RURALNI RAZVOJ (141738)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

CILJ PREDMETA: Upoznati studente s osnovnim pojmovima i konceptom ruralnog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom trajanja predmeta „Ruralni razvoj“. Pri tome se
vrednuje nazočnost i sudjelovanje u nastavi, izrađeni individualni i timski zadaci studenata.
Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalan i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti:
- sudjelovanje u nastavi – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova (sudjelovanje na nastavi,
uključivanje u raspravama, postavljanje pitanja i sl.)
- Zadaci na vježbama – minimalno 10 bodova, maksimalno 20 bodova (rasprave i postavljanje pitanja
na vježbama i kroz terensku nastavu, eseji vezani uz tematike ruralnog razvoja kroz projekte ili
konferencije ili neku drugu aktualnu aktivnost tijekom godine, redovitost u dostavljanju zadataka)
- individualni zadatak studenata (izabrana tema seminara) – minimalno 35 bodova, maksimalno 50
bodova (redovitost predaje dijelova seminara kroz nastavu, kvaliteta obrađene teme po svim zadanim
segmentima seminara).
- Usmeni ispit kroz obranu seminara – minimalno 10 bodova, maksimalno 20 bodova.
Bodovi se stječu kontinuirano tijekom trajanja nastave iz predmeta „Ruralni razvoj“.
Zadaci studenata se ispravljaju u roku od 5 dana, a tijekom trajanja nastave student može pratiti broj bodova
koje je stekao individualnim uvidom u evidenciju. Nakon bodovanja svakog pojedine aktivnosti studenata koja
se ocjenjuje, konačan broj bodova upisuje se kao konačna ocjena u ISVU sustav.
Minimalan broj bodova za prolaz iz predmeta „Ruralni razvoj“ postavljen je apsolutno i iznosi 60 bodova. Ocjena
na ispitu iz predmeta se utvrđuje od ukupno postignutih bodova:
- 60-69 bodova – dovoljan (2)
- 70-79 bodova – dobar (3)
- 80-89 bodova – vrlo dobar (4)
- 90-100 bodova – odličan (5)

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti osnovne pojmove iz područja ruralnog razvoja
Razlikovati osnovna obilježja ruralnih područja
Nabrojiti osnovne gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima
Opisati uloge pojedinih institucija u funkciji ruralnog razvoja i aktera koji potiču ruralni razvoj u izabranoj ruralnoj sredini
Na osnovu SWOT analize identificirati kritične čimbenike u ruralnom području
Predvidjeti kojom mjerom i prijavom na projekt bi se mogli riješiti uočeni kritični čimbenici u ruralnom području
Razlikovati projekte i mjere usmjerene na ruralni razvoj
Izraziti se jasno i argumentirano o svojim stavovima vezanim uz teme ruralnog razvoja
Prezentirati vlastite rezultate istraživanja široj publici

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Predavanja Predavaona
1.1 Osnovni pojmovi iz područja ruralnog razvoja (pojam, smisao, definicija ruralnih područja prema kriterijima OECD i EU) 3
1.2 Obilježja ruralnih područja (osnovni makroekonomski pokazatelji, stanovništvo, obrazovna struktura, zaposlenost i prihodi, životni standard, ekosustav, krajobrazna i biološka raznolikost RH, SWOT analiza ruralnih područja) 2
1.3 Gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima (poljoprivreda kao osnovna gospodarska aktivnost ruralnih područja, seoski turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, nepoljoprivredne usluge i slično) 7
1.4 Institucionalna potpora ruralnom razvoju (uloge Ministarstva poljoprivrede i drugih ministarstava, organizacija, institucija, udruženja na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini). 4
1.5 Strategije, programi i planovi od značenja za ruralni razvoj (Strategija ruralnog razvoja RH, Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o poljoprivredi, Strateški plan Ministarstva poljoprivrede, Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede u RH i slično) 3
1.6 Mjere ruralnog razvoja (mjere za unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, mjere za očuvanje i unapređenje okoliša i krajobraza, mjere za poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima i diverzifikaciju ruralnih gospodarskih djelatnosti 4
1.7 Projekti ruralnog razvoja (SAPARD, IPARD, LEADER, uloga LAG-ova, primjeri dobre prakse vezani uz izrađene projekte ruralnog razvoja) 4
1.8 Politika ruralnog razvoja u Europskoj uniji (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoja, Europska mreža za ruralni razvoj, primjeri LEADER projekata u zemljama EU) 3
2 Vježbe Praktikum
2.1 Individualan rad studenata – kako razviti ostale nepoljoprivredne gospodarske aktivnosti u ruralnom području – ideje studenata – rasprava 2
2.2 Institucije u funkciji ruralnog razvoja, upoznatosti studenata s navedenim institucijama, ocjenjivanje pojedinih institucija s obzirom utjecaja na razvoj ruralnog poduzetništva. Mogućnost uključivanja gosta predavača iz jedne od institucija. 4
2.3 Rad u grupama – SWOT analiza određenog ruralnog područja, fokus na uočenim problemima Ideje za rešenje određenih problema, rasprava 2
2.4 Individualni rad studenata – primjeri dobre prakse projekata ruralnog razvoja, informiranost studenata o navedenom 2
3 Seminar
3.1 Samostalno ili u grupi izlaganje seminara od strane studenata prema odabranoj temi iz područja ruralnog razvoja. Rasprava. 10
3.2 Terenska nastava - – posjet institucijama i/ili poljoprivrednom gospodarstvu kao dobar primjer prakse vezan uz ruralni razvoj 10
30 20 10

Obvezna literatura

  1. Cifrić, I. (2003): Ruralni razvoj i modernizacija. Prilozi istraživanju ruralnog identiteta.IDIZ, Zagreb.
  2. Ćorić, G. i sur. (2020): Priručnik za ruralni razvoj pomoću mobilnih ruralnih hubova, LAG Međimurski doli i bregi, Čakovec
  3. Grahovac (2005): Ekonomika poljoprivrede, Golden marketing. (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura

  1. A strategy for rural development in Croatia (2004-2010). UN FAO, Ministry of agriculture and forestry. Zagreb, 2003.
  2. Sociologija sela / Sociologija prostora – časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnoga razvoja. Zagreb: IDIS. Odabrani tekstovi uz pojedine nastavne jedinice
  3. Bacsi, Z., Kovacs, E. (2007): Razvojne karakteristike prekograničnih regija, Mikroregionalna multifunkcionalna i razvojna asocijacija Keszthely – Heviz i Zapadnobalatonska radionica za društveno – znanstvena istraživanja, Keszthely (odabrana poglavlja).

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.