INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI (192636)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Upoznati studente sa suvremenom informacijskom tehnologijom te njezinom primjenom u poljoprivredi. Objasniti što je informacijski sustav i kako ga koristiti u rješavanju problema, kako ga izgraditi te prilagoditi području interesa. Naglasiti sve prednosti koje pruža takav sustav, ali i ukazati na nedostatke koji proizlaze u slučaju neodgovornog korištenja takvih sustava. Upoznati studente da primjenom pokusnih planova odaberu i provedu jednostavne statističke analize te pravilno interpretiraju dobivene rezultate.

Vrsta kolegija

ECTS: 6.00

Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 70-76%
Dobar (3): 77-84%
Vrlo dobar (4): 85-92%
Izvrstan (5): 93-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Studenti moraju ostvariti sljedeće uvjete za dobivanje potpisa:
- Prisustvovanje predavanjima, 70%
- Prisustvovanje vježbama, 70%
- Odobrena tema seminarskog rada

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1. Definirati informacijski sustav 2. Primijeniti informacijski sustav kao model poslovnog sustava 3. Objasniti postupke pri izgradnji informacijskog sustava vezano uz područje interesa 4. Kategorizirati komponente informacijskog sustava vezano uz ulazne parametre promatranog problema 5. Dizajnirati informacijski sustav potpore odlučivanju u odnosu na problem koji se rješava 6. Izračunati i odrediti, uporabom statističkih metoda, jačinu i intenzitet interakcije između više nezavisnih na zavisnu varijablu 7. Objasniti procijenjene parametre pokusnih planova 8. Objasniti postavljene hipoteze, izvesti zaključke i interpretirati dobivene rezultate

Način rada

Obaveze nastavnika

- Predavanja,
- Individualno i timsko rješavanje praktičnih zadataka kroz vježbe,
- Seminarski rad,
- Rad sa studentima na konzultacijama.

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Što je informacijska tehnologija Predavaona
1.1 Razvoj suvremenih informacijskih tehnologija 1
1.2 Informacijska tehnologija i poslovanje 1
1.3 Informacijska tehnologija u poljoprivredi 1
1.4 Informacijski sustavi 1
1.5 Ciljevi informacijskog sustava 1
2 Upravljanje informacijskim sustavom Predavaona
2.1 Izgradnja informacijskog sustava 1
2.2 Uvođenje u rad novog sustava 1
3 Upravljanje podacima Predavaona
3.1 Kompresija i kriptiranje podataka 1
3.2 Otkrivanje znanja 1
4 Informacijski sustavi potpore odlučivanju Predavaona
4.1 Osnovne komponente sustava 1
4.2 Linearna optimizacija 1
4.3 Analitičko modeliranje 1
5 Internet i elektroničko poslovanje Predavaona
5.1 Internet i njegovi servisi 1
5.2 Intranet i ekstranet 1
6 Primjena informacijske tehnologije Predavaona
6.1 Inteligentni agenti 1
6.2 Inteligentno izračunavanje 1
6.3 Optimizacija parametara 1
6.4 Regresijska analiza 1
7 Interakcije djelovanja više faktora Predavaona
7.1 Kako se otkrivaju interakcije djelovanja više faktora 1
7.2 Što su to višefakotrijalni pokusi i kako se vrši njihova raščlamba varijabilnosti 1
8 Multiple korelacije Predavaona
8.1 Što su to multiple (višestruke) korelacije i zašto se one upotrebljavaju 1
8.2 Što su to transformacije osnovnih podataka, kakve one mogu biti i u kojim slučajevima se one upotrebljavaju 2
9 Podaci i varijable Predavaona
9.1 Prikazi podataka, grafički prikazi i numeričke metode 1
9.2 Populacija i uzorak 1
10 Načela planiranja pokusa i pokusni planovi Predavaona
10.1 Načela planiranja pokusa i pokusni planovi 2
11 Statistički alati Predavaona
11.1 Model jednostruke analize varijance s fiksnim utjecajima 1
11.2 Analiza varijance za provjeru razlika više utjecaja 1
11.3 Faktorijalna analiza varijance glavnih utjecaja i interakcije 1
12 Vježbe i zadaci – linearna optimizacija u poljoprivredi Predavaona
12.1 Vježbe i zadaci – linearna optimizacija u poljoprivredi 5
13 Vježbe i zadaci – regresijska analiza, višestruka regresijska analiza Predavaona
13.1 Vježbe i zadaci – regresijska analiza, višestruka regresijska analiza 5
14 Vježbe i zadaci – dinamika porasta određene poljoprivredne kulture Predavaona
14.1 Vježbe i zadaci – dinamika porasta određene poljoprivredne kulture 2
15 Vježbe i zadaci – utjecaj dvaju nezavisnih faktora na prinos i/ili parametre kvalitete poljoprivredne kulture Predavaona
15.1 Vježbe i zadaci – utjecaj dvaju nezavisnih faktora na prinos i/ili parametre kvalitete poljoprivredne kulture 1 2
16 Vježbe i zadaci – model jednostruke analize varijance s fiksnim utjecajima Predavaona
16.1 Vježbe i zadaci – model jednostruke analize varijance s fiksnim utjecajima 3
17 Vježbe i zadaci – analiza varijance za provjeru razlika više utjecaja Predavaona
17.1 Vježbe i zadaci – analiza varijance za provjeru razlika više utjecaja 3
18 Vježbe i zadaci – faktorijalna analiza varijance glavnih utjecaja i interakcije Predavaona
18.1 Vježbe i zadaci – faktorijalna analiza varijance glavnih utjecaja i interakcije 3
19 Istraživanje ključnih faktora i podataka za seminarski rad. Predavaona
19.1 Istraživanje ključnih faktora i podataka za seminarski rad. 3
20 Seminarski zadatak – primjena informacijske tehnologije u poljoprivredi Predavaona
20.1 Seminarski zadatak – primjena informacijske tehnologije u poljoprivredi 3
30 25 5

Tjedni plan nastave

 1. Nastavna jedinica 1
 2. Nastavna jedinica 2
 3. Nastavna jedinica 3
 4. Nastavna jedinica 4
 5. Nastavna jedinica 5
 6. Nastavna jedinica 6
 7. Nastavna jedinica 7
 8. Nastavna jedinica 8
 9. Nastavna jedinica 9
 10. Nastavna jedinica 10
 11. Nastavna jedinica 11
 12. Nastavna jedinica 12
 13. Nastavna jedinica 13
 14. Nastavna jedinica 14
 15. Nastavna jedinica 15

Obvezna literatura

 1.  Čerić, V., Varga, M. I Birolla, H.: “Poslovno računarstvo”, Znak, Zagreb, 1998.  Srića, V., Spremić, M.: „Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha“, Sinergija, Zagreb, 2000.  Kapš, M., Lamberson, W.R. (2004): Biostatistics for animal science. CABI Publishing, CAB International, Wallingford, UK.  Horvat, D., Ivezić, M. (2005.): Biometrika u poljoprivredi. Grafika, Osijek.  Gogala, Z. (2001.): Osnove statistike. Nakladništvo Sinergija d.o.o.

Preporučena literatura

 1.  Srića, V., Muller, J.: „Put k elektroničkom poslovanju“, Sinergija, Zagreb, 2001.  Panian, Ž.: „Izazovi elektroničkog poslovanja“, NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, 2002.  Šošić, I. (2004.): Primijenjena statistika. Školska knjiga, Zagreb.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.