VINOGRADARSTVO I VINARSTVO (85)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Iz područja vinogradarstva program predmeta omogućuje polaznicima stjecanje potrebnih znanja o organizaciji održive proizvodnje grožđa u vinogradima, poznajući agroekološke zahtjeve, morfološka svojstva i fiziološke zakonitosti rasta, razvoja i rodnosti vinove loze, primjenjujući potrebne ampelotehničke i agrotehničke zahvate. Iz područja vinarstva program omogućuje polaznicima stjecanje znanja potrebnih za proizvodnju različitih vrsta vina u vinarijama, korištenje vinarske opreme i provedbu svih tehnoloških procesa proizvodnje, od primarne prerade, dozrijevanja i čuvanja, stabilizacije, sve do stavljanja vina u promet.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Bilinogojstvo (Obvezni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bbodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Izvršenje svih obveza na predmetu.

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom izvođenja predmeta „Vinogradarstvo i vinarstvo“, putem kolokvija iz predavanja i kolokvija iz vježbi. Vrednuje se prisutnost i učešće studenata u nastavi, stručna praksa te izrada timskih integriranih zadataka.
Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalni i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti na predmetu:
• prisutnost i učešće u nastavi – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova
• timski integrirani zadatak – minimalno 10 bodova maksimalno 20 bodova
• terenska nastava – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova
• dva kolokvija – svaki minimalno 18 bodova maksimalno 30 bodova
Student može ponoviti isključivo samo jedan od dva kolokvija. Ako ne položi kolokvije, student polaže pismeni ili usmeni ispit (minimalno 36, maksimalno 60 bodova). Kolokviji, pismeni ispiti i zadaci studenata ispravljaju se u roku od 7 dana, iznimno duže zbog neodgodivih obveza nastavnika, a rezultati se objavljuju na web stranici nastavnika. Tijekom izvođenja nastave i ostalih obveza na predmetu student može pratiti broj bodova koje je stekao.
Minimalan broj bodova za prolaznost predmeta iznosi 60 bodova, a konačna ocjena utvrđuje se zbrojem ukupno svih postignutih bodova na modulu.

Opće kompetencije

Nakon nastavnog procesa i polaganja ispita iz predmeta polaznici su stekli potrebna teorijska i praktična znanja i vještine o biologiji i ekologiji vinove loze, mogućnostima i načinima podizanja proizvodnih nasada, kao i o sustavima uzgoja i tehnološkim linijama vinogradarske proizvodnje. Polaznici su osposobljeni da razumiju i samostalno provode osnovne tehnološke procese u proizvodnji različitih stilova vina, te razumiju način i razloge primjene pojedinog enološkog postupka i njegove utjecaje na kakvoću vina.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku PowerPoint prezentacija (web stranice nastavnika i preko sustava Merlin).
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava: Obuhvaća posjet oglednim vinogradima i oglednoj vinariji.
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorij – analiza grožđa, određivanje rokova berbe, analiza vina, degustacija i tehnike ocjenjivanja vina.
 • Vježbe u praktikumu
  Vinograd - način i tehnika rezidbe i sustavi uzgoja trsa.
 • Provjere znanja
  Učešće i aktivno uključivanje u raspravu tijekom nastave, pismeni ispiti (kolokviji i završni) ili usmeni ispit, ocjena stručne prakse i terenske nastave i integriranog zadatka.
 • Konzultacije
  Termini konzultacija objavljeni su na web stranici nastavnika, uz najavu studenata putem email-a.
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Integrirani zadatak: stjecanje vještina samostalnog analiziranja i prikupljanja literature, grupno pisanje integriranog zadatka analizom i kritičkim osvrtom proizvodnje odabrane vrste grožđa i vina na oglednom gospodarstvu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nabrojiti i vrednovati okolinske uvjete uzgoja vinove loze. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit.
Nabrojiti i argumentirati prikladnost podloga i sorti za podizanje vinograda, ovisno o regijama i zonama uzgoja vinove loze. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit.
Pripremiti proizvodni teren i provesti sadnju vinograda. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit.
Razlikovati, formirati i održavati različite sustave uzgoja vinove loze. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit.
Organizirati i provoditi agrotehničke i ampelotehničke zahvate u vinogradu prema fazama godišnjeg biološkog ciklusa vinove loze. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit, integrirani zadatak.
Analizirati osnovne sastojke grožđa, prema njima odrediti rokove i način berbe u vinogradu, ovisno o proizvodnoj orijentaciji vina. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit, integrirani zadatak.
Razlikovati i argumentirati namjenu podrumskih prostora, sudova i opreme i uređaja koji se koriste u vinariji. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit, integrirani zadatak.
Provoditi proces primarne prerade grožđa. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit.
Odabirati i koristiti enološka sredstva i primjenjivati određene enološke postupke. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit.
Nabrojiti i razlikovati osnovne vrste vina prema Pravilniku i Zakonu o vinu. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit.
Analizirati osnovne sastojke vina prema Pravilniku i zakonu o vinu. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit, integrirani zadatak.
Provoditi postupke dozrijevanja i čuvanja, stabilizacije i punjenja vina u ambalažu. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit, integrirani zadatak.
Nabrojiti potrebnu legislativu za stavljanje grožđa i vina u promet. Učešće u nastavi, pismeni kolokvij i/ili ispit.

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje predavanja i vježbi u predavaonici i vinarskom laboratoriju, izvođenje stručne prakse u vinogradu i podrumu, analiza integriranih zadataka, održavanje konzultacija. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj nastavnog predmeta. Po završetku obveza procijeniti koliko su studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem nastavnog predmeta i da li su postigli razinu zadanih ishoda učenja. Po završetku aktivnosti na predmetu ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjenama od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađeno s ECTS sustavom, pomoću kolokvija ili pisanog i/ili usmenog ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi u predavaonici i vinarskom laboratoriju (80%), obvezatno obavljanje stručne prakse u vinogradu i vinariji, izrada integriranog zadatka, grupno i pojedinačno aktivno učešće studenata u nastavnom procesu (učešće u raspravama, izračunima i analizama, postavljanju pitanja tijekom izvođenja i prezentiranja nastavnih jedinica).

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Vinogradarstvo i vinarstvo Predavaona
1.1 45 (predavanja) + 30 (vježbe) + 15 (stručna praksa) 45 30 15
45 30 15

Obvezna literatura

 1. Mirošević, N., Karoglan Kontić, J. (2008): Vinogradarstvo, Globus, Zagreb
 2. Maletić, E., Karoglan Kontić, J., Pejić, I.(2008): Vinova loza, Školska knjiga, Zagreb
 3. Herjavec, S. (2019): Vinarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 4. Kamenjak, D. (2019): Vinogradarstvo i vinarstvo, Interni materijali (prezentacije) s održanih predavanja i vježbi na predmetu, VGUK
 5. Propisi, Zakon i Pravilnici – Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo, https://www.hapih.hr/cvvu/propisi/

Preporučena literatura

 1. Ron S. Jackson (2019): Wine Science: Principles and Applications, Academic Press, 5th edition
 2. Pascal Ribéreau-Gayon, Aline Lonvaud, Jeffery M., Jr. Branco, D. Dubourdieu, B. Donche (2006): Volume 1, The Handbook of Enology: Microbiology of Wine, John Wiley & Sons
 3. Pascal Ribéreau-Gayon, Y. Glories, A. Maujean, Denis Dubourdieu (2006): Volume 2, The Chemistry of Wine Stabilisation and Treatments, John Wiley & Sons
 4. Vogt Ernst, Schruft Günter (2000): Weinbau, Ulmer Eugen Verlag
 5. Ted Goldammer (2018): Grape Grower's Handbook, A Guide To Viticulture for Wine Production, Apex Publishers
 6. Morata, A. (2019): Red wine technology, Academic Press Elsevier Inc.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Vinogradarstvo, Vinarstvo - Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Vinogradarstvo, Tehnologija vina - Veleučilište u Požegi

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.