NJEMAČKI JEZIK (64016)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Razvijanje temeljnih jezičnih vještina s naglaskom na jezik poljoprivredne struke; osposobljavanje studenata za pismenu i usmenu komunikaciju u sklopu tema vezanih uz poljoprivredu; osposobljavanje studenata za samostalno iznošenje podataka i činjenica vezanih uz poljoprivrednu struku na stranom jeziku.

Vrsta kolegija

 • Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni kolegij, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69% na pisanom ispitu/kolokviju
Dobar (3): 70-79% na pisanom ispitu/kolokviju
Vrlo dobar (4): 80-89% na pisanom ispitu/kolokviju
Izvrstan (5): 90-100% na pisanom ispitu/kolokviju

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave.
Dozvoljeno je izostati 20% od sveukupnog broja nastavnih sati (predavanja i vježbi)

Opis

Uvjet za polaganje predmeta je redovito pohađanje predavanja i vježbi te ostvareno pravo na potpis na kraju semestra, održane dvije powerpoint prezentacije na zadanu temu.
Ispit se polaže pismeno i usmeno. Na kraju svakog semestra student polaže kolokvij, a nakon položenih kolokvija polaže usmeni dio ispita: razgovor na zadanu temu iz gradiva i samostalnu interpretaciju 20 kartica stručnog teksta po vlastitom izboru.
Ukupna ocjena je prosječna vrijednost zalaganja na nastavi, kolokvija, prezentacija i usmenog ispita.

Opće kompetencije

Uvjet za polaganje modula je redovito pohađanje predavanja i vježbi te ostvareno pravo na potpis na kraju semestra, održane dvije powerpoint prezentacije na zadanu temu.
Ispit se polaže pismeno i usmeno. Na kraju svakog semestra student polaže kolokvij, a nakon položenih kolokvija polaže usmeni dio ispita: razgovor na zadanu temu iz gradiva i samostalni prijevod
20 kartica stručnog teksta po vlastitom izboru.
Ukupna ocjena je prosječna vrijednost zalaganja na nastavi, kolokvija, prezentacija, prijevoda i usmenog ispita.

Oblici nastave

 • Predavanja
  U sklopu predavanja se u prvom semestru obrađuje 15 cjelina, a u 2. semestru 30 cjelina vezanih uz određene segmente poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.
 • Vježbe
  U sklopu vježbi se u prvom semestru obrađuju zadaci uz 15 cjelina, a u 2. semestru uz 30 cjelina vezanih uz određene segmente poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.
 • Auditorne vježbe
  Uz svaku nastavnu cjelinu studenti rješavaju i slušnu vježbu prilikom koje razvijaju vještinu slušanja kao jednu od četiri zadane vještine u sklopu Europskog referentnog okvira za jezike.
 • Jezične vježbe
  U sklopu vježbi studenti sudjeluju u diskusijama, odgovaraju na pitanja otvorenog tipa, iznose i argumentiraju svoje stavove vezane uz određenu temu iz područja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.
 • Seminari
  U sklopu seminara studenti pripremaju po jednu prezentaciju u svakom semestru vezanu uz područje poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. U sklopu prezentacije koja traje 10 - 15 minuta nastavnik ocjenjuje layout, pravopis, izvedbu, sadržaj, jezik i komunikacijske vještine.
 • Provjere znanja
  U prvom semestru studenti polažu 1 kolokvij, a u drugom semestru 2 kolokvija.
 • Konzultacije
  Prema dogovoru uz prethodnu najavu na e-mail: vpapic@vguk.hr

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1. Razumjeti predavanja i govore te pratiti čak i složenu argumentaciju ako im je tema poznata
2. Primijeniti osnovno znanje o temama koje se obrađuju na predavanjima
3. Opisati osnovne pojmove i procese u području poljoprivrede
4. Interpretirati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene teme i probleme iz područja poljoprivrede u kojima pisac zauzima određena stajališta ili izražava određena mišljenja
5. Primijeniti osnovna gramatička pravila koja se usvajaju na vježbama
6. Raspravljati na njemačkom jeziku o temama koje su im poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na šire područje poljoprivrede
7. Koristiti specifičnan vokabular vezan uz poljoprivredne proizvode ili proizvodne procese
8. Koristiti naučene izraze u kombinaciji s komunikacijskim vještinama prilikom prikaza poljoprivrednog proizvoda / proizvodnog procesa

Način rada

Obaveze nastavnika

Dostupnost studentu u vidu pružanja povratnih informacija vezanih uz nastavne cjeline obrađene u sklopu predavanja i vježbi

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi
Priprema 2 prezentacije
Polaganje 3 kolokvija ili pisanog ispita
Polaganje usmenog ispita (diskusija vezana uz prethodno pripremljeni tekst od 20 kartica na temu iz područja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje)

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Njemački jezik, 1. i 2. semestar Predavaona
0 0 0

Tjedni plan nastave

 1. Einführung in den Lehrplan Vorstellungsgespräch der Studenten
 2. Tempusformen
 3. Was ist Landwirtschaft?
 4. Landmaschinen fur Bodenbearbeitung, Aussaat und Ernte
 5. Konventionelle Bodenbearbeitung und Minimalbodenbearbeitung
 6. Düngung und Düngemittel
 7. Integrierter Pflanzenschutz
 8. Was ist Öko-Landbau
 9. Ökologische Landbau auf den Familienhöfen
 10. Tierhaltung und Tierfütterung
 11. Schweinemast – Massentierhaltung und artgerechte Tierhaltung
 12. Deutsche Schweinerassen
 13. Rinderzucht und Milchproduktion
 14. Deutsche Rindrassen
 15. Präsentationen von Studenten

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.