TROŠKOVI I KALKULACIJE (240025)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Predmet omogućuje stjecanje temeljnog znanja iz troškova i kalkulacija. Troškovi proizvodnje bit će obrađeni na primjerima poljoprivrednih gospodarstava. Prikazani kalkulacijom za određenu poljoprivrednu proizvodnju, kao podlogu za donošenje poslovnih odluka.

Vrsta kolegija

ECTS: 5.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uvjet za dobivanje potpisa je prisustvovanje studenata na predavanjima i vježbama (min. 80%).

Opis

Konačna ocjena formira se na osnovi praćenja sudjelovanja studenata u nastavi, izradi, točnosti i dogovorenom terminu za izlaganje projektnog zadatka i na temelju provjere znanja na pismenom ispitu (ili putem 2 kolokvija tijekom trajanja semestra). Svaki kolokvij sadrži 30% ocjene, položen s minimalno 60% ukupnog broja bodova, 20% ocjene čini izrada i prezentacija radnog zadatka, 10% seminar, te prisustvovanje i aktivnost na nastavi 10% ocjene.
Studenti koji nisu ispit realizirali kroz sustav kolokvija, ispit polažu na ispitnim rokovima. Uvjet za pristupanje ispitnom roku je pozitivno ocijenjen integrirani zadatak

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti teoriju proizvodnje
Razlikovati osnovne pojmove iz teorije troškova
Izračunati materijalne troškove i amortizaciju
Prikazati kretanje fiksnih i varijabilnih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji
Definirati osnovne pojmove, načela, vrste i metode kalkulacija
Izračunati analitičku i kalkulaciju pokrića varijabilnih troškova
Objasniti financijske rezultate poslovanja na izračunatom primjeru
Riješiti kalkulaciju cijene za ekonomsku analizu
Samostalno prezentirati vlastiti poslovni plan

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod u predmet Predavaona
1.1 Uvod u predmet: nastavni plan, izvođenje nastave, provjera znanja. Teorija proizvodnje; funkcioniranje proizvodnog procesa. Vrijednost i kapacitet stalnih sredstava. Obrtna sredstva. Proizvodna funkcija; pojam, oblici i primjena. Izračun ukupnog prosječnog i graničnog proizvoda. 5 2
2 Teorija troškova Predavaona
2.1 Teorija troškova: temeljni pojmovi o troškovima. Mjesta i nosioci troškova. Podjela troškova prema porijeklu i sastavu. Materijalni troškovi. Pojam i funkcije amortizacije. Metode izračuna amortizacije; vremenska i funkcionalna. 6 2
3 Promjenjivost troškova Predavaona
3.1 Promjenjivost troškova; ovisnost troškova o promjeni stupnja iskorištenja kapaciteta. Stalni i promjenjivi troškovi. Utvrđivanje direktnih i raspodjela općih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji. Remanencija troškova. Granični troškovi. Određivanje optimuma proizvodnje prema kriteriju graničnog troška. Odnos troškova i prihoda, model točke pokrića. Provjera znanja – I. Kolokvij 7 3 2
4 Izračun troškova Predavaona
4.1 Izračun troškova korištenja poljoprivredne mehanizacije Izračun cijena koštanja mlijeka i otkupne cijene 4 2
5 Kalkulacije Predavaona
5.1 Kalkulacije; pojam, namjena, elementi. Vrste i metode kalkulacija. Analitičke kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Kalkulacije pokrića varijabilnih troškova; modeli Diferencijalna kalkulacija. Investicijske kalkulacije. Izrada kalkulacija u biljnoj proizvodnji. Izrada kalkulacije u stočarskoj proizvodnje 9 9 3
6 Obračuni poslovanja Predavaona
6.1 Obračuni poslovanja; prihodi, rashodi, financijski rezultat. Mjerila poslovnog uspjeha; proizvodnost rada, rentabilnost i ekonomičnost. Provjera znanja – II. Kolokvij 3 3
7 STRUČNA PRAKSA/IPZ - 15 sati Predavaona
7.1 Studenti rješavaju integrirani zadatak na zadanu temu „Izrada poslovnog plana poduzetnika“. Predmeti koji podržavaju zadatak: „Oblici financiranja u poljoprivredi“, „Troškovi i kalkulacije“, „Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda“, „Poduzetništvo u poljoprivredi.“ Vezano uz predmet „Troškovi i kalkulacije“ studenti će utvrditi pojedine vrsta troškova u poslovanju poljoprivrednog gospodarstva/poduzeća/farme. Izraditi će kalkulacije cijene koštanja i vrijednosti proizvodnje po različitim metodama. Kalkulacije će bit sastavni dio poslovnog plana. Analizirati i prezentirati rezultate istraživanja.
30 20 10

Polaganje ispita

Ispitni rokovi održavaju se jednom mjesečno tijekom akademske godine (osim kolovoza), a po dva puta u veljači, lipnju/srpnju i rujnu. Rokovi su objavljeni na Internet stranici VUK.

Obvezna literatura

  1. Karić, M. (2002): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet Osijek
  2. Grgić, Z. (2012): Management u poljoprivredi, interna skripta za studente Veleučilišta u Kninu
  3. Grgić, Z.(2006): Troškovi i kalkulacije, repetitorij za studente Agronomskog fakultete, Zagreb
  4. 4. Grupa autora (2021): Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje. HZZPSS, Zagreb.

Preporučena literatura

  1. Jelavić, A. i sur. (1995): Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet, Zagreb
  2. Laurence, D. Hoffmann, Gerald L. Bradley (2000): Calculus for business economics and the social and life sciencs, Boston (etc): Mc Graw-Hill

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.