AGRARNA POLITIKA (27)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

CILJ PREDMETA: Upoznati studente o utjecaju agrarne politike na razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj u Hrvatskoj.

Vrsta predmeta

  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Bilinogojstvo (Obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)
  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Zootehnika (Obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)
  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Menadžment u poljoprivredi (Obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 2.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Opis

Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalan i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti:
- Prisustvo na nastavi – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova,
- individualni zadatak studenata (seminari, provođenje istraživanja ili prijevod) – minimalno 10 bodova, maksimalno 20 bodova,
- timski zadaci, rasprave – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova,
- pismeni ispit – minimalno 30 bodova, maksimalno 60 bodova.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i objasniti agrarnu politiku kao stratešku politiku RH Pisani ispit
Prepoznati najosnovnije komponente agrarne politike te osnovne zakone koji se tiču razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Pisani ispit, individualni rad studenata
Koristiti informatički sustav TISUP Vježba na nastavi
Razlikovati različite programe potpora u poljoprivredi i ruralnog razvoja na nacionalnoj razini i razini lokalne samouprave Pisani ispit, vježba na nastavi
Izraditi SWOT analizu vezanu uz poljoprivrednu proizvodnju ili ruralni razvoj Vježba na nastavi
Procijeniti provedbu ciljeva i mjera agrarne politike Pisani ispit, Vježba na nastavi
Izraziti se jasno i argumentirano o svojim stavovima glede procijene provedbe ciljeva i mjera agrarne politike Vježba na nastavi
Sudjelovati u radu tima Rasprava i vježbe na nastavi
Prezentirati vlastite rezultate istraživanja široj publici Individualan rad studenata

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Predavanja Predavaona
1.1 Uvod u predmet: (nositelji, ciljevi, glavne podjele) 2
1.2 Opći društveno-gospodarski pokazatelji (poljoprivredno pučanstvo i zaposlenost, bruto domaći proizvod, poljoprivredni proračun, agrarna proizvodnja i struktura) 2
1.3 Tržište i distribucija poljoprivrednih proizvoda (nacionalno tržište, potrošnja i stupanj samodostatnosti, vanjsko-trgovinska bilanca) 1
1.4 Institucijska podrška i obrazovna i znanstveno-istraživačka politika (upravne službe, stručne službe, poljoprivredno školstvo, znanstveno-istraživački rad, poljoprivredne udruge i zadruge, sindikalno udruživanje). Mogućnost organiziranja predavanja gosta predavača iz neke od ustanova. 4
1.5 Najosnovnije komponente agrarne politike prema Strategiji poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske (NN 89/02) (zemljišna politika, trgovinska politika, strukturna politika, kreditna politika, porezna politika, poticajna politika) 2
1.6 Programi potpore u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka (model poticanja proizvodnje, model potpore dohotku, model kapitalnih ulaganja, model ruralnog razvitka, program razvitka seoskog prostora, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina) 2
1.7 Poljoprivredno zakonodavstvo (Zakon o poljoprivredi, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Strategija poljoprivrede i ribarstva, Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu, Upisnik poljoprivrednih i ekoloških proizvođača) 2
2 Vježbe Praktikum
2.1 Rad u grupama: Izrada SWOT analize socio-ekonomskog konteksta poljoprivredne proizvodnje 2
2.2 Rad u grupama – ocjenjivanje provedbe ciljeva i mjera agrarne politike navedenih u matrici mjera u trenutnoj Strategiji poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske. Argumentiranje najboljih i najlošijih ocjenjenih mjera i rasprava. 3
2.3 Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP) – istraživanje aktualnih cijena pojedinih poljoprivrednih proizvoda u Hrvatskoj 2
3 Seminar Predavaona
3.1 Seminari na osnovu prijevoda studenata na izabranu temu ili prezentacija rezultata istraživanja 8
15 7 8

Obvezna literatura

  1. Petrač, B., (2002.): Agrarna ekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku i Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek (poglavlje agrarna politika)
  2. ….. Publikacije, strategije i poljoprivredno zakonodavstvo s Internet stranica Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr)

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.