POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK (38904)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Nastava iz kolegija „Poslovni njemački jezik“ izvodi se u obliku predavanja, vježbi i seminara i to u obliku 30 + 20 + 10. Predavanja obuhvaćaju jezične elemente i forme vezane uz poslovnu komunikaciju na stranom jeziku kao što je dogovaranje sastanka, telefonski razgovor, opis poduzeća, priprema prezentacije, pravila poslovne korespondencije, pravila e-mail korespondencije i sl. Vježbe su fokusirane izradu vlastitih dokumenata prema zadanom predlošku, pa tako studenti u sklopu vježbi izrađuju životopis, zamolbu za posao, upit, odgovor na upit, ponudu, reklamaciju i sl. Stručna praksa se izvodi u obliku grupnih i individualnih posjeta poljoprivrednim poduzećima na području grada Križevaca koji imaju kontakte s poslovnim partnerima iz zemalja njemačkog govornog područja, gdje studenti mogu aktivno upotrijebiti naučene vještine putem analize autentičnih poslovnih dokumenata na stranom jeziku.
Predavanja i vježbe se izvode u učionici tj. nekoj od dvorana učilišta. Od opreme i nastavnih pomagala predavač koristi računalo, projektor, slike, karte, audio-vizualne materijale, powerpoint prezentacije i sl.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69% na pisanom ispitu/kolokviju
Dobar (3): 70-79% na pisanom ispitu/kolokviju
Vrlo dobar (4): 80-89% na pisanom ispitu/kolokviju
Izvrstan (5): 90-100% na pisanom ispitu/kolokviju

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje predavanja
Izrada mape s predlošcima za poslovnu korespondenciju
Održana prezentacija na zadanu temu
Odrađene usmene vježbe (intervju za posao)

Opis

Studenti u sklopu predmeta izrađuju mapu s predošcima poslovne korespondencije, rade simulaciju intervjua za posao, simulaciju telefonskih razgovora i sl., održavaju prezentaciju na zadanu temu, polažu pisani ispit vezan uz nastavne cjeline obrađene u sklopu predavanja i vježbi.
Uvjet za polaganje modula je redovito pohađanje predavanja, vježbi i stručne prakse, te ostvareno pravo potpisa na kraju semestra. Kako bi student ostvario pravo na potpis, ne smije imati više od 20% izostanka s predavanja i vježbi, te mora održati prezentaciju na stručnu temu i sastaviti mapu dokumenata izrađenih tijekom pohađanja vježbi.
Ocjena iz kolegija „Poslovni njemački jezik“ sastoji se od sljedećih elemenata: kolokvij/pisani ispit, prezentacija, mapa, te usmeni ispit, od čega svaki elemenat čini 20% ukupne ocjene.

Opće kompetencije

CILJ PREDMETA: razvijanje temeljnih jezičnih vještina s naglaskom na jezik struke; osposobljavanje studenata za usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju; osposobljavanje studenata za samostalno predstavljanje sebe i/ili tvrtke na stranom jeziku.
Nakon završenog predmeta studenti će znati koristiti osnovne elemente i forme poslovnog jezika, sastaviti osnovne dokumente poslovne korespondencije prema zadanom predlošku, analizirati autentične poslovne materijale na stranom jeziku, voditi poslovni telefonski razgovor, održati prezentaciju, predstaviti se u okviru intervjua za zaposlenje, kontaktirati strano poduzeće i sl. Očekivana razina znanja prema Europskom kvalifikacijskom okviru: čitanje: B2; slušanje B2, pisanje B1, govor B1.

Oblici nastave

 • Predavanja
  U sklopu predavanja se obrađuje 20 nastavnih cjelina vezanih uz određene segmente upotrebe poslovnog njemačkog jezika u poslovnom okruženju.
 • Vježbe
  U sklopu vježbi se rješavaju usmeni i pisani zadaci vezani uz 20 nastavnih cjelina vezanih uz određene segmente upotrebe poslovnog njemačkog jezika u poslovnom okruženju.
 • Auditorne vježbe
  Uz određene nastavne cjeline studenti rješavaju i slušnu vježbu prilikom koje razvijaju vještinu slušanja kao jednu od četiri zadane vještine u sklopu Europskog referentnog okvira za jezike.
 • Jezične vježbe
  U sklopu vježbi studenti sudjeluju u diskusijama, odgovaraju na pitanja otvorenog tipa, iznose i argumentiraju svoje stavove vezane uz određenu temu iz područja upotrebe stranog jezika u poslovnom okruženju.
 • Seminari
  U sklopu seminara studenti pripremaju prezentaciju vezanu uz upotrebu stranog jezika u poslovnom okruženju (prezentacija tvrtke, proizvoda i sl.). U sklopu prezentacije koja traje 10 - 15 minuta nastavnik ocjenjuje layout, pravopis, izvedbu, sadržaj, jezik i komunikacijske vještine.
 • Provjere znanja
  Studenti izrađuju mapu predložaka poslovne korespondencije, prezentaciju, te polažu pisani i usmeni ispit.
 • Konzultacije
  Prema dogovoru uz prethodnu najavu na vpapic@vguk.hr

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1. Sastaviti poslovno pismo, poslovnu elektroničku poštu, narudžbenicu, fakturu itd.
2. Povezati osnovne jezične zakonitosti i upotrijebiti ih prema predlošku
3. Razlikovati dobru i lošu kvalitetu nekih oblika poslovnog dopisivanja na stranom jeziku
4. Osmisliti prezentaciju tvrtke / ustanove na stranom jeziku
5. Sastaviti životopis i zamolbu za posao
6. Kombinirati zakonitosti i specifičan vokabular u diskursu
7. Koristiti specifičnan vokabular vezan uz intervju za posao
8. Koristiti naučene izraze u kombinaciji s komunikacijskim vještinama prilikom prikaza poslovnog plana / proizvoda

Način rada

Obaveze nastavnika

Dostupnost studentu u vidu pružanja povratnih informacija vezanih uz nastavne cjeline obrađene u sklopu predavanja i vježbi

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi
Priprema 1 prezentacije
Polaganje pisanog ispita
Izrada mape predložaka vezanih uz poslovnu korespondenciju
Polaganje usmenog ispita (diskusija vezana uz temu iz područja upotrebe stranog jezika u poslovnom okruženju, npr. intervju za posao, sl.)

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Poslovni njemački jezik, 3. semestar Predavaona
0 0 0

Tjedni plan nastave

 1. Einführung in den Lehrplan Vorstellungsgespräch der Studenten
 2. Wie schreibt man einen Geschäftsbrief Ein Telefongespräch
 3. Wie schreibt man sein CV? Ein Bewerbungsschreiben
 4. Rund um die Firma – Unternehmenstypen Wichtige Rechtsformen: GmbH i AG
 5. Am Arbeitsplatz – Die Firmenorganisation Unterweisung, Arbeitschutz
 6. Geschäftskorrespondenz
 7. Kommunikation, ja – aber wie? Ihre Kompetenz am Telefon
 8. Vereinbarungen und Verpflichtungen Der Service Auftrag
 9. Zahlungsverkehr Bilanz: Wie war es, wie ist es heute?
 10. Leasing, Gewährleistung und Garantie
 11. Die Mitarbeiter im Betrieb Geschäftsführung
 12. Steuern und Sozialabgaben im Vergleich
 13. Auf der Messe Import – Export
 14. Ich möchte hier arbeiten
 15. Präsentationen der Studenten

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.