OSNOVE BILINOGOJSTVA (241304)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Osposobiti studente da na osnovi postojećih saznanja o tlu i klimi definiraju agroekosustav u kojem će agrotehničke mjere o kojima će učiti na predavanjima, vježbama i projektnom zadatku pridonijeti stabilnosti agroekosustava i poljoprivredne proizvodnje.

Vrsta kolegija

  • Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni kolegij, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 7.00

Izvođač stručne prakse
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61 - 70 bodova - dovoljan
Dobar (3): 71 - 80 bodova - dobar
Vrlo dobar (4): 81 - 90 bodova - vrlo dobar
Izvrstan (5): > 90 bodova - izvrstan

Uvjeti za dobivanje potpisa

Projektni zadatak - izrađen i obranjen

Opis

Ispiti se polažu pismeno. U tijeku akademske godine, student polaže pismeni dio ispita kroz dva kolokvija. Student koji nije položio oba kolokvija, polaže pismeni ispit. U ocjenu još ulaze projektni zadatak, pohađanje nastave i terenska nastava na osnovi ukupnog broja bodova 100.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti značajke poljoprivrede, posebno biljne proizvodnje
Objasniti elemente agrosfere
Procijeniti agroekološke značajke određenog područja (agroekosustava)
Objasniti pojam prinosa i čimbenike koji na njega utječu
Opisati sustave biljne proizvodnje
Opisati načine i sustave obrade tla
Opisati načine gnojidbe poljoprivrednih kultura i vrste gnojiva
Interpretirati biološku reprodukciju, kvalitetu sjemena i normu sjetve
Opisati mjere njege poljoprivrednih kultura

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod Predavaona
1.1 Uvod, pojam poljoprivrede, značajke biljne proizvodnje 2
1.2 Povijest poljoprivrede 2
2 Agroekologija Predavaona
2.1 Agrosfera, elementi agrosfere 2
2.2 Agroekologija 2
2.3 Atmosferski vegetacijski faktori 2
2.4 Edafski vegetacijski faktori (slojevi antropogenog tla, apsolutna i efektivna dubina, tekstura, prirodna uslojenost, dreniranost, kamenitost, stjenovitost, makroorganizmi tla) 3
2.5 Reljef 1
3 Prinos Predavaona
3.1 Čimbenici stvaranja prinosa, zakoni formiranja prinosa 2
4 Agrotehnika Predavaona
4.1 Agrotehnički kompleks, pojam 1
4.2 Sustavi biljne proizvodnje 1
4.3 Plodored, elementi plodoreda, razlozi uvođenja plodoreda 1
4.4 Sastavljanje plodoreda; primjeri plodoreda 1
4.5 Monoprodukcija, konsocijacija usjeva i slobodna plodosmjena 1
4.6 Sustavi biljne proizvodnje za drvenaste kulture
5 Obrada tla Predavaona
5.1 Obrada tla, ciljevi, zadaci i nedostaci, povijest obrade tla 2
5.2 Moment obrade tla 1
5.3 Osnovna obrada tla, ciljevi i zadaci, oranje lemešnim plugovima, tehnike oranja 2
5.4 Rigolanje, podrivanje, dubinsko rahljenje, krtična drenaža 2
5.5 Dopunska obrada tla, ciljevi i zadaci 1
5.6 Načini dopunske obrade tla (blanjanje, drljanje, tanjuranje, kultiviranje, valjanje) 1 2
5.7 Posebni načini obrade tla
5.8 Sustav obrade tla, podjela 1
5.9 Sustav obrade tla na oranicama 2
5.10 Sustav obrade tla za drvenaste kulture 1
5.11 Preoravanje permanentnih travnjaka i djetelništa 1
5.12 Redukcija klasičnih sustava obrade, konzervacijska obrada 1
6 Gnojidba Predavaona
6.1 Gnojidba, definicija i povijest gnojidbe 1
6.2 Hraniva i humus u antropogenom tlu 2
6.3 Gospodarenje žetvenim ostacima 1
6.4 Gnojiva, definicija i podjela 1
6.5 Domaća gnojiva (stajski gnoj, gnojnica, gnojovka, sapropel, fekalije) 3
6.6 Kompost i zelena gnojidba 2
6.7 Tvornička gnojiva, definicija i podjela 1
6.8 Kalcizacija 2
6.9 Vrijeme i način primjene gnojiva 2
6.10 Primjeri gnojidbe oraničnih kultura 5
7 Biološka reprodukcija - sjetva i sadnja Praktikum
7.1 Biološka reprodukcija; sjetva i sadnja 1
7.2 Sjeme; osobine sjemena 2
7.3 Načini sjetve i sadnje 1
7.4 Norma sjetve – zadaci 3
8 Njega usjeva Predavaona
8.1 Njega usjeva; podjela zahvata njege 1
8.2 Njega jednogodišnjih i višegodišnjih usjeva 2
9 Alternativna poljoprivreda Predavaona
9.1 Alternativna poljoprivreda, održiva poljoprivreda i ekološka poljoprivreda 4
43 29 0

Obvezna literatura

  1. 1. Dadaček, Nada (2016): Osnove bilinogojstva. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. Križevci 2. Jug, D., Birkas, M., i Kisić, I. (2015): Obrada tla u agroekološkim okvirima. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet. 3. Jug, D., Jug, I., Vukadinović, V., Đurđević, B., Stipešević, B., & Brozović, B. (2017): Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena, Osijek. Hrvatsko društvo za proučavanje obrade tla.

Preporučena literatura

  1. 1. Butorac, Anđelko (1999.): Opća agronomija, Školska knjiga, Zagreb

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.