ODABRANA POGLAVLJA IZ HRANIDBE STOKE (141711)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Uzgojem domaćih životinja dobivaju se proizvodi visoke hranjive vrijednosti značajni u prehrani ljudi. I dok gotovo sva hrana koja se uglavnom koristi u hranidbi preživača (goveda, ovce i koza) nije izravno prikladna za ljudsku prehranu, oko 60% hrane za perad, svinje i tovu telad može se koristiti i u prehrani ljudi. To u vrijeme potreba za hranom može biti izravna konkurencija, koja u konačnici dovodi i u pitanje opskrbu čovječanstva prvenstveno visokokvalitetnim proteinima. Prijašnja hranidba životinja imala je za cilj intenzivirati stočarsku proizvodnju - u smislu boljeg iskorištenja hrane – u posljednje vrijeme kvaliteta životinjskih proizvoda kao i proizvodnja biofunkcionalne hrane se sve više stavlja u prvi plan. S obzirom kako se proizvodi životinjskog podrijetla koriste u ljudskoj prehrani, oni ne smiju sadržavati štetne tvari. To ujedno znači da ni krmiva ne smiju sadržavati štetne tvari, jer je to jedini način da se zaštiti zdravlje potrošača, ali i da se poljoprivrednici zaštite od ekonomskih gubitaka. Stoga će se kroz predmet odabrana poglavlja iz hranidbe stoke studenti upoznati sa: čimbenicima koji utječu na konzumaciju krmiva, atinutritivnim tvarima i najviše upotrebljavanim krmivima u dnevnim obrocima, konzerviranjem krmiva, određivanjem hranidbenih potreba kod domaćih životinja, hranidbenim greškama, primijenjenom hranidbom i sastavljanjem ekološki održivih obroka kao i novijim mogućnostima prozvodnje biofunkcionalne hrane životinjskog porjekla.

Vrsta kolegija

ECTS: 6.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70%
Dobar (3): 71 - 80%
Vrlo dobar (4): 81 - 90%
Izvrstan (5): 91 - 100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Studeti mogu izostati 10%

Opće kompetencije

Cilj predmeta je osposobiti studente da putem pravilne hranidbe stoke mogu ostvariti uspješnu proizvodnju stočarskih proizvoda na ekološki i/ili održiv način.

Oblici nastave

  • Predavanja
    U zootehničkim predavaonicama; svi studenti. Čimbenici koji utječu na konzumaciju krmiva kod proizvodnih grla. Određivanje hranjivih potreba kod domaćih životinja. Hranidbene greške (nedostatak ili višak energije, proteina, minerala i vitamina) i njihov utjecaj na proizvodnju, senzorska svojstva, zdravstveni status i zagađenje okoliša. Antinutritivne tvari u krmivima i njihov utjecaj na proizvodnost, dugovječnost i zdravlje domaćih životinja. Primijenjena hranidba i njezin utjecaj na proizvodnost, plodnost i korištenje domaćih životinja.
  • Vježbe
    U zootehničkim predavaonicama i učilišnim praktikumima; svi studenti. Konzerviranje krmiva na gospodarstvu bez upotrebe aditiva. Sastavljanje ekološki održivih obroka za domaće životinje i njihovo uravnoteživanje u odnosu na preporuke potreba. Najviše upotrebljavana krmiva u dnevnim obrocima, s naglaskom na neke limitirajuće čimbenike obzirom na njihovo učešće u dnevnim obrocima uzimajući u obzir i antinutritivne tvari koje su prisutne u nekim krmivima.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1.Objasniti proceduru sastavljanja ekološki održivog obroka
2.Nabrojati hranidbene greške i antinutritivne tvari i opisati njihov utjecaj na proizvodnju, zdravlje životinja i zagađenje okoliša
3.Organizirati konzerviranje i skladištenje krmiva na gospodarstvu bez upotrebe aditiva
4.Sastaviti obrok-krmnu smjesu koja zadovoljava potrebe domaćih životinja u ekološkom uzgoju, bez štetnog utjecaja na zdravlje ljudi, životinja i uz što manje zagađenje okoliša.

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi. Konzultacija.

Obaveze studenta

Aktivno sudjelovanje na nastavi i vježbama. Polaganje parcijalnih računskih kolokvija. Usmeni/Pismeni ispit

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Konzumacija krmiva Predavaona
1.1 Čimbenici koji utječu na konzumaciju krmiva kod proizvodnih grla 3
2 Određivanje hranidbenih potreba Predavaona
2.1 Čimbenici koji utječu na konzumaciju krmiva kod proizvodnih grla 3
3 Hranidbene greške
3.1 Hranidbene greške (nedostatak ili višak energije, proteina, minerala i vitamina) i njihov utjecaj na proizvodnju, senzorska svojstva, zdravstveni status i zagađenje okoliša. 6
4 Antinutritivne tvari Predavaona
4.1 Antinutritivne tvari u krmivima i njihov utjecaj na proizvodnost, dugovječnost i zdravlje domaćih životinja 3
5 Primjenjena hranidba Predavaona
5.1 Primijenjena hranidba i njezin utjecaj na proizvodnost, plodnost i korištenje domaćih životinja 25
6 Konzerviranje krmiva Predavaona
6.1 Konzerviranje krmiva na gospodarstvu bez upotrebe aditiva 3
7 Sastavljanje obroka Predavaona
7.1 Sastavljanje ekološki održivih obroka za domaće životinje i njihovo uravnoteživanje u odnosu na preporuke potreba 12
8 Najviše upotrebljavana krmiva u dnevnim obrocima Predavaona
8.1 Najviše upotrebljavana krmiva u dnevnim obrocima, s naglaskom na neke limitirajuće čimbenike obzirom na njihovo učešće u dnevnim obrocima uzimajući u obzir i antinutritivne tvari koje su prisutne u nekim krmivima. 5
40 20 0

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvajanje programskog sadržaja - međuispit I 50% 1 bod
2 boda
3 boda
4 boda
5 boda
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 57 3
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvajanje programskog sadržaja - međuispit II 50% 1 bod
2 boda
3 boda
4 boda
5 boda
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 57 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usvajanje programskog sadržaja - međuispit I Međuispiti samo za vrijeme nastavnog procesa Međuispiti se održavaju za vrijeme nastavnog procesa, po završetku određenih nastavnih cjelina uz prethodnu najavu! Cjeloviti ispit - redovni ispitni rokovi.
Usvajanje programskog sadržaja - međuispit II Međuispiti samo za vrijeme nastavnog procesa Međuispiti se održavaju za vrijeme nastavnog procesa, po završetku određenih nastavnih cjelina uz prethodnu najavu! Cjeloviti ispit - redovni ispitni rokovi

Obvezna literatura

  1. Pintić V., Marenčić D., Pintić Pukec Nataša (2016): Hranidba domaćih životinja – odabrana poglavlja, Udžbenik, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima.

Preporučena literatura

  1. Kirchgessner M., (2011): Tierernährung, 13., neu überarbeitete Afulage von Roth, Schwarz und Stangel DLG Frankfurt (Main).

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.