AGRARNA POLITIKA (38856)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

CILJ PREDMETA: Upoznati studente o utjecaju agrarne politike na razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj u Hrvatskoj.

Vrsta kolegija

ECTS: 2.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom trajanja predmeta „Agrarna politika“. Pri tome se vrednuje nazočnost i sudjelovanje u nastavi, izrađeni individualni i/ili timski zadaci studenata.
Svi elementi koji se ocjenjuju trebaju biti ocjenjeni pozitivnim ocjenama od 2 do 5:
- Prisustvo na nastavi (10%)
- individualni i/ili timski zadaci studenata (40%)
- pismeni ispit (50%).
Uvjet za izlazak na pismeni dio ispita su izrađeni svi individualni zadaci studenata. Pismeni ispit ispravlja se isti dan te se rezultat ispita zbrajaju s ostalim aktivnostima i upisuje kao konačna ocjena u ISVU sustav.

KONAČNA OCJENA = (prisustvo*0,1)+(zadaci studenata*0,4)+(pisani ispit*0,5

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti agrarnu politiku kao stratešku politiku RH
Identificirati komponente agrarne politike te osnovne zakone koji se tiču razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja
Koristiti informatički sustav TISUP
Razlikovati različite programe potpora u poljoprivredi i ruralnog razvoja na nacionalnoj razini i razini lokalne samouprave
Izraditi SWOT analizu vezanu uz poljoprivrednu proizvodnju ili ruralni razvoj
Procijeniti provedbu ciljeva i mjera agrarne politike
Objasniti svoj stav glede procijene provedbe ciljeva i mjera agrarne politike
Izračunati ekonomsku vrijednost gospodarstva
Koristiti informacijski sustav ARKOD

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Predavanja Predavaona
1.1 Uvod u predmet: (nositelji, ciljevi, glavne podjele) 2
1.2 Opći društveno-gospodarski pokazatelji (poljoprivredno pučanstvo i zaposlenost, bruto domaći proizvod, poljoprivredni proračun, agrarna proizvodnja i struktura) 2
1.3 Tržište i distribucija poljoprivrednih proizvoda (nacionalno tržište, potrošnja i stupanj samodostatnosti, vanjsko-trgovinska bilanca). TISUP 1
1.4 Institucijska podrška i obrazovna i znanstveno-istraživačka politika (upravne službe, stručne službe, poljoprivredno školstvo, znanstveno-istraživački rad, poljoprivredne udruge i zadruge, sindikalno udruživanje). Mogućnost organiziranja predavanja gosta predavača iz neke od ustanova. 4
1.5 Najosnovnije komponente agrarne politike prema Strategiji poljoprivrede Republike Hrvatske (zemljišna politika, trgovinska politika, strukturna politika, kreditna politika, porezna politika, poticajna politika). Zeleno izvješće. 2
1.6 Programi potpore u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka (model poticanja proizvodnje, model potpore dohotku, model kapitalnih ulaganja, model ruralnog razvitka, program razvitka seoskog prostora, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina) 2
1.7 Poljoprivredno zakonodavstvo (Zakon o poljoprivredi, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Strategija poljoprivrede i ribarstva, Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu, Upisnik poljoprivrednih i ekoloških proizvođača). ARKOD sustav. 2
2 Vježbe Praktikum
2.1 Rad u grupama/individualni rad: Izrada SWOT analize socio-ekonomskog konteksta poljoprivredne proizvodnje 2
2.2 Rad u grupama/individualni rad: Ocjenjivanje provedbe ciljeva i mjera agrarne politike navedenih u matrici mjera u trenutnoj Strategiji poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske. Argumentiranje najboljih i najlošijih ocjenjenih mjera i rasprava. Upisivanje rezultata istraživanja u Microsoft Teams sustav. 3
2.3 Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP) – istraživanje aktualnih cijena pojedinih poljoprivrednih proizvoda u Hrvatskoj. 2
2.4 Kalkulator ekonomske vrijednosti poljoprivrednog gospodarstva – izračunavanje 2
2.5 Korisnost ARKOD sustava 2
3 Seminar Predavaona
3.1 Proučavanje Zelenog izvješća – ispisivanje barem dva pojma u Rječnik pojmova u Merlin-u. Na osnovu upisanih pojmova odigrati igre u Merlin-u „vješalo“ ili „križaljka“ ili seminar na osnovu prijevoda studenata na izabranu temu i prezentacija rezultata istraživanja. 4
15 11 4

Obvezna literatura

  1. Petrač, B., (2002.): Agrarna ekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku i Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek (poglavlje agrarna politika)

Preporučena literatura

  1. ….. Publikacije, strategije i poljoprivredno zakonodavstvo s Internet stranica Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr)

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.