GRADITELJSTVO U ZOOTEHNICI (38864)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Svrha i cilj ovog predmeta je osposobiti studente da mogu pravilno odabirati materijale za gradnju objekata u zootehnici, proračunavati toplinske gubitke objekta, razlikovati zahtjeve pojedinih vrsta i kategorija stoke za mikroklimu i higijenu u staji, upoznati ih s prednostima i nedostacima različitih načina gradnje i zakonskim propisima u području graditeljstva.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00

Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušano minimum 80% nastave.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja u predavaonici
 • Vježbe
  Vježbe u predavaonici, u praktikumima Učilišta
 • Auditorne vježbe
  Vježbe u predavaonici
 • Terenske vježbe
  Prema izvedbenom planu nastave.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumima Učilišta
 • Seminari
  Prema izvedbenom planu nastave, studenti rade seminare.
 • Provjere znanja
  Kontinuirano tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija i rade seminar. Nakon odslušanih predavanja studenti rade projektni zadatak u grupi od 3-4 studenta.
 • Konzultacije
  Prema izvedbenom planu nastave, po potrebi i češće.
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Seminari, zadaće, projektni zadatak

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Odabirati materijale za graditeljstvo u zootehnici
Proračunavati toplinske gubitke objekata u zootehnici
Razlikovati zahtjeve pojedinih vrsta i kategorija stoke za mikroklimu i higijenu u staji
Proračunavati kapacitet ventilacije staje u skladu s klimatskim uvjetima i zahtjevima stoke
Interpretirati pravila i zahtjeve za niskoenergetsku izgradnju i uštede energije
Koristiti građevinske projekte za prikaz i interpretaciju građevinskih i tehničko-tehnoloških obilježja farme

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) i aktivno sudjelovanje u nastavi 10 % 50 60 1,5
Seminar 20 % 10 10 0,5
Kolokvij I. 35 % 0-59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 1
Kolokvij II. 35 % 0-59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 1
Ukupno 60 120 4
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ukupno 100 % 60
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) i aktivno sudjelovanje u nastavi Bilježi se prisutnost studenata na nastavi. Student može izostati do 20 % svih oblika nastave. Prisustvovanje nastavi je uvjet za potpis. Aktivno sudjelovanje bilježi se u evidenciju i utječe na konačnu ocjenu. Moguća je nadoknada putem samostalno izrađenog zadatka, u dogovoru s predmetnim nastavnikom.
Seminar Studenti pojedinačno izrađuju seminarski rad prema izvedbenom planu nastave i prezentiraju ga na satu tijekom nastave.
Kolokvij I. Studenti pišu Kolokvij I. u 7. tjednu nastave. Moguće je pisanje ponovljenog kolokvija u slučaju negativne ocjene. Ukoliko ni tad student ne dobije prolaznu ocjenu, polaže putem pisanog i usmenog ispita.
Kolokvij II. Studenti pišu Kolokvij II. u 14. tjednu nastave. Kao i kod I. kolokvija.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Značaj i specifičnosti graditeljstva u zootehnici. Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje. Zakonska regulativa. Građevinsko-procesna dokumentacija. Investicijski program izgradnje. Sastavnice glavnog projekta.
 2. Sastavnice glavnog projekta, izvedbeni projekt, studije utjecaja na okoliš, elaborti zaštite okoliša.
 3. Materijali za gradnju. Prirodni i umjetni materijali
 4. Materijali za gradnju, konstrukcijski materijali, fizička i mehanička svojstva materijala, tehnološka obradivost materijala. Beton. Vrste betona, teški beton, armirani beton, prednapregnuti betoni, laki betoni. Klase betona, priprema, svojstva.
 5. Opeka. Vrste opekarskih proizvoda, puna, šuplja, porozna opeka, svojstva. Drvo i drvene konstrukcije. Svojstva drva, prednosti i nedostaci,
 6. Metalne konstrukcije u montažnoj gradnji. Izolacijski materijali u gradnji. Unutarnja i vanjska izolacija. Toplinska bilanca objekta, gubici topline. Ventilacijski i transmisijski gubici, proračuni. Koeficijent prijelaza i prolaza topline kroz obodne konstrukcije.
 7. Vanjska ovojnica objekta, mogućnosti uštede energije, klasična, niskoenergetska i pasivna gradnja.
 8. Objekti u stočarstvu. Klasična i montažna gradnja staja i pratećih objekata.
 9. Silosi, sabirne jame i lagune za gnojovku, gnojišta za kruti gnoj.
 10. Mikroklima u objektima. Osiguranje optimalnih temperaturno-vlažnih odnosa u staji, termo i hidro izolacija.
 11. Proizvodnja topline, vodene pare i CO2 po uvjetnom grlu. Proračun ventilacije.
 12. Proračun grijanja i hlađenja staje. Energetska efikasnost u gradnji.
 13. Energetska efikasnost u gradnji, mogućnosti uštede energije.
 14. Energetsko certificiranje objekata, energetski razredi, mjere za poboljšanje energetske efikasnosti objekata
 15. Energetska svojstva staja, toplinska svojstva vanjske ovojnice, gubici topline.

Obvezna literatura

 1. Dolanjski D. (2002): Gospodarsko graditeljstvo, interna skripta, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Asaj A. (2003): Higijena na farmi i u okolišu, Medicinska naklada, Zagreb
 3. Ivanković, A., Filipović, D., Mustać, I., Mioč, B., Luković, Z., Janječić, Z. (2016): Objekti i oprema u stočarstvu

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

 • Objekti i oprema u stočarstvu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prijediplomski studij Poljoprivredna tehnika i prijediplomski studij Animalne znanosti - izborni kolegij

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.