PEDOLOGIJA (241284)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Cilj je predmeta upoznati pedogenetske čimbenike i procese, fizikalne, kemijske i biološke značajke tala te klasifikaciju tala Hrvatske.

Vrsta kolegija

 • Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni kolegij, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 5.50

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 6 bodova
Dobar (3): 7 bodova
Vrlo dobar (4): 8 bodova
Izvrstan (5): 9 - 10 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno odslušane i položene vježbe, izrađen projektni zadatak (stručna praksa) te položen test iz propedeutičke nastave.

Opis

Moguće je ispit položiti putem kolokvija (pismeno, usmena potvrda) tijekom izvođenja nastave ili se polaže nakon odslušanih predavanja i vježbi (pismeno, usmena potvrda).Polažu se tri kolokvija (dva iz predavanja i jedan iz vježbi). Studenti koji ne zadovolje, uz uvjet da su položili barem jedan od kolokvija, imaju pravo na jedan popravni kolokvij. Ukoliko studenti ne polože na ovaj način polažu ispit. Uvjet za izlazak na ispit su odslušana predavanja i vježbe te izrađen projektni zadatak.
Pismeni kolokvij sastoji se od 10 pitanja, a način ocjenjivanja je sljedeći (bodovi od 1 do 10):
6 - dovoljan (2)
7 - dobar (3)
8 vrlo dobar (4)
9 -10 - izvrstan (5)
Studenti koji nisu položili kolokvije polažu ispit koji se sastoji iz pismenog (isti kriteriji kao za kolokvij) i usmenog dijela.
Konačna ocjena dobije se na sljedeći način:
1. Aktivnost na nastavi i uredno pohađanje - 5%
2. Vježbe - 30%
3. Projektni zadatak – 25%
4. Predavanja - 40%

Opće kompetencije

Studenti će se upoznati s radom na terenu i u laboratoriju, naučit će koristiti računalne tehnologije u svrhu pisanja stručnog izvješća i naučit će javno prezentirati rezultate vlastitih istraživanja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Nakon odslušanih predavanja studenti će moći:
1.Navesti činjenice vezane uz povijesni razvoj pedologije
2.Objasniti pedogenetske čimbenike i procese
3.Objasniti vanjske i unutrašnje morfološke značajke tla
4.Objasniti fizikalne, kemijske i biološke značajke tla te plodnost tla
5.Razvrstavati tla prema načelima klasifikacije i u prostoru
6.Izrađivati laboratorijske analize tla iz uzoraka tla uzetih na terenu
7. Izrađivati bilancu vode u tlu
8.Interpretirati analitičke podatke
9.Koristiti suvremene računalne tehnike u izradi tablica, grafikona i pisanja teksta
10.Preporučiti mjere popravka tla s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje
11.Prezentirati rezultate vlastitog rada

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, vođenje vježbi i stručne prakse te održavanje konzultacija i ispita.

Obaveze studenta

Uredno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu. Studenti uz redovnu slušaju i propedeutičku nastavu izvan rasporeda u trajanju od 8 školskih sati te su za dobivanje potpisa dužni istu položiti putem testa.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u tloznanstvo, pedogenetski čimbenici i procesi (predavanje); Terenska pedološka istraživanja (terenske vježbe);
 2. Morfološke značajke tala (predavanje); Mehanički sastav tla, higroskopicitet, kapacitet tla za vodu (vježbe);
 3. Fizika krute sastavnice tla: mehanički sastav, struktura tla, gustoće tla, porozitet, konzistencija (predavanje); Mehanički sastav tla, kapacitet tla za vodu (vježbe);
 4. Fizika tekuće sastavnice tla: vrste vode u tlu, vodne konstante, energetski odnosi vode u tlu, bilanca vode u tlu i njeno kretanje (predavanje) Gustoće tla, poroznost, kapacitet tla za zrak (vježbe);
 5. Fizika plinovite sastavnice tla, toplinske značajke tla (predavanje); Plastičnost tla, propusnost tla za vodu (vježbe);
 6. Kemija tekuće sastavnice tla: koncentracija otopine tla, kiselost tla (predavanje); Računanje fizikalnih značajki tla (vježbe);
 7. Bazičnost tla, puferizacija, oksidacijsko-redukcijski procesi u tlu (predavanje); pH vrijednost, hidrolitska kiselost tla, adsorpcijski kompleks tla (vježbe);
 8. Kemija krute sastavnice tla: elementarni sastav, sorpcija, organska tvar u tlu (predavanje); Količina i karakter humusa (vježbe);
 9. Plodnost tla, biologija tla: makroflora i makrofauna, mikrofauna i mikroflora (predavanje); Aktivno i ukupno vapno u tlu (vježbe);
 10. Sistematika tala: uvod i osnovna načela (predavanje); Računanje kemijskih značajki tla (vježbe);
 11. Red terestričkih tala (predavanje); Računanje hidropedoloških konstanti (vježbe);
 12. Red terestričkih tala (predavanje); Bilanca vode u tlu prema metodi Thornthwaitea (vježbe);
 13. Red semiterestričkih tala (predavanje); Bilanca vode u tlu prema metodi Thornthwaitea (vježbe);
 14. Red hidromorfnih tala (predavanje); Kolokvij (vježbe);
 15. Red halomorfnih i subakvalnih tala, rasprostranjenost naših tala (predavanje); Popravni kolokvij (vježbe).

Obvezna literatura

 1. Husnjak, S. (2014): Sistematika tala Hrvatske, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 2. Šimunić, I., Špoljar, A.(2007): Tloznanstvo i popravak tla (II dio), skripta, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci.
 3. Šimunić, I., Špoljar, A., Peremin Volf Tomislava (2007): Vježbe iz tloznanstva i popravka tla, skripta, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci.
 4. Špoljar, A. (2015): Pedologija, udžbenik, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci.

Preporučena literatura

 1. Bašić, F. (1982): Pedologija. Poljoprivredni institut Križevci, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.
 2. Škorić, A. (1986): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 3. Škorić, A. (1991): Sastav i svojstva tla. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

 • Pedologija na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.