ORGANIZACIJA PROIZVODNJE U BILINOGOJSTVU (239999)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Predmet omogućuje stjecanje temeljnog znanja i vještina za racionalno obavljanje procesa rada s ciljem isplative biljne proizvodnje.

Vrsta kolegija

ECTS: 3.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uvjet za dobivanje potpisa je prisustvovanje studenata na predavanjima i vježbama (min. 80%).

Opis

Konačna ocjena formira se na osnovi praćenja sudjelovanja studenata u nastavi, izradi, točnosti i poštivanju dogovorenog termina za izlaganje projektnog zadatka, te na temelju provjere znanja na pismenom ispitu (ili putem 2 kolokvija tijekom trajanja semestra). Svaki kolokvij sadrži 30% ocjene, položen s minimalno 60% ukupnog broja bodova, 20% ocjene izrada i prezentacija radnog zadatka, 10% seminar, te prisustvovanje i aktivnost na nastavi 10% ocjene. Studenti koji nisu ispit realizirali kroz sustav kolokvija, ispit polažu putem ispitnih rokova. Uvjet za pristupanje ispitnom roku je pozitivno ocijenjen projektni zadatak.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti osnovne pojmove iz područja organizacije proizvodnje
Prikazati temeljna načela organizacije proizvodnje
Interpretirati procese organizacije poslovnih funkcija
Prikazati utrošak vremena po radnim zadacima u biljnoj proizvodnji
Organizirati proces proizvodnje odabrane kulture
Samostalno organiziranje proizvodnje odabrane kulture

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod u predmet Predavaona
1.1 Uvod u predmet: nastavni plan, izvođenje nastave, provjere znanja Teorija organizacije; uloga i značenje. Čimbenici oblikovanja organizacije 3
2 Organizacijska struktura Predavaona
2.1 Specifičnosti biljne proizvodnje. Rizici proizvodnje. Metode upravljanja rizikom. Specijalizacija proizvodnje. 1 3 1
3 Organizacija materijalnih i ljudskih resursa.
3.1 Organizacija rada i radnih procesa. Radne norme. Struktura radnog vremena. Organizacija i utvrđivanje utroška vremena po radnim zadacima u biljnoj proizvodnji. Provjera znanja – I. Kolokvij 4 1 2
4 Organizacija upravljanja i menadžmenta. Predavaona
4.1 Organizacija poslovnih funkcija. 2
5 Organizacija poslovanja u biljnoj proizvodnji Predavaona
5.1 Organizacija poslovanja u biljnoj proizvodnji 1
6 Organizacija proizvodnje
6.1 Organizacija proizvodnje: žitarice, zrnate mahunarke, industrijsko bilje, krmno bilje, povrće i voće. Organizacija proizvodnje: žitarice, zrnate mahunarke, industrijsko bilje, krmno bilje, povrće i voće. 3 3
7 Informatički sustavi Predavaona
7.1 Informatički sustavi za uspješno upravljanje u biljnoj proizvodnji. Matična knjiga biljne proizvodnje. Provjera znanja – II. Kolokvij 1 3 2
8 Stručna praksa - 15 sati Praktikum
8.1 Studenti rješavaju projektni zadatak na zadanu temu „Organizacija proizvodnje i isplativost odabrane kulture“. Studenti imaju ulogu istraživača radi donošenja poslovnih odluka koje se odnose na proizvodnju i isplativost odabranih proizvoda. U okviru zadatka studenti izabiru obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo/poduzeće orijentirano na biljnu proizvodnju, Prikupiti informacije izračunati i obraditi podatke, Prikazati tehnološke, organizacijske i ekonomske elemente proizvodnje, izraditi proizvodno financijsko izvješće s kalendarom radova, Prezentirati rezultate istraživanja (PP prezentacija)
15 10 5

Polaganje ispita

Ispitni rokovi održavaju se jednom mjesečno tijekom akademske godine (osim kolovoza), a po dva puta u veljači, lipnju/srpnju i rujnu. Rokovi su objavljeni na Internet stranici VUK.

Obvezna literatura

  1. Žugaj M., Šehanović J., Cigula M., (2004):Organizacija. Tiva, Varaždin
  2. Njavro M., (2009): Uprava poljoprivrednog gospodarstva. Skripta Agronomski fakultet, Zagreb
  3. Sikavica P., Novak M.,(1999): Poslovna organizacija III.izdanje, Informator, Zagreb

Preporučena literatura

  1. Škrtić M., (2006): Poduzetništvo. Sinergija, Zagreb

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.