OSNOVE MENADŽMENTA U POLJOPRIVREDI (161596 M)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim pojmovima menadžmenta i primjena strateškog i operativnog menadžmenta u poljoprivrednom sektoru.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom trajanja predmeta „Osnove menadžmenta u
poljoprivredi“. Pri tome se vrednuje nazočnost i sudjelovanje u nastavi, izrađeni individualni i timski zadaci
studenata, izrada desetominutnog izlaganja i izrada poslovnog slučaja.
Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalan i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti:
- sudjelovanje u nastavi – minimalno 0 bodova, maksimalno 5 bodova,
- individualni zadatak studenata iz menadžmenta (desetominutno predavanje) – minimalno 5 bodova,
maksimalno 15 bodova,
- timski i individualni zadaci na vježbama – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova,
- izrada poslovnog slučaja – minimalno 20, maksimalno 40 bodova
- pismeni ispit/kolokvij – minimalno 20 bodova, maksimalno 30 bodova.
Bodovi se stječu kontinuirano tijekom trajanja nastave iz predmeta „Osnove menadžmenta u poljoprivredi“.
Zadaci studenata se ispravljaju u roku od 5 dana, a tijekom trajanja nastave student može pratiti broj bodova
koje je stekao individualnim uvidom u evidenciju. Pismeni ispit ispravlja se isti dan, te se rezultat ispita zbraja s
ostalim aktivnostima i upisuje kao konačna ocjena u ISVU sustav.
Minimalan broj bodova za prolaz iz predmeta „Osnove menadžmenta u poljoprivredi“ postavljen je apsolutno i
iznosi 60 bodova. Ocjena na ispitu iz predmeta se utvrđuje od ukupno postignutih bodova:
- 60-69 bodova – dovoljan (2)
- 70-79 bodova – dobar (3)
- 80-89 bodova – vrlo dobar (4)
- 90-100 bodova – odličan (5)

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti osnovne pojmove iz područja menadžmenta
Izraditi SWOT analizu vezanu uz konkretno poljoprivredno gospodarstvo
Primijeniti SWOT analizu u planiranju poslovanja gospodarstva
Koristiti metodu brainstorming u planiranju poslovanja gospodarstva
Izraditi gantov dijagram u planiranju poslovanja gospodarstva
Razlikovati ključne čimbenike za određivanje ciljeva poljoprivrednog gospodarstva
Upravljati vremenom
Pretraživati relevantne baza podataka u potrazi za relevantnim podacima potrebnih za donošenje poslovnih odluka i za razvijanje ideja za poljoprivredni biznis
Sudjelovati u radu tima
Prezentirati vlastite rezultate istraživanja široj publici

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Menadžment u poljoprivredi i menadžer Predavaona
1.1 pojam i definiranje menadžera i menedžmenta, smisao, ciljevi, zadaci, aktivnosti, okolina i životni ciklus poljoprivrednog gospodarstva, vještine i uloge menadžera, razlike između efektivnosti i efikasnosti 4
2 Menadžerske i poslovne funkcije poljoprivrednog gospodarstva Predavaona
2.1 Planiranje, organiziranje, usmjeravanje/ vođenje i kontrola kao menadžerske funkcije te proizvodnja, marketing, financije i menadžment ljudima kao poslovne funkcije poljoprivrednog gospodarstva, odlučivanje i donošenje odluka, upravljanje vremenom 4
3 Odnos strateškog i operativnog menadžmenta Predavaona
3.1 osnovne razlike i karakteristike strateškog i operativnog menadžmenta, upravljanje vremenom 2
4 Osnove strateškog menedžmenta poljoprivrednog gospodarstva Predavaona
4.1 Strateško planiranje, analiza okruženja, SWOT analiza, brainstorming, vizija, misija, politika i ciljevi poljoprivrednog gospodarstva, kreiranje strategije, modeli strategija 4
5 Osnove operativnog menadžmenta poljoprivrednog gospodarstva Predavaona
5.1 Operativno planiranje, implementacija strategije, operacionalizacija strategije, gantov dijagram, kontrola i revizija. Time management 4
6 Poduzetnički menadžment Predavaona
6.1 poduzetništvo vs. menadžment, poljoprivrednici kao poduzetnici i kao menadžeri, poduzetničke osobine, temeljne značajke dobrog poduzetnika, ideje za poljoprivredni biznis, različite mogućnosti ulaska u posao, kako donijeti optimalnu poduzetničku odluku, potrebe za kapitalom, opremom i kadrovima 4
7 Poduzetnički menadžment u hrvatskoj poljoprivredi Predavaona
7.1 organizacijski oblici poljoprivrednih gospodarstava, registriranje poljoprivrednih gospodarstava, primjeri dobre prakse, institucionalna potpora i mogućnost apliciranja na projekte za poljoprivredne poduzetnike. Mogućnost terenske nastave na poljoprivredno gospodarstvo kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj. 4
8 Marketing menadžment u poljoprivredi Predavaona
8.1 marketing orijentacija i marketing sustav, tržište, tržišni i prodajni potencijal, analiza tržišta, strateški i operativni marketing, marketing u praksi na primjerima dobre prakse na poljoprivrednim gospodarstvima. Mogućnost terenske nastave na neki od gospodarskih sajmova gdje će se uočiti promocijske opcije poljoprivrednih gospodarstava koje koriste u svojoj marketinškoj strategiji. 4
9 Desetominutno predavanje Predavaona
9.1 Samostalno izlaganje desetominutnog izlaganja od strane studenata prema odabranoj temi iz područja menadžmenta u poljoprivredi (time management) Rasprava 10
10 Vježbe Praktikum
10.1 Simulacija poslovnog slučaja poljoprivrednog poduzeća, od osnivanja tvrtke do odluke koju strategiju uzeti za budućnost, kreiranje strategije i na osnovu strategije kreiranje taktičnih i operativnih planova, izrada gantovog dijagrama. 2
10.2 Rad u grupama – kako donijeti odluku, individualno ili u grupi, što znači raditi u grupi i kakve su uloge, provedba Belbin testa 2
10.3 Rad u grupama – izrada SWOT analize za određeni poslovni slučaj poljoprivrednog poduzeća 2
10.4 Rad u grupama – brainstorming prema definiranoj temi npr. „Kako privući kupce da kupuju određeni proizvod“ 2
10.5 Izlaganje rezultata rada u grupama (vježbe rbr. 10.1-10.4). Rasprava 2
10.6 Primjeri dobre prakse poduzetničkih poduhvata u Hrvatskoj i zemljama Europske unije – individualni rad studenata. 2
10.7 Pretraživanje baza podataka DZSHR, TISUP – individualni rad studenata potrebnih za donošenje odluka 2
10.8 Institucije u funkciji razvoja poljoprivrednog poduzetništva, upoznatost studenata s navedenim institucijama, ocjenjivanje pojedinih institucija s obzirom na utjecaj na razvoj poljoprivrednog poduzetništva. Mogućnost terenske nastave u jednu od takvih institucija ili gost predavač iz jedne od analiziranih institucija. 4
10.9 zlaganje rezultata individualnog rada (vježbe rbr. 10.6-10.8). Rasprava 2
30 20 10

Obvezna literatura

  1. Svržnjak, Kristina: Osnove menadžmenta u poljoprivredi, interna skripta, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
  2. Nicholas C. Siropolis (1995): Menadžment malog poduzeća, četvrto izdanje, Mate, Zagreb (pojedina poglavlja)

Preporučena literatura

  1. Deželjin, J. i dr.: "Poduzetnički management: izazov, rizik, zadovoljstvo", HITA, Zagreb, 2002.
  2. KORISNI LINKOVI: - Publikacije Centra za poduzetništvo po županijama u Hrvatskoj (www.poduzetnistvo.org) - Podaci i publikacije Hrvatske gospodarske komore, www.hgk.hr - Podaci i publikacije Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.