PRIMJENA MATEMATIKE I INFORMATIKE U POLJOPRIVREDI (130672)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Primjena matemetike i informatike u poljoprivredi ima za cilj upoznati studente s osnovama informatike i informacijske tehnologije te njezinom primjenom. Upoznati studente s temeljnim matematičkim znanjem potrebnim za daljnju naobrazbu, stručnu djelatnost, praćenje suvremenoga društveno-gospodarskog i znanstveno-tehnološkog razvoja s osvrtom na primjere u poljoprivrednoj praksi.

Vrsta kolegija

 • Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni kolegij, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 4.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 70-80%
Vrlo dobar (4): 80-90%
Izvrstan (5): 90-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušano 70 % predavanja i vježbi.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1. Izračunati postotak, promil, četvrtu proporcionalu, srednju vrijednost, opseg, površinu i obujam 2. Objasniti parametre statističkih podataka, binomnu i normalnu slučajnu varijablu 3. Primijeniti matrični račun i determinante 4. Izračunati derivaciju, neodređeni i određeni integral jednostavnih funkcija 5. Definirati osnovnu arhitekturu računalnog sustava 6. Razlikovati računalne komponente 7. Primijeniti Microsoft Office paket za obradu teksta, izračun i prezentaciju podataka (Word, Excel, PPT) 8. Izračunati osnovne matematičke operacije u Excel aplikaciji, statistički obraditi podatke te ih grafički interpretirati

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Primjena matematike i informatike u poljoprivredi Predavaona
1.1 Razmjeri, postotak, račun smjese, površina i obujam, jedinice, Eulerova formula. 3
1.2 Statistika – grafički prikaz, mjere položaja, mjere raspršenja, osnovni pojmovi iz kombinatorike i vjerojatnosti 3
1.3 Kombinatorika i vjerojatnost – osnovni pojmovi, binomna razdioba, normalna razdioba. 3
1.4 Matrice i determinante – definicija matrice, determinante 2.i 3. reda, Sarusovo pravilo, rješavanje sustava Cramerovom metodom. 3
1.5 Funkcije – jednostavniji primjeri s primjenom derivacije i integrala 3
2 Vježbe - informatika Praktikum
2.1 Osnove rada na računalu: kreiranje, brisanje, premještanje i kopiranje mapa. 1
2.2 Osnove Microsoft Worda: pisanje, brisanje, premještanje i kopiranje teksta, provjera znanja. 5
2.3 Osnove Microsoft Excela: korištenje jednostavnih funkcija i formula, primjeri tablične obrade podataka te izračunavanje potrebnih parametara, provjera znanja. 5
2.4 Osnove Microsoft PowerPointa: izrada prezentacije te obrada teksta i animacija po vrsti prezentacijskih tema. 3
2.5 Provjera znanja. 1
15 15 0

Tjedni plan nastave

 1. Nastavna jedinica 1.
 2. Nastavna jedinica 2.
 3. Nastavna jedinica 3.
 4. Nastavna jedinica 4.
 5. Nastavna jedinica 5.
 6. Nastavna jedinica 6.
 7. Nastavna jedinica 7.
 8. Nastavna jedinica 8.
 9. Nastavna jedinica 9.
 10. Nastavna jedinica 10.
 11. Nastavna jedinica 11.
 12. Nastavna jedinica 12.
 13. Nastavna jedinica 13.
 14. Nastavna jedinica 14.
 15. Nastavna jedinica 15.

Obvezna literatura

 1. 1. B. Plazibat, S. Jerčić (2001): INFORMATIKA, Veleučilište u Splitu, Split. 2. Čerić, V., Varga, M. I Birolla, H.: “Poslovno računarstvo”, Znak, Zagreb, 1998. 3. Apsen B., REPETITORIJ ELEMENTARNE MATEMATIKE, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984 4. Elezović, N., Dakić, B.: Matematika 1., 2., 3. i 4. Udžbenik i zbirka za gimnaziju, Element, Zagreb. 5. Rivier K., Čulina B., Čančarević M., MATEMATIKA 1, VSITE, Zagreb, 2010. 6. Čančarević M., PRIMIJENJENA I NUMERIČKA MATEMATIKA, VSITE, Zagreb, 2016.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.