajanja nastave iz predmeta „Marketing i menadžment u poljoprivredi“.
Zadaci studenata se ispravljaju u roku od 5 dana, a tijekom trajanja nastave student može pratiti broj bodova koje je
stekao individualnim uvidom u evidenciju. Pismeni ispit ispravlja se isti dan, te se rezultat ispita zbrojen s ostalim
aktivnostima upisuje kao konačna ocjena u ISVU sustav.
Minimalan broj bodova za prolaz iz predmeta „Marketing i menadžment u poljoprivredi“ postavljen je apsolutno i iznosi
60 bodova. Ocjena na ispitu iz predmeta se utvrđuje od ukupno postignutih bodova:
- 60-69 bodova – dovoljan (2)
- 70-79 bodova – dobar (3)
- 80-89 bodova – vrlo dobar (4)
- 90-100 bodova – odličan (5)

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti osnovne pojmove iz područja marketinga i menadžmenta
Prepoznati osnovne elemente marketing mixa
Koristiti promocijski mix u svrhu bolje promocije poljoprivrednih proizvoda
Razlikovati različite promocijske opcije i elemente promocijskog mix-a
Izraditi SWOT analizu vezanu uz konkretno poljoprivredno gospodarstvo. Izraditi gantov dijagram
Razlikovati različite pristupe istraživanja tržišta i direktne prodaje
Pretraživati relevantne baza podataka u potrazi za relevantnim podacima potrebnih za donošenje poslovnih odluka i za razvijanje ideja za poljoprivredni biznis
Izraziti se jasno i argumentirano o svojim stavovima glede procijene marketinških/menadžerskih aktivnosti na analiziranim primjerima poljoprivrednih gospodarstava
Sudjelovati u radu tima
Prezentirati vlastite rezultate istraživanja široj publici
Upravljati vremenom

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Predavanja Predavaona
1.1 Uvod u predmet: Hrvatsko obiteljsko gospodarstvo i njegova transformacija, pretpostavke poljoprivrednog gospodarstva (prirodni resursi, ljudski resursi, tehnologija) 2
1.2 Osnovni pojmovi i teorija marketinga (pojam, smisao, različite poslovne orijentacije, ishodište marketinga- ljudske potrebe i želje, suština proizvoda, vrijednost proizvoda, razmjena i tržište, marketing i različita stanja potražnje) 3
1.3 Elementi marketing mixa. Proizvod (kvaliteta, karakteristike, dizajn, pakiranje, etiketiranje, usluga kupcu). Cijena i ovisnost o ponudi i potražnji (ciljevi cijene, cjenovna elastičnost, troškovi, neke metode formiranja cijene) Kanali distribucije (funkcije kanala, broj posrednika i marketing sustavi), naglasak na direktnoj prodaji Promocija (ekonomska propaganda, unapređenje prodaje, publicitet, osobna prodaja) 7
1.4 Tehnike marketinga (segmentiranje tržišta, određivanje ciljnog tržišta, diferencijacija proizvoda, reklamiranje, razumijevanje kupca istraživanje i stvaranje tržišta 4
1.5 Menedžment i menadžment poljoprivrede (pojam i definiranje menadžera i menedžmenta, smisao, ciljevi, zadaci, aktivnosti, okolina i životni ciklus poljoprivrednog gospodarstva, vještine i uloge menadžera) 4
1.6 Menadžerske i poslovne funkcije poljoprivrednog gospodarstva (Planiranje, organiziranje, usmjeravanje i kontrola kao menadžerske funkcije te proizvodnja, marketing, financije i menadžment ljudima kao poslovne funkcije poljoprivrednog gospodarstva) 3
1.7 Osnove strateškog menedžmenta poljoprivrednog gospodarstva (Strateško planiranje, analiza okruženja, SWOT analiza, brainstorming, vizija, misija, politika i ciljevi poljoprivrednog gospodarstva, kreiranje strategije, modeli strategija) 3
1.8 Osnove operativnog menadžmenta poljoprivrednog gospodarstva (Operativno planiranje, implementacija strategije, operacionalizacija strategije, gantov dijagram, kontrola i revizija). Donošenje odluke timski ili individualno. Relevantne informacije kao glavni resurs u donošenju odluka . 4
2 Seminari Predavaona
2.1 Samostalno izlaganje seminara od strane studenata prema odabranoj temi iz područja menadžmenta (desetominutno predavanje – time menadžment). Rasprava 10
3 Vježbe Praktikum
3.1 Primjeri uspješnih hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava. 1
3.2 Izrada gantovog dijagrama na vlastitom primjeru. 1
3.3 Rad u grupama/individualni rad – izrada plana komunikacije (kreiranje branda, boje logotipa, osmišljavanje reklamne poruke i slogana) na primjeru poljoprivrednog gospodarstva. 2
3.4 Rad u grupama/ individualni rad – izrada SWOT analize za određeni poslovni slučaj poljoprivrednog gospodarstva 1
3.5 Rad u grupama/individualni rad – kako donijeti odluku, individualno ili u grupi, što znači raditi u grupi i kakve su uloge u timu, provedba Belbin testa 2
3.6 Izrada poslovne ideje iz marketing menadžmenta. Izlaganje rezultata istraživanja 4
3.7 Terenska nastava – posjet poljoprivrednog gospodarstvu/instituciji/sajmu kao primjer dobre prakse u poljoprivrednom marketingu ili menadžmentu 8
3.8 Pretraživanje baza podataka DZSHR, TISUP – individualni rad studenata potrebnih za donošenje odluka 1
30 20 10

Obvezna literatura

  1. Svržnjak, Kristina: Osnove menadžmenta u poljoprivredi, interna skripta, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
  2. Kolega A., Božić M., (2001): Hrvatsko poljodjelsko tržište. Tržništvo, Zagreb (pojedina poglavlja)
  3. Kolega A., Kovačević D., (1995): Uspješna prodaja. Tržništvo, Zagreb.

Preporučena literatura

  1. Kotler P., (1994): Marketing management. Informator, Zagreb (pojedina poglavlja)
  2. Kohls R., Uhl N. J., (1998): Marketing of agricultural products. Purdue University, New Jersey (pojedina poglavlja)

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.