POLJOPRIVREDNA BOTANIKA (35762)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Kolegij se sluša u I semestru. Daje temeljna znanja iz morfologije, anatomije i sistematike kultiviranog i korovskog bilja.

Vrsta kolegija

 • Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni kolegij, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 4.00

Izvođač predavanja

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Definirati vanjske i unutarnje morfološke karakteristike biljaka
Prepoznati vanjske i unutarnje morfološke karakteristike biljaka
Objasniti proces transpiracije i transport vode i u vodi otopljenih biljnih hranjiva (simplastom i apoplastom)
Objasniti unutarnju građu lista s posebnim osvrtom na položaj i ulogu, transpiracijskog i asimilacijskog parenhima mezofila u fotosintezi
Objasniti unutarnju građu stabljike s posebnim osvrtom na razlike između monokotiledonske i dikotiledonske stabljike
Objasniti unutarnju građu korijena s posebnim osvrtom na ulogu pojedinih tkiva u simplastičnom i apoplastičnom kretanju vode
Objasniti građu generativnih organa golosjemenjača i kritosjemenjača
Objasniti procese mikrosporogeneze, makrosporogeneze i dvostruke oplodnje
Sistematizirati biljne vrste u više taksonomske jedinice
Odrediti zastupljenost pojedinih samoniklih biljnih vrsta na određenoj površini
Procijeniti ekološke osobine određene površine prema zastupljenosti pojedinih samoniklih biljnih vrsta
Procijeniti ekonomsku vrijednost vegetacijskog pokrova u poljoprivrednim i/ili u prirodnim biljnim zajednicama.

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Botanika Predavaona
1.1 Botanika kao znanstvena disciplina i podjela botanike na pripadajuće grane; citologija, histologija, morfologija i anatomija bilja, sistematika bilja, fiziologija bilja, mikrobiologija (bakteriologija, virusologija i mikologija), genetika 1
2 Citologija Praktikum
2.1 Građa tipične biljne stanice (kemijska građa i stanični organeli) 2
2.2 Primarna građa biljne stanice na primjeru mirujućih stanica unutarnje epiderme lukovica luka (Allium cepa) 2
2.3 Stanične diobe: Mitoza i mejoza 2
3 Histologija Predavaona
3.1 Podjela biljnih tkiva i njihova uloga 2
3.2 Građa pući i stomatalni aparat ab aksialne strane dorziventralnog tipa lista bršljana (Hedera helix) 2
4 Morfologija nižih biljaka Predavaona
4.1 Morfologija i osnovna sistematika nižih biljaka 2
5 Morfologija viših biljaka Predavaona
5.1 Građa tipičnog kormusa 2
5.2 Korijen 1
5.3 Stabljika 1
5.4 List 1
6 Morfologija - vježbe Praktikum
6.1 Anatomska građa monokotiledonske stabljike na primjeru ukrasnog šaša (Carex ornithopoda) i/ili francuskog ljuja (Arrhenatherum elatius) 2
6.2 Anatomska građa dikotiledonske stabljike na primjeru ruže (Rosa centifolia) 2
6.3 Anatomska građa korijena na primjeru maslačka (Taraxacum officinale), odnosno lucerne (Medicago sativa), odnosno štavelja (Rumex crispus i Rumex obtusifolius) 2
7 Fiziologija bilja Predavaona
7.1 Transport vode i asimilata. Fotosinteza i disanje. 2
8 Morfologija generativnih organa biljaka Predavaona
8.1 Kritosjemenjače i golosjemenjače 2
8.2 Gymnospermae i angiospermae Horitukulturne i dendrološke biljne vrste zastupljene u Spomen parku Dr.-a Gustava Bohutynskog s posebnim osvrtom na četinjače Pinaceae i evolucijski najstarije kritosjemenjače Magnoliaceae 2
8.3 Mikrosporogeneza i makrosporogeneza-oprašivanje-dvostruka oplodnja-plod-sjeme 2
8.4 Zajednička obilježja građe cvijeta, cvati i plodova pojedinih biljnih porodica. 2
8.5 Klijanje i nicanje – rast i razvoj biljaka 1
9 Korovi Predavaona
9.1 Podjela njihov značaj u agrobicenozama i štetnost, najznačajnije korovske vrste 1
10 Sistematika i ekologija višeg bilja Predavaona
10.1 Sistematika i ekologija višeg bilja 6
11 Nastava na terenu Praktikum
11.1 Porodice: Rosaceae, Ranunculaceae, Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Chenopodiaceae, Solanaceae, Brassicaceae 16
11.2 Terenske upute za izradu projektnih zadataka 2
30 30 0

Obvezna literatura

 1. Srečec S. i Erhatić R. (2021.) Poljoprivredna Botanika - Sistematika višeg bilja. (e-udžbenik) Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. ISBN 978-953-6205-40-0
 2. Žuna Pfeiffer, T., Krstin, L., Štolfa, I., Lovaković, T., Tikas, V. i Lepeduš, H. (2014) Praktikum iz anatomije biljaka. (tiskano izdanje i e-udžbenik) Osijek. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ; Odjel za biologiju.  ISBN 978-953-6931-60-6 http://biologija.unios.hr/webbio/wp-content/uploads/2014/materijali/praktikum-iz-anatomije-biljaka.pdf
 3. Dubravec Katarina, (1996.): Botanika (sveučilišni udžbenik). Agronomski fakultet, Zagreb
 4. Denffer D. i H. Ziegler, (1988. i ostala izdanja): Botanika – Morfologija i fiziologija (Strasburgerova škola udžbenika botanike za visoke škole u prijevodu Z. Devidé-a). Školska knjiga, Zagreb
 5. Mägdefrau K. i F. Ehredorfer, (1988. i ostala izdanja): Botanika – Sistematika, evolucija i geobotanika (Strasburgerova škola udžbenika botanike za visoke škole u prijevodu R. Domca). Školska knjiga, Zagreb
 6. Gojković – Plavšić Nevenka, (1985.): Priručnik za izvođenje vježbi iz Poljoprivredne Botanike. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Preporučena literatura

 1. Srečec S., Kremer D., Benković M., i sur. (2020.) Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia siliqua L.) i lovora (Laurus nobilis L.) u Hrvatskoj. Tomić, F. i Peklić, I. (urednici). (znanstvena monografija) Zagreb, Križevci, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. ISBN 978-953-347-348-2
 2. Birgitta Bremer, Kåre Bremer, Mark W. Chase, Michael F. Fay, James L. Reveal, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis and Peter F., Stevens, Arne A. Anderberg, Michael J. Moore, Richard G. Olmstead, Paula J. Rudall, Kenneth J., Sytsma, David C. Tank, Kenneth Wurdack, Jenny Q.-Y. Xiang and Sue Zmarzty (2009): An update of the Angiosperm Phylogeny Group Classification for the Orders and Families of Flowering Plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society, 161, 105–121.
 3. Cooper G. M. (2000): The Cell. Sinauer Associates, Inc., Washington, D.C.
 4. Domac R., (1984.): Mala flora Hrvatske i susjednih područja (priručnik za determinaciju samoniklih biljnih vrsta). Školska knjiga, Zagreb
 5. Dubravec K. i Dubravec I., (1989.): Naše kultivirano bilje (priručnik za determinaciju kultiviranih biljnih vrsta). Znanje, Zagreb
 6. Hulina Nada (1996.): Korovi (sveučilišni udžbenik). Školska knjiga, Zagreb
 7. Šilješ I., Đ. Grozdanić i I. Grgesina (1992.): Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja (sveučilišni udžbenik). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Školska knjiga, Zagreb
 8. Grlić Lj., (1990.): Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. August Cesarec, Zagreb
 9. Kastory R., (1987.): Fiziologija biljaka (sveučilišni udžbenik). Naučna knjiga, Beograd
 10. Nikolić R., S. Pavlović i P. Živanović, (1987.) Anatomija biljaka – praktikum. Medicinska knjiga, Beograd – Zagreb
 11. Pavlica M., S. Srečec, D. Papeš (1996): Genotoxicity of herbicide Dicuran observed in bread wheat seedlings (Triticum aestivum L. em Thell, cv. Pitoma). Periodicum Biologorum, 98(3), 387-390.
 12. Šarić T., (1986.): Atlas korova (priručnik i sveučilišni udžbenik), Svjetlost, Sarajevo
 13. Kovačević J. (1971.): Poljoprivredna fitocenologija (sveučilišni udžbenik). Znanje, Zagreb
 14. Srečec, S., Zechner-Krpan, V., Marag, S., Špoljarić, I., Kvaternjak, I., Mršić, G. (2011): Morphogenesis, volume and number of hop (Humulus lupulus L.) glandular trichomes, and their influence on alpha acids accumulation in fresh bracts of hop cones. Acta botanica Croatica, 70(1): 1-8. DOI: 10.2478/v10184-010-0006-5.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.