dr. sc. Valentina Papić Bogadi

dr. sc. Valentina Papić Bogadi

Katedra za menadžment u poljoprivredi
Lokacija ureda: Ratarna
Telefon/Mobitel: +385 48 617 968
Email: vpapic@vguk.hr
Jezik komuniciranja: Hrvatski/English/Deutsch
Životopis: Preuzmi (PDF)
Termin konzultacija: prema dogovoru mailom na vpapic@vguk

Akademske kvalifikacije

 • 2004 - 2015: doktor znanosti
  Doktorirala 2015. godine na Filozofskog fakultetu u Zagrebu, odsjek za germanistiku, doktorski studij lingvistike
  Tema disertacije: Utjecaj njemačkoga jezika na hrvatsko nazivlje u poljoprivrednoj struci

Radno iskustvo

 • 2008 - : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
  Viši predavač iz predmeta "Engleski jezik" i "Njemački jezik" na prvoj godini stručnog studija "Poljoprivreda"
  Viši predavač iz predmeta "Poslovni engleski jezik" i Poslovni njemački jezik" na drugoj godini stručnog studija "Poljoprivreda
  Viši predavač iz predmeta ""Poslovni engleski jezik" i Poslovni njemački jezik" na sveučilišnom diplomskom stručnom studiju "Menadžment u poljoprivredi"

Nastava

Nastava izvan VGUK

 • Poslovni engleski jezik
  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici Virovitica

Znanstveni interesi

 • Dodirno jezikoslovlje
 • Jezično posuđivanje u kontekstu stručnog nazivlja

Usavršavanja

 • 16.05.2022. - 20.07.2022.: Sveučilište Azori (stručno)
  Erasmus mobilnost u svrhu usavršavanja
 • 21.03.2022. - 25.03.2022.: Sveučilište Oneskiz Mart Canakkale (nastavno)
  Erasmus mobilnost u svrhu podučavanja

Publikacije

 • dr.sc. Valentina Papić Bogadi
  POPIS RADOVA I PROVEDENIH PROJEKATA
  Znanstveni i stručni radovi
  1. Cafuk, Ivana; Papić Bogadi, Valentina; Ivanek-Martinčić, Marijana; Husinec, Renata.
  Važnost poznavanja stranog jezika struke za mobilnost i zapošljivost diplomanata Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima. Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja. XIX (2015) ; 160-174
  2. Papić Bogadi, Valentina.
  Njemačke posuđenice u hrvatskom nazivlju agronomske struke. Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja. XIV (2015) ; 94-107
  3. Papić Bogadi, Valentina; Peklić, Ivan.
  Kazališna umjetnost i Franjo Marković s posebnim osvrtom na recepciju u novinama na njemačkom jeziku. Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja. XI (2012); 77-97
  4. Papić, Valentina; Husinec, Renata.
  Prilog poznavanju njemačko-hrvatskih jezičnih dodira na području Križevaca. Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja. IX (2010), 18; 150-161
  5. Papić Bogadi, Valentina.
  The role of LSP education in the context of employability. British journal of education, society and behavioural science. (2015) http://www.sciencedomain.org/abstract/12582; British Journal of Education, Society & Behavioural Science, ISSN: 2278-0998,Vol.: 13, Issue : 3
  6. Papić, Valentina; Husinec, Renata.
  Njemačke posuđenice u suvremenom križevačkom govoru. Cris : časopis Povijesnog društva Križevci. XII (2010) ; 61-80
  7. Papić, Valentina.
  Landeskunde und die interkulturelle Kompetenz. Interkulturelle Kompetenz - Sammelband mit Artikeln ; Petrosawodsk Verlag KSPU 2006. 1 (2006) ; 468-472.
  8. Papić Bogadi, Valentina.
  Nadopune Johanna Christopha Adelunga Jöcherovu "Allgemeines gelehrten-Lexiconu". Cris : časopis Povijesnog društva Križevci. god. 13 broj 1/2011 (2012) ; 410-418
  9. Papić, Valentina.
  Prikaz udžbenika Kommunikation in der Landwirtschaft (Goethe Institut, Fraus, Cornelsen, 2005.). Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 39 (2010) , 4; 329-334
  10. Bogdanović, Tomislav; Papić Bogadi Valentina.
  Kraljevsko više gospodarsko učilište i ratarnica u Križevcima za vrijeme Prvoga svjetskog rata Varaždin i sjeverozapadna hrvatska u Velikom ratu 1914. - 1918. / Damjanović, Stjepan ; Huzjan, Vladimir (ur.).
  Zagreb - Varaždin : HAZU Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2014. 455-475
  11. Gajdić, Dušanka; Škrlec, Krunoslav; Papić, Valentina.
  Analiza stanja i prihvaćanje suvremenih pristupa kvaliteti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima KVALITETA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST / Drljača, Miroslav (ur.).
  Zagreb : Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Zagreb, 2012. 307-320
  12. Papić, Valentina.
  Die Rolle der Landeskunde beim Fremdsprachenlernen Begegnungssprache Deutsch - Motivation, Herausforderung, Perspektiven: Schwerpunkt: Sprachenpolitik und fachbezogene Grundsatzfragen Krumm, Hans-Jürgen (ur.). Graz : Studien Verlag, 2006. 88-89
  13. Husinec, Renata; Papić, Valentina.
  Developing a mobile and employable graduate through LSP education in Life Sciences Bologna Declaration 10 years on: Promising and delivering quality in Life Science education across Europe.
  24-24
  14. Husinec, Renata; Škorjanec, Ivana; Papić, Valentina.
  Stavovi o stranim jezicima studenata i nastavnika na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima 46. hrvatski i 7. međunarodni simpozij agronoma / Pospišil, Milan ; Bolarić, Snježana ; Cerjak, Marija et. al. (ur.).
  Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2011. 46-47
  15. D. Gajdić; D. Horvat; V. Papić.
  Kompetentnost i spremnost hrvatskih laboratorija za ispitivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena za ulazak na tržište EU Croatian Laboratory Crolab: Laboratory Competence 2011 / Margeta, K ; Grebc Bermanec, G. (ur.). Cavtat - Dubrovnik : Hrvatski laboratoriji CROLAB, 2011. 73-74
  16. Papić Bogadi, Valentina: Deutsch in der Landwirtschaft, nastavni materijal za njemački jezik za studente stručnog studija Poljoprivreda. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci, 2017.

  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima:
  1. Papić Bogadi, Valentina: Probleme im Unterricht der Fachsprache in der Landwirtschaft im Kontext der Lernergebnisse und Kompetenzen; 24. međunarodni skup Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika; Crikvenica, Hrvatska, 14.-16. 10. 2016.
  2. Husinec, Renata; Papić, Valentina: Stručni ili sveučilišni prvostupnik, pitanje je sad; Stručni skup Bolonjska reforma i zapošljavanje; Križevci, HZZ, 21.09.2010.
  3. Papić, Valentina: Anglizismen in deutschen Jugendzeitschriften; Međunarodni stručni skup učitelja i profesora njemačkog jezika, Zadar, Hrvatska, 26.-28.10.2004.
  4. Turković, Slađan; Papić Bogadi, Valentina: „Deutsch-kroatischer Sprachkontakt in der Fachsprache der Landwirtschaft“; 2. interdisziplinäre wissenschaftliche Tagung „Slawisch-deutsche Begegnungen in Literatur, Sprache und Kultur“; Filozofski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku; Osijek, 2017.

  Stručni radovi vezani uz prevođenje znanstvenih i stručnih publikacija i uredništvo:
  1. Tomić F; Peklić I: Tamburaški orkestar Glazbene Škole alberta Štrige križevci, prijevod sažetaka na engleski i njemački jezik Valentina Papić Bogadi, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Zagreb-Križevci, 2014., str. 222-227.
  2. Peklić, Ivan: Život i djelo Franje Markovića, prijevod sažetaka na engleski i njemački jezik Valentina Papić Bogadi, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Zagreb-Križevci, 2014., str. 403-407.
  3. Balić, Davor: Etički nauk Marka Marulića, prijevod sažetaka na engleski i njemački jezik Valentina Papić Bogadi, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Zagreb-Križevci, 2016., str. 491-506.
  4. Civitas Crisiensis Vol. 1 – radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, prijevod sažetaka na engleski jezik Valentina Papić Bogadi, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Zagreb-Križevci, 2014.
  5. Civitas Crisiensis Vol. 2 – radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, prijevod sažetaka na engleski jezik Valentina Papić Bogadi, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Zagreb-Križevci, 2016.
  6. Civitas Crisiensis Vol. 3 – radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, prijevod sažetaka na engleski jezik Valentina Papić Bogadi, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Zagreb-Križevci, 2018.
  7. Šafarek, Goran: Ornitološki rezervat Crna Mlaka; Izdavačka kuća Veda, 2013. Prijevod knjige na engleski jezik dr.sc. Valentina Papić Bogadi, str. 6 – 95.
  8. Špoljar, Marijan: Mijo Kovačić – crteži (studija, biografija, popis skupnih i samostalnih izložbi i životopis); Zaklada Mijo Kovačić, Zagreb; Izdavačka kuća meridijani (Biblioteka Hrvatski pisci i umjetnici, knjiga 31), 2018. Prijevod knjige na engleski jezik dr.sc. Valentina Papić Bogadi, str. 1-168.
  9. Svržnjak, Kristina; Kantar, Sandra: Tourism potentials in cross-border area Hungary-Croatia; Lambert Academic Publishing, 2018. Prijevod publikacije s hrvatskog na engleski jezik (str.1-55) i uredništvo Valentina Papić Bogadi

  Provedeni projekti prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska u sklopu obnašanja dužnosti koordinatora za međunarodnu suradnju na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima
  STEP – dr.sc. Valentina Papić Bogadi – koordinator projekta
  Projekt STEP (Development of Student Trainee Exchange Program Methodology for the Hungarian - Croatian Cross Border Region) se provodio od 1.1.2013. do 30.4.2014. Proračun projekta iznosio je 132.966,00 EUR. Partner na projektu bilo je Sveučilište Panonija, Nagykanizsa kampus. Projekt je bio usmjeren na razvoj zajedničke metodologije mobilnosti studenata u sklopu provedbe stručne prakse u pograničnom području. Zahvaljujući programu studenti su stekli radno iskustvo u međunarodnom okruženju.
  ECOTOP – dr.sc. Valentina Papić Bogadi – voditelj projekta
  Projekt ECOTOP (Understanding and educating of ECOTOURISM through cross-border cooperation) se provodio od 1. 10. 2013. do 30. 9. 2014. Proračun projekta iznosio je 223.668,72 EUR. U projektu je sudjelovalo 5 partnera: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Hrvatska agencija za hranu, Sveučilište u Kapošvaru, Trgovačka i industrijska komora Zalske županije i Trgovačka i industrijska komora Šomođske županije. Kroz projekt je provedeno istraživanje objavljeno u formi studije, te su izrađeni programi cjeloživotnog učenja iz područja ekoturizma, i platforma za e-learning kao metoda cjeloživotnog učenja.
  ECOTOP2 - dr.sc. Valentina Papić Bogadi – voditelj projekta
  Projekt ECOTOP2 se provodio od 1. 6. 2017. - 30. 9. 2018. Proračun projekta iznosio je 201.932,50 EUR. Učilište je bilo nositelj projekta, a partneri u projektu su bili Trgovačka i industrijska komora Zalske županije, Trgovačka i industrijska komora Somogy županije, Sveučilište u Kapošvaru i Turistička zajednica grada Koprivnice. Projektom se kroz razvoj programa edukacije i ciljana istraživanja vezana uz uključivanje marginaliziranih skupina u ekoturističku ponudu povećala konkurentnost i razina usluge subjekata koji se bave nekim oblikom ruralnog turizma i ekoturizma.

  Odobrena sredstva iz fonda za ruralni razvoj za provedbu aktivnosti iz podmjere 10.2 Potpora za održivo korištenje, očuvanje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

  Odobrena potpora za program Visokoga gospodarskog učilišta za 2018. godinu: 350.000,00 HRK
  Sredstva su utrošena na nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme, te laboratorijske opreme za potrebe Laboratorija za testiranje kvalitete proljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

  Odobrena potpora za program Visokoga gospodarskog učilišta za 2019. godinu: 840.000,00 HRK
  Sredstva će do kraja 2019. biti utrošena na nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme, te laboratorijske opreme za potrebe Laboratorija za testiranje kvalitete proljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/26673

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2013 - 2000: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
  Koordinator za međunarodnu suradnju
  Voditelj EU projekata u kojima Učilište sudjeluje kao nositelj ili partnerska ustanova

Obavijesti nastavnika

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.