VINOGRADARSTVO I VINARSTVO (239988)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Osposobiti će studente za samostalno organiziranje održive proizvodnje grožđa, poznajući agroekološke zahtjeve, morfološka svojstva i fiziološke zakonitosti rasta, razvoja i rodnosti vinove loze, kao i proizvodnju vina različitih stilova u vinarijama, poznajući tehnološke procese tijekom proizvodnje.

Vrsta kolegija

ECTS: 6.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bbodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Izvršenje svih obveza na kolegiju.

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom izvođenja kolegija „Vinogradarstvo i vinarstvo“, putem dva kolokvija iz predavanja i dva kolokvija iz vježbi. Vrednuje se prisutnost i učešće studenata u nastavi, rad na stručnoj praksi te izrada timskih projektnih zadataka.
Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalni i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti na kolegiju:
• prisutnost i učešće u nastavi – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova
• timski projektni zadatak – minimalno 10 bodova maksimalno 20 bodova
• stručna praksa – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova
• dva kolokvija – svaki minimalno 18 bodova maksimalno 30 bodova
Student može ponoviti isključivo samo jedan od dva kolokvija. Ako ne položi kolokvije, student polaže pismeni ispit (minimalno 36, maksimalno 60 bodova). Kolokviji, pismeni ispiti i integrirani zadaci studenata ispravljaju se u roku od 7 dana, iznimno duže zbog neodgodivih obveza nastavnika, a rezultati se objavljuju na internet stranici Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Tijekom izvođenja nastave student može kontinuirano pratiti broj bodova koje je stekao.
Minimalan broj bodova za prolaznost kolegija iznosi 60 bodova (60%), a konačna ocjena utvrđuje se zbrojem ukupno svih postignutih bodova na kolegiju.

Opće kompetencije

Nakon nastavnog procesa i polaganja ispita iz kolegija studenti su stekli potrebna teorijska i praktična znanja i vještine o biologiji i ekologiji vinove loze, mogućnostima i načinima podizanja proizvodnih nasada, kao i o sustavima uzgoja i tehnološkim linijama vinogradarske proizvodnje. Studenti su osposobljeni da razumiju i samostalno provode osnovne tehnološke procese u proizvodnji različitih stilova vina, te razumiju način i razloge primjene pojedinog enološkog postupka i njegove utjecaje na kakvoću vina.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku PowerPoint prezentacija (web stranice nastavnika i preko sustava Merlin).
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava: Obuhvaća posjet oglednim vinogradima i oglednoj vinariji.
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorij – analiza grožđa, određivanje rokova berbe, analiza vina, degustacija i tehnike ocjenjivanja vina.
 • Vježbe u praktikumu
  Vinograd - način i tehnika rezidbe i sustavi uzgoja trsa.
 • Provjere znanja
  Učešće i aktivno uključivanje u diskusiju/raspravu tijekom nastave, pismeni ispiti (kolokviji i završni) ili usmeni ispit, ocjena stručne prakse i terenske nastave i projektnog zadatka.
 • Konzultacije
  Termini konzultacija objavljeni su na web stranici nastavnika, uz najavu studenata putem email-a.
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Projektni zadatak: obrada analiza u vinarskom laboratoriju, ocjena ampelotehnike na stručnoj praksi, stjecanje vještina samostalnog analiziranja i prikupljanja literature, grupno pisanje projektnog zadatka analizom i kritičkim osvrtom proizvodnje odabrane vrste grožđa i vina na oglednom gospodarstvu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Vrednovati okolišne uvjete uzgoja vinove loze.
Obrazložiti prikladnost podloga i sorti za podizanje vinograda ovisno o regijama i zonama proizvodnje.
Organizirati podizanje novih nasada vinograda.
Organizirati agrotehničke i ampelotehničke zahvate u vinogradu prema fazama godišnjeg biološkog ciklusa vinove loze.
Analizirati osnovne sastojke grožđa i prema njima odrediti rok berbe ovisno o orijentaciji proizvodnje vina.
Obrazložiti namjenu podrumskih prostora, sudova, opreme i uređaja koji se koriste u vinariji.
Objasniti proces prerade grožđa i proizvodnje vina.
Klasificirati osnovne vrste vina.
Samostalno analizirati osnovne sastojke vina.
Obrazložiti postupke dozrijevanja, čuvanja, stabilizacije i punjenja vina u ambalažu.
Nabrojiti potrebnu legislativu za stavljanje grožđa i vina u promet.

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje predavanja i vježbi u predavaonici i vinarskom laboratoriju, izvođenje stručne prakse u vinogradu i podrumu, ocjena i bodovanje projektnih zadataka, održavanje konzultacija. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj nastavnog kolegija. Po završetku obveza procijeniti koliko su studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem nastavnog kolegija i da li su postigli razinu zadanih ishoda učenja. Po završetku aktivnosti na kolegiju ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjenama od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađeno s ECTS sustavom, pomoću kolokvija ili pisanog i/ili usmenog ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi u predavaonici i vinarskom laboratoriju (80%), obvezatno obavljanje stručne prakse u vinogradu i vinariji, izrada projektnog zadatka, grupno i pojedinačno aktivno učešće studenata u nastavnom procesu (učešće u diskusijama/raspravama, izračunima i analizama, postavljanju pitanja tijekom izvođenja i prezentiranja nastavnih jedinica).

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Vinogradarstvo i vinarstvo Predavaona
1.1 45 (predavanja) + 30 (vježbe) + 15 (stručna praksa) 45 30 15
45 30 15

Obvezna literatura

 1. Mirošević, N., Karoglan Kontić, J. (2008): Vinogradarstvo, Globus, Zagreb
 2. Maletić, E., Karoglan Kontić, J., Pejić, I.(2008): Vinova loza, Školska knjiga, Zagreb
 3. Herjavec, S. (2019): Vinarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 4. Kamenjak, D., Šikač, I. (2023): Vinogradarstvo i vinarstvo, Interni materijali (prezentacije) s održanih predavanja i vježbi na predmetu, Veleučilište u Križevcima
 5. Propisi, Zakon i Pravilnici – Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo, https://www.hapih.hr/cvvu/propisi/

Preporučena literatura

 1. Jackson, R.S. (2019): Wine Science: Principles and Applications, Academic Press, London
 2. Ribéreau-Gayon, P, and all. (2021): Handbook of Enology, Volume 1, The Microbiology of Wine and Vinifications, John Wiley & Sons LTD
 3. Ribéreau-Gayon, P. and all.(2021): Handbook of Enology, Volume 2, The Chemistry of Wine Stabilisation and Treatments, John Wiley & Sons LTD
 4. Vogt, E., Schruft, G. (2000): Weinbau, Ulmer Eugen Verlag
 5. Ted Goldammer (2018): Grape Grower's Handbook, A Guide To Viticulture for Wine Production, Apex Publishers
 6. Morata, A. (2019): Red wine technology, Academic Press Elsevier Inc.
 7. Morata, A. (2022): White wine technology, Academic Press Elsevier Inc.
 8. Reynolds, A.G. (2022): Managing Wine Quality Volume I: Viticulture and Wine Quality, Academic Press Elsevier Inc.
 9. Reynolds, A.G. (2022): Managing Wine Quality Volume II: Oenology and Wine Quality, Academic Press Elsevier Inc.

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

 • Vinogradarstvo, Vinarstvo - Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Vinogradarstvo, Tehnologija vina - Veleučilište u Požegi

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.