PROMET STOKOM I ANIMALNIM PROIZVODIMA (240015)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Promet stokom i animalnim proizvodima je obvezni kolegij studenata treće godine stručnog prijediplomskog studija Poljoprivreda, studijskog usmjerenja Zootehnika. kolegijem su obuhvaćene teme: kemijski sastava mesa, postupci sa životinjama od dolaska u stočni depo klaoničkog objekta do postupaka prerade i konzerviranja mesa. Temeljito opisuju postupci dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, tj. mjere sanitacije u klaoničkom objektu. Nadalje, studenti se upoznaju s primjenom različitih prehrambenih dodataka koji se koriste meso-prerađivačkoj industriji i primjeni različitih ambalažnih materijala.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.50

Izvođač stručne prakse
Surealizator
Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi.

Opće kompetencije

Cilj kolegija je osposobiti studenta da razumije tehnološke procese u meso prerađivačkoj industriji i objasniti značaj i specifičnosti animalnih proizvoda. Studenti će se upoznati s različitim postupcima konzerviranja mesa. Navesti primjere provođenjem mjera sanitacije u meso-prerađivačkim objektima i mogućim mikrobiološkim onečišćenjima mesa i prerađevina od mesa tijekom proizvodnih procesa.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1. Objasniti značaj i specifičnosti animalnih proizvoda.
2. Razlikovati osobitosti transporta životinja.
3. Objasniti razlike između trajnih i polutrajnih mesnih proizvoda.
4. Procijeniti važnost sljedivosti proizvoda animalnog podrijetla.
5. Objasniti razlike između kategorija mesa.
6. Opisati različite postupke konzerviranja mesa.
7. Kritički prosuditi provedene mjere sanitacije.
8. Planirati poboljšanja u prometu stokom i animalnim proizvodima.

Polaganje ispita

Ispit se polaže pismeno putem tri kolokvija tijekom semestra ili usmeno. Pored kolokvija, konačnu ocjenu modula kreira i ocjena seminara, redovitost pohađanja nastave i aktivnost na nastavi.

Obvezna literatura

  1. 1. Grupa autora (1989): Veterinarski priručnik. Jumena, Zagreb. Zagreb. 2. Hadžiosmanović, M.(2001): Higijena i tehnologija mesa, veterinarsko-sanitarni nadzor životinja za klanje i mesa, Sveučilište Zagreb, Zagreb 3. ,,Meso,, prvi hrvatski časopis o mesu 4. Njari, B., Zdolec, N.(2012):Klaonička obrada iveterinarski pregled, Veterinarski fakultet Zagreb, Zagreb 2012. 5. Živković, J.(1986): Higijena i tehnologija mesa, kakvoća i prerada I, Školska knjiga,Zagreb

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.