OSNOVE MENADŽMENTA U POLJOPRIVREDI (257)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim pojmovima menadžmenta i primjena strateškog i operativnog menadžmenta u poljoprivrednom sektoru.

Vrsta predmeta

ECTS: 4.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Opis

Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalan i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti:
- sudjelovanje u nastavi – minimalno 0 bodova, maksimalno 5 bodova,
- individualni zadatak studenata iz menadžmenta (desetominutno predavanje) – minimalno 5 bodova, maksimalno 15 bodova,
- timski i individualni zadaci na vježbama – minimalno 10 bodova, maksimalno 20 bodova,
- izrada poslovnog slučaja – minimalno 15, maksimalno 30 bodova
- pismeni ispit/kolokvij – minimalno 15 bodova, maksimalno 30 bodova.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i objasniti osnovne pojmove iz područja menadžmenta Pisani ispit
Izraditi SWOT analizu vezanu uz konkretno poljoprivredno gospodarstvo te primijeniti analizu u planiranju Pisani ispit, vježba na nastavi, izrada poslovnog slučaja
Koristiti metodu brainstorming Vježba na nastavi
Izraditi gantov dijagram Pisani ispit, vježba na nastavi, izrada poslovnog slučaja
Na osnovu SWOT analize, metode brainstorming i izrade gantovog dijagrama prepoznati ključne čimbenike za određivanje ciljeva poljoprivrednog gospodarstva Izrada poslovnog slučaja
Upravljati vremenom Desetominutno predavanje
Pretraživati relevantne baza podataka u potrazi za relevantnim podacima potrebnih za donošenje poslovnih odluka i za razvijanje ideja za poljoprivredni biznis Vježba na nastavi, izrada poslovnog slučaja
Sudjelovati u radu tima Vježba na nastavi
Prezentirati vlastite rezultate istraživanja široj publici Desetominutno predavanje, izrada poslovnog slučaja

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Menadžment u poljoprivredi i menadžer Predavaona
1.1 pojam i definiranje menadžera i menedžmenta, smisao, ciljevi, zadaci, aktivnosti, okolina i životni ciklus poljoprivrednog gospodarstva, vještine i uloge menadžera, razlike između efektivnosti i efikasnosti 4
2 Menadžerske i poslovne funkcije poljoprivrednog gospodarstva Predavaona
2.1 Planiranje, organiziranje, usmjeravanje/ vođenje i kontrola kao menadžerske funkcije te proizvodnja, marketing, financije i menadžment ljudima kao poslovne funkcije poljoprivrednog gospodarstva, odlučivanje i donošenje odluka, upravljanje vremenom 4
3 Odnos strateškog i operativnog menadžmenta Predavaona
3.1 osnovne razlike i karakteristike strateškog i operativnog menadžmenta, upravljanje vremenom 2
4 Osnove strateškog menedžmenta poljoprivrednog gospodarstva Predavaona
4.1 Strateško planiranje, analiza okruženja, SWOT analiza, brainstorming, vizija, misija, politika i ciljevi poljoprivrednog gospodarstva, kreiranje strategije, modeli strategij 4
5 Osnove operativnog menadžmenta poljoprivrednog gospodarstva Predavaona
5.1 Operativno planiranje, implementacija strategije, operacionalizacija strategije, gantov dijagram, kontrola i revizija 4
6 Poduzetnički menadžment Predavaona
6.1 poduzetništvo vs. menadžment, poljoprivrednici kao poduzetnici i kao menadžeri, poduzetničke osobine, temeljne značajke dobrog poduzetnika, ideje za poljoprivredni biznis, različite mogućnosti ulaska u posao, kako donijeti optimalnu poduzetničku odluku, potrebe za kapitalom, opremom i kadrovima 4
7 Poduzetnički menadžment u hrvatskoj poljoprivredi Predavaona
7.1 organizacijski oblici poljoprivrednih gospodarstava, registriranje poljoprivrednih gospodarstava, primjeri dobre prakse, institucionalna potpora i mogućnost apliciranja na projekte za poljoprivredne poduzetnike 4
8 Marketing menadžment u poljoprivredi Predavaona
8.1 marketing orijentacija i marketing sustav, tržište, tržišni i prodajni potencijal, analiza tržišta, strateški i operativni marketing, marketing u praksi na primjerima dobre prakse na poljoprivrednim gospodarstvima 4
9 Time menagement Predavaona
9.1 Samostalno izlaganje desetominutnog izlaganja od strane studenata prema odabranoj temi iz područja menadžmenta u poljoprivredi 10
10 Vježbe Praktikum
10.1 Simulacija poslovnog slučaja poljoprivrednog poduzeća, od osnivanja tvrtke do odluke koju strategiju uzeti za budućnost, kreiranje strategije i na osnovu strategije kreiranje taktičnih i operativnih planova, izrada gantovog dijagrama. 2
10.2 Rad u grupama – izrada plana komunikacije (kreiranje branda, boje logotipa, osmišljavanje reklamne poruke i slogana) za odabranu strategiju rasta na primjeru poljoprivrednog poduzeća 2
10.3 Rad u grupama – izrada SWOT analize za određeni poslovni slučaj poljoprivrednog poduzeća 2
10.4 Rad u grupama – brainstorming prema definiranoj temi npr. „Kako privući kupce da kupuju određeni proizvod“ 2
10.5 Izlaganje rezultata rada u grupama (vježbe rbr. 9-12). Rasprava 2
10.6 Primjeri dobre prakse poduzetničkih poduhvata u Hrvatskoj i zemljama Europske unije – individualni rad studenata 2
10.7 Pretraživanje baza podataka HZPSS, TISUP – individualni rad studenata potrebnih za donošenje odluka 2
10.8 Institucije u funkciji razvoja poljoprivrednog poduzetništva, upoznatosti studenata s navedenim institucijama, ocjenjivanje pojedinih institucija s obzirom utjecaja na razvoj poljoprivrednog poduzetništva. Terenska nastava u jednu od takvih institucija ili gost predavač iz jedne od analiziranih institucija 4
10.9 Izlaganje rezultata individualnog rada. Rasprava 2
30 20 10

Obvezna literatura

  1. Svržnjak, Kristina: Osnove menadžmenta u poljoprivredi, interna skripta, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
  2. Nicholas C. Siropolis (1995): Menadžment malog poduzeća, četvrto izdanje, Mate, Zagreb (pojedina poglavlja)

Preporučena literatura

  1. Deželjin, J. i dr.: "Poduzetnički management: izazov, rizik, zadovoljstvo", HITA, Zagreb, 2002.
  2. KORISNI LINKOVI: - Publikacije Centra za poduzetništvo po županijama u Hrvatskoj (www.poduzetnistvo.org) - Podaci i publikacije Hrvatske gospodarske komore, www.hgk.hr - Podaci i publikacije Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.