OSNOVE POSLOVNE ETIKE (38890)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente sa osnovnim pojmovima i primjenom poslovne etike u poslovnom okruženju. U okviru kolegija se nastoji razvijati kritičko i argumentirano mišljenje, te zauzimati stav prilikom poslovnog prosuđivanja. Studenti će rješavanjem tematskih zadataka primjeniti stečena teorijska i praktična znanja.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Definirati i opisati osnovne pojmove iz poslovne etike
Razumjeti etičke dileme u poslovnom sustavu
Analizirati elemente etičkog i društveno odgovornog ponašanja i poslovanja u konkretnom poduzeću
Izdvojiti etičke i neetičke primjere u poslovnom sustavu podesne za raspravu i argumentaciju
Razviti kod studenta kritičko razmišljanja o današnjim kretanjima u poslovnom sustavu te oblikovati etičke stavove
Napisati i izložiti seminarski rad na odabranu temu
Primijeniti stečena znanja na samostalnu izradu tematskih zadataka

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 PREDAVANJA Predavaona
1.1 Upoznavanje s programom i načinom rada Upoznavanje s literaturom i seminarskim temama za usmeno i pismeno izlaganje. Uvod u teorijske i istraživačke zadatke. Vremenik na predmetu. 2
1.2 Uvod u etiku i poslovnu etiku Pojmovno određenje i smisao etike. Temeljne podjele etike. Kratki povijesni pregled etičke misli. Etika i moral. Pojam poslovne etike. Važnost poslovne etike u poslovanju. 2
1.3 Etika u suvremenom društvu. Dobro društvo i dobra ekonomija. Briga za životnu sredinu i održivi razvoj. Temeljne etičko-ekonomske pretpostavke u uvjetima sadašnjeg gospodarskog sustava. 2
1.4 Etički aspekti procjenjivanja ljudi u svakodnevnom životu i poslu Opažanje ljudi. Najčešće pogreške u procjenjivanju drugih. Zaključivanje o uzrocima ponašanja drugih. Pogreške u zaključivanju. Samoevaluacijska anketa. 1
1.5 Psihologijski aspekti etike/morala Čimbenici moralnog ponašanja. Teorije moralnog razvoja. Altruističko, asocijalno i antisocijalno ponašanje. Pozitivna psihologija: mudrost i znanje, odvažnost, humanost, pravednost, umjerenost i transcedentalnost 2
1.6 Religijski aspekti etike/morala Socijalna etika katoličke crkve. Poštenje, pravda i demokracija kao sastavnice etike. Poslovna etika u svjetskim religijama. Zlatno pravilo. 1
1.7 Etično/moralno poduzeće i posao. Teorijsko određenje moralnog poduzeća. Ocjenjivanje poduzeća. Društveno odgovorno poslovanje poduzeća. Reagiranje poduzeća na zahtjeve društva. Primjeri dobre prakse. Zadatak 2: Primjer etičnog/neetičnog poduzeća/situacije u ruralnom području/ poljoprivredi 2
1.8 Etika i profit u poduzeću Teorije morala u poslovanju (utilitarna teorija, teorija ljudskih prava, teorija pravde). Dobro poduzeće i dobri zaposlenici. Etičke dileme menadžera. Etički kodeks i bonton. Etika načela. 4
1.9 Neki glavni tipovi kršenja etičkih normi u poslovanju Kriminal. Poduzeće protiv zaposlenih. Poduzeće protiv društva. Državni organi protiv poduzeća. Korupcija. Sukob interesa. Ekološko-etička problematika. Siromaštvo kao etički problem.. 4
1.10 Metode provedbe etičkog ponašanja u poduzeću Provjera etičnosti u poduzeću. Institucionalizacija etike. Etički odbori. Promocija koncepta društvene odgovornosti. Društveno odgovorno ponašanje. Zadatak 4. Društveno odgovorno ponašanje u poljoprivrednom poduzeću/potpornoj instituciji 4
1.11 Čimbenici rasta etičkih standarda Izloženost javnosti i publicitet, zviždači, mobing, državni propisi, edukacija. Etičke norme u raznim društvima. Efekti globalizacije i univerzalizacije na etičke norme. Zadatak 5. Mobing i zviždači u poljoprivrednom poduzeću/tvrtki 4
1.12 Interpretacija pozitivnih ljudskih osobina mudrost i znanje, odvažnost, humanost, pravednost, umjerenost i transcedentnost. Završni osvrt na teorijski, vježbeni i seminarski dio kolegija. 2
2 VJEŽBE Predavaona
2.1 Zadatak 1: Etički aspekti proizvoda koje koristim. 1
2.2 Zadatak 2: Primjer etičnog/neetičnog poduzeća/situacije u ruralnom području/ poljoprivredi 1
2.3 Zadatak 3. Etički kodeks u mojem budućem zanimanju 1
2.4 Zadatak 4. Društveno odgovorno ponašanje u poljoprivrednom poduzeću/potpornoj instituciji 1
2.5 Zadatak 5. Mobing i zviždači u poljoprivrednom poduzeću/tvrtki 1
2.6 Društveni aspekti etike 1
2.7 Etično/moralno poduzeće i posao. 1
2.8 Etika i profit u poduzeću 1
2.9 Metode provedbe etičkog ponašanja u poduzeću 1
2.10 Čimbenici rasta etičkih standarda 1
3 SEMINARI Predavaona
3.1 Etički aspekti procjenjivanja ljudi u svakodnevnom životu i poslu 2
3.2 Psihologijski aspekti etike/morala 2
3.3 Osobna prezentacija na poslu Strah od javnog nastupa. Struktura usmenog izlaganja. Etički aspekti. Primjeri dobre prakse. 2
3.4 Etično/moralno poduzeće i posao. 2
3.5 Komunikacija i poslovna komunikacija 2
3.6 Konflikti u poslovnom okruženju 2
3.7 Etički aspekti odnosa: šef – uposlenik / ica 2
3.8 Interpretacija pozitivnih ljudskih osobina 1
4 Terenska nastava
4.1 Terenska nastava uključuje sudjelovanje na stručnom predavanju, domaćoj ili međunarodnoj konferenciji, instituciji ili tvrtki koje svojim primjerom i radom sadržajno nadopunjuju nastavu iz predmeta Osnove poslovne etike 5
30 15 15

Obvezna literatura

  1. 1. Bebek, B., Kolumbić, A.(2001): Poslovna etika, Zagreb: Sinergija. 2. Blanchard, K., Peale, N. V.(1996): Kako poslovati pošteno i uspjeti, Zagreb: Illyrcum 3P&T. 3. Karpati, T.(2001): Etika u gospodarstvu (religije-moral-poslovanje), Osijek: Ekonomski fakultet. 4. Pupovac, D. (2020): Poduzetnička etika, Veleučilište u Rijeci, Rijeka. 5. Rijavec, M., Miljković, D.(1999): Menadžerske vještine, Zagreb: IEP-2 6. Rijavec, M., Miljković, D.(2001): Menadžerske vještine 2, Zagreb: IEP-2 7. Rijavec, M., Miljković, D.(2002): Menadžerske vještine 3, Zagreb: IEP-2

Preporučena literatura

  1. 1. Klose, A. (1996): Poduzetnička etika, Zagreb: Školska knjiga. 2. Krkač, K.: (2016): Poslovna etika, korporacijska i društvena odgovornost i održivost, Mate, Zagreb, str. 169-192., 280-297. 3. Rijavec, M., Miljković, D.(2006): Psihologija pozitivne osobe: Tko su dobri ljudi?, Zagreb: IEP-D2. 4. Žitinski, M. (2006): Poslovna etika, Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku.

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

  • Poslovna etika, smjer: Informatički menadžment, Veleučilište u Virovitici

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.