MARKETING (240022 M)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Upoznati studente s osnovnim znanjima o konceptu marketinga kao važnoj poslovno upravljačkoj disciplini, marketinškoj strategiji i marketinškoj komunikaciji.

Vrsta kolegija

ECTS: 5.50

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Studenti moraju biti nazočni na minimalno 80% nastave i ispuniti ostale uvjete.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Definirati i objasniti osnovne pojmove iz područja marketinga
Prepoznati osnovne elemente marketing mixa.
Koristiti promocijski mix u svrhu bolje promocije poljoprivrednih proizvoda.
Razlikovati različite promocijske opcije i elemente promocijskog mix-a.
Izraditi SWOT analizu vezanu uz konkretno poljoprivredno poduzeće.
Temeljem SWOT analize prepoznati ključne čimbenike za planiranje i kreiranje poslovno-marketinških aktivnosti poljoprivrednog gospodarstva.
Razlikovati različite pristupe istraživanja tržišta i direktne prodaje.
Procijeniti kritične točke u marketinškom planu poljoprivrednog poduzeća.
Izraditi marketing strategiju za posebna područja marketinga kao što je marketing hrane ili marketing ekoloških proizvoda.
Objasniti ulogu društvene odgovornosti marketinga.
zraziti se jasno i argumentirano o svojim stavovima glede procijene marketinških aktivnosti na analiziranim primjerima poljoprivrednih poduzeća.
Sudjelovati u radu tima i prezentirati rezultate istraživanja široj publici.
Prepoznati načela marketinškog planiranja i elemenata marketinške strategije na primjerima dobre prakse u stvarnim uvjetima.

Način rada

Obaveze studenta

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom trajanja predmeta „Marketing“. Pri tome se
vrednuje nazočnost i sudjelovanje u nastavi, izrađeni individualni i timski zadaci studenata
Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalan i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti
- sudjelovanje u nastavi –minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova, . Minimalno prisustvo na nastavi
je 80%.
- individualni zadatak studenata iz marketinga (izabrana tema seminara) – minimalno 10 bodova,
maksimalno 15 bodova
- timski projektni zadaci – minimalno 10 bodova, maksimalno 15 bodova
- pismeni ispit – minimalno 30 bodova, maksimalno 60 bodova
Bodovi se stječu kontinuirano tijekom trajanja nastave iz predmeta „Marketing“.
Pismeni ispiti i zadaci studenata se ispravljaju u roku od 5 dana, a rezultati se objavljuju na internet stranici
VGUK. Tijekom trajanja nastave iz predmeta „Marketing“ student može pratiti broj bodova koje je stekao.

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Marketing Predavaona
1.1 Osnovni pojmovi marketinga - pojam, smisao, različite poslovne orijentacije, ishodište marketinga- ljudske potrebe i želje, Maslowljeva teorija potreba, suština proizvoda, vrijednost proizvoda, razmjena i tržište, marketing i različita stanja potražnje 2
1.2 Tehnike marketinga - segmentiranje tržišta, određivanje ciljnog tržišta, diferencijacija proizvoda, promocija, razumijevanje kupca istraživanje i stvaranje. 4
1.3 Određivanje tema seminara iz područja marketinga. Prezentacija radnih zadataka iz predmeta «Marketing» Određivanje literature i izvora podataka koji će se koristiti u izvođenju vježbi i seminara 2
1.4 Simulacija marketing plana za prehrambeni proizvod, od segmentacije predlažući marketinšku strategiju za tržišni nastup malog ili srednjeg poljoprivredno prehrambenog poduzeća. 2
1.5 Proizvod i usluga, klasifikacija proizvoda i usluge, tržišna svojstva proizvoda i usluge, životni ciklus proizvoda. 2
1.6 Promocija, promotivni miks, integrirana marktinška komunikacija, komunikacijski proces, upravljanje promocijom, oglašavanje, unapređenje prodaje, osobna prodaja, direktni marketing, internet promocija. 4
1.7 Izrada plana komunikacije; rad u grupama – (kreiranje branda, boje logotipa, osmišljavanje promotivne poruke i slogana) za odabranu strategiju rasta na primjeru „Poljoprivrednog poduzeća“. 2
1.8 Cijena; čimbenici koji utječu na formiranje cijene, politika određivanja cijena, metode i cjenovne taktike. 2
1.9 Izrada SWOT analize „Marketing prehrambenog proizvoda“. 1
1.10 Kanali distribucije - funkcije kanala, broj posrednika i marketing sustavi), naglasak na direktnoj prodaji 2
1.11 Unapređenje prodaje. Planiranje unapređenja prodaje, prodaja uz prim, promotorke strategije, osobna prodaja. 2
1.12 Projektni zadatak grupe studenata: Istraživanje potreba, želja, namjera i preferencije potrošača. Izlaganje rezultata istraživanja 2
1.13 Planiranje, kontrola i organizacija marketinških aktivnosti. Marketing informacijski sustavi. 2
1.14 Marketinške strategije. Strateško upravljanje marketingom, proces oblikovanja strategije marketinga. Organizacija marketinga, vanjska i unutrašnja. 4
1.15 Izrada marketing strategije – projektni zadatak grupe studenata 2
2 Marketing Predavaona
2.1 Posebna područja marketinga, marketing u poljoprivredi, marketing hrane, marketing ekoloških proizvoda 4
2.2 Samostalno izlaganje seminara od strane studenata prema odabranoj temi iz područja menadžment farme Rasprava 4
2.3 Društvena odgovornost marketinga, odgovornost prema društvenoj zajednici, odgovornost prema prirodi, zeleni marketing, održivi marketing 2
2.4 Terenska nastava – uključuje posjete primjerima dobre prakse iz područja marketinškog upravljanja u domeni malih i srednjih poduzeća u sektoru proizvodnje/prerade hrane. 4
28 15 6

Obvezna literatura

  1. Grbac, B., (2010). Marketinške paradigme – stvaranje i razmjena vrijednosti, Rijeka, SVEUČILIŠTE U RIJECI – EKONOMSKI FAKULTET 2. Kesić, T. (2006 ). Ponašanje potrošača, Zagreb, OPINIO 3. Kotler, P., (1994). Marketing management, Zagreb, INFORMATOR 4. Marušić, M., Vranešević, T. (2001). Istraživanje Tržišta, Zagreb, ADECO 5. Previšić. J., Ozretić Došen, Đ., ur. (2004). Marketing, Zagreb, ADVERTA 6. Renko, N. (2005), Strategija marketinga, Zagreb, NAKLADA LJEVAK

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.