TROŠKOVI I KALKULACIJE U BILINOGOJSTVU (88988)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Upoznati studente s osnovama teorije troškova, vrstama kalkulacija i isplativosti biljne proizvodnje. Troškovi biljne proizvodnje biti će obrađeni na primjerima poljoprivrednih gospodarstava.

Vrsta kolegija

ECTS: 3.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uvjet za dobivanje potpisa je prisustvovanje studenata na predavanjima i vježbama (min. 80%).

Opis

Konačna ocjena formira se na osnovi praćenja sudjelovanja studenata u nastavi, izradi, točnosti i poštivanju dogovorenog termina za izlaganje seminarske teme, te na temelju provjere znanja na pismenom ispitu (ili putem 2 kolokvija tijekom trajanja semestra). Svaki kolokvij sadrži 35% ocjene, položen s minimalno 60% ukupnog broja bodova, 20% ocjene prezentacija seminara, te prisustvovanje i aktivnost na predavanjima 10% ocjene.
Studenti koji nisu ispit realizirali kroz sustav kolokvija, ispit polažu na ispitnom roku. Uvjet za pristupanje ispitnom roku je pozitivno ocijenjen seminarski rad.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti čimbenike proizvodnje te osnovna i obrtna sredstva
Definirati osnovne pojmove iz teorije troškova
Izračunati materijalne troškove i amortizaciju
Prikazati kretanje fiksnih i varijabilnih troškova za pojedine kulture
Definirati osnovne pojmove, načela, vrste i metode kalkulacija
Sastaviti kalkulaciju cijene koštanja za ekonomsku analizu određene kulture
Prepoznati troškove i izraditi kalkulaciju u biljnoj proizvodnji

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod u predmet Predavaona
1.1 Uvod u predmet: nastavni plan, izvođenje nastave, provjere znanja 1
2 Teorija proizvodnje Predavaona
2.1 Teorija proizvodnje; funkcioniranje proizvodnog procesa. Vrijednost i kapacitet stalnih sredstava. Obrtna sredstva. Proizvodna funkcija. Izračun ukupnog, prosječnog i graničnog proizvoda 4 1
3 Teorija troškova Predavaona
3.1 . Vrste troškova prema porijeklu i sastavu. Materijalni troškovi. Pojam i funkcije amortizacije. Metode izračuna amortizacije; vremenska i funkcionalna 5 1
4 Dinamika troškova Predavaona
4.1 ovisnost troškova o promjeni stupnja iskorištenja kapaciteta. Stalni i promjenjivi troškovi u biljnoj proizvodnji. Utvrđivanje direktnih i raspodjela općih troškova biljnoj proizvodnji. Granični troškovi. Određivanje optimuma proizvodnje prema kriteriju graničnog troška. Provjera znanja I. Kolokvij. Odnos troškova i prihoda, model točke pokrića 8 2
5 Kalkulacije Predavaona
5.1 Kalkulacije cijene koštanja; vrste i namjena kalkulacije. Izračun cijene sata rada traktora Analitičke kalkulacije u ratarskoj proizvodnji. Analitičke kalkulacije u voćarskoj proizvodnji. Analitičke kalkulacije u povrćarskoj proizvodnji. Kalkulacija na temelju varijabilnih troškova. 9 1 3
6 Obračun poslovanja
6.1 Obračuni poslovanja; prihodi, rashodi, financijski rezultat. Mjerila poslovnog uspjeha: proizvodnost rada, rentabilnost i ekonomičnost. Izrada kalkulacija ratarskih, voćarskih i povrćarskih kultura 2 5
7 Provjera znanja – II. Kolokvij. Seminari izlaganja, rasprava Predavaona
7.1 Provjera znanja – II. Kolokvij. Seminari izlaganja, rasprava 1 2
30 10 5

Polaganje ispita

Ispitni rokovi održavaju se jednom mjesečno tijekom akademske godine (osim kolovoza), a po dva puta u veljači, lipnju/srpnju i rujnu. Rokovi su objavljeni na Internet stranici VUK.

Obvezna literatura

  1. Firšt Godek, L. (2017): Troškovi ikalkulacije u bilinogojstvu, interna skripta za studente Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, Križevci
  2. Karić, M., (2002): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, Osijek

Preporučena literatura

  1. Grgić, Z., Šakić Bobić, B., Očić, V. (2011): Troškovi i kalkulacije u agrobiznisu, interna skripta za studente. Agronomski fakultet, Zagreb
  2. Santini, I. (2002): Troškovi u poslovnom odlučivanju

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.