Veleučilište u Križevcima
Milislava Demerca 1
48260 Križevci


Temeljem Ugovora Agencije za mobilnost i programe EU Klasa: 605-47/22-03/35 URBROJ: 359-08/53-22-3,  Klasa: 605-47/23-03/32 URBROJ 359-08/1-23-3 i Klasa: 605-47/23-03/44 URBROJ 359-17/9-23-3 Veleučilište u Križevcima objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju u akademskoj godini 2023./2024.
za mobilnost u okviru ERASMUS+ PROGRAMA 

Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja -  KA131-2022

Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja -  KA131-2023

Projekti mobilnosti unutar partnerskih zemalja -  KA171-2023

Opći dio

Veleučilištu Križevcima dodijeljena  je Erasmus Charter for Higher Education (255228-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+.

Agencija za mobilnost i programe EU donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore za projektni prijedlog za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih i partnerskih zemalja i odobrila financijsku potporu za projekt broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000066396, 2023-1-HR01-KA131-HED-000138628 i 2023-1-HR01-KA171-HED-000148820

Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Veleučilišta u Križevcima u akademskoj godini 2023./2024. u svrhu podučavanja (STA - nastavno osoblje) ili u svrhu osposobljavanja (STT - nastavno i nenastavno osoblje) na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. Nastavno osoblje ima također mogućnost spojiti podučavanje i osposobljavanje tijekom jedne iste mobilnosti.

Veleučilište u Križevcima  dodijelit će ukupno:

  • pet (5) mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu održavanja nastave po projektu  KA131-2022
  • pet (5) mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu održavanja nastave i četiri (4) mobilnosti nastavnog/nenastavnog osoblja za usavršavanje po projektu  KA131-2023
  • dvije (2) odlazne mobilnosti i četiri (4) dolazne mobilnosti u svrhu održavanja nastave po projektu KA171-2023

Kandidati koji se prijave na Natječaj, zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih članova osoblja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je podučavanje odnosno održavanje nastave ili osposobljavanje s naglaskom na razvijanje pedagoških vještina i vještina razvoja kurikula u visokom obrazovanju te za nenastavno osoblje osposobljavanje za obavljanje poslova definiranih ugovorom o radu ili ugovorom o djelu.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Veleučilišta u Križevcima koji su na Veleučilištu zaposleni temeljem ugovora o radu te vanjski suradnici Učilišta koji imaju važeći ugovor o djelu. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ programa. Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Kandidati za natječaj moraju imati pozivno pismo/e-mail ustanove primateljice s naznačenom svrhom mobilnosti ili mogu dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu o usmenom dogovoru s predstavnikom ustanove domaćina o svrsi mobilnosti.

Kandidati moraju imati odgovarajuće znanje stranog jezika na kojem će držati nastavu ili se stručno usavršavati.

Važeće razdoblje mobilnosti

Mobilnost po ovom natječaju se može ostvariti u do 31. prosinca 2024. godine.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je ostvariti mobilnost u programskim i partnerskim zemljama s kojima Veleučilište u Križevcima ima sklopljen sporazum o suradnji. Popis ustanova s kojima Veleučilište u Križevcima ima sklopljen sporazum o suradnji dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.vguk.hr/hr/264/Erasmus%2B+inter+-+institucijski+sporazumi

Trajanje mobilnosti

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana. Dužina razdoblja mobilnosti za osposobljavanje je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Financijska potpora

Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti, a sama mobilnost može trajati i duže odnosno kako je dogovoreno s inozemnom ustanovom. Ako mobilnost traje manje od 5 dana, može se financirati i jeda dan puta (ako na taj dan nema aktivnosti). Dodatna financijska potpora moguća za osobe s posebnim potrebama (za detalje v. Upute uz Natječaj).

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Veleučilišta u Križevcima i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno (ili za bilo koje kraće razdoblje boravka). Ako se poučavanje kombinira s osposobljavanjem tijekom iste mobilnosti u inozemstvu, najmanji broj sati poučavanja tjedno smanjuje se na 4 sata.

Za realizaciju aktivnosti osposobljavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci sastavni su dio ovog natječaja.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

ROK ZA PRIJAVU: 01.02.2024. ili do popunjenja kvote.

Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:

u papirnatom obliku (osobno ili preporučenom poštom) na adresu

Veleučilište u Križevcima
Za ERASMUS+ natječaj  (nastavno/nenastavno osoblje)
Milislava Demerca 1
48260 Križevci 

i u elektroničkom obliku na e-mail adresu:  vpapic@vguk.hr

 

Kontakt za dodatne informacije: 

Valentina Papić Bogadi, Erasmus koordinatorica

e-mail: vpapic@vguk.hr  tel: 091 519 14 99

Dodatni dokumenti

Upute za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti.

Prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s invaliditetom ili s posebnim  potrebama)

Povjerenstvo za Erasmus mobilnost:

dr. sc. Valentina Papić Bogadi, predsjednica

dr. sc. Tatjana Jelen, članica

dr. sc. Silvije Jerčinović, član

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.