STROJEVI I UREĐAJI U STOČARSTVU (38147)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Predmet Strojevi i uređaji u stočarstvu obrađuje primjenu strojeva i uređaja u tehnologiji stočarske proizvodnje, njihovu konstrukciju, princip rada, eksploatacijske značajke, potrebnu strukturu i kapacitete te priprema studente za pravilan odabir i korištenje strojeva i uređaja u stočarskoj proizvodnji.

Vrsta kolegija

ECTS: 5.00

Engleski jezik: R1


Predavanja: 45
Vježbe u praktikumu: 29

Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušano minimum 80 % predavanja i vježbi

Opće kompetencije

CILJ PREDMETA: Osposobiti studente da prepoznaju značaj i specifičnosti primjene strojeva i uređaja u stočarstvu, da poznaju konstrukciju i princip rada različitih strojeva i uređaja u stočarstvu te da mogu planirati potrebne kapacitete i strukturu strojeva i uređaja u stočarstvu.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja u predavaonici, terenska nastava prema programu predmeta
 • Vježbe
  Vježbe u predavaonici, u praktikumima za stočarstvo i terenske vježbe
 • Auditorne vježbe
  Vježbe u predavaonici
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe na farmama, mješaonama i tvornicama stočne hrane, predviđene studijskim programom predmeta
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u stočarskim praktikumima Učilišta, vježbe u bilinogojskom praktikumu, na proizvodnim površinama Učilišta tijekom spremanja krme
 • Provjere znanja
  Kontinuirano tijekom semestra putem dva kolokvija. U slučaju nepoloženih kolokvija provjera znanja na pismenom i usmenom ispitu nakon odslušanog predmeta tijekom ispitnih rokova.
 • Konzultacije
  Prema izvedbenom planu nastave i češće, prema potrebi.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1. Objasniti značaj i specifičnosti primjene strojeva i uređaja u stočarstvu
2. Opisati konstrukciju i princip rada pojedinih strojeva i uređaja u stočarstvu
3. Procijeniti prikladnost različitih strojeva i uređaja u pojedinim granama stočarstva na nekoj farmi
4. Planirati potrebne kapacitete i strukturu strojeva i uređaja u stočarstvu

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet, značaj i specifičnosti uporabe strojeva i uređaja u stočarstvu Strojevi i uređaji za usitnjavanje, pripremu i miješanje stočne hrane, mlinovi, mješalice stočne hrane
 2. Mješalice stočne hrane, tvornice stočne hrane, strojevi i uređaji u tvornicama stočne hrane, prijem i transport sirovina, čišćenje, vaganje, doziranje
 3. Tvornice stočne hrane, šaržno i kontinuirano miješanje, transport gotovih smjesa, peletiranje, izvedbe peletirki
 4. Pakiranje, uvrećavanje gotovih smjesa, transport i skladištenje, podna skladišta, silosi Strojevi i uređaji za snabdijevanje domaćih životinja vodom, sustav vodotornja, hidrofor, bunari
 5. Strojevi i uređaji za snabdijevanje domaćih životinja vodom, automatske pojilice za individualno i grupno napajanje, termopojilice Strojevi za košnju i spremanje sijena, travokosilice, gnječilice
 6. Strojevi za košnju i spremanje sijena, strojevi za sušenje sijena na otovorenom, rastresači-okretači, strojevi za sakupljanje sijena, preše sakupljačice, samoutovarne prikolice za sijeno
 7. Sušare za sijeno, ventilatorske sušare, sušare za bale Strojevi za spremanje zelene krme, silaže, sjenaže i dehidrirane krme, linije strojeva za košnju i transport zelene krme
 8. Linije strojeva za spremanje sjenaže, tehnologija spremanja sjenaže u valjčaste bale omotane plastičnom folijom, spremanje sjenaže u horizontalne i vertikalne silose, silažni kombajni, postrojenja za dehidriranje lucerne, pokretna i stacionarna
 9. Strojevi i uređaji za mehaniziranu hranidbu goveda, strojevi za izuzimanje silaže iz horizontalnih silosa, mehanizirano izuzimanje silaže iz vertikalnih silosa
 10. Mikser prikolice, TMR prikolice, automatska hranidba koncentratom, električni pastiri Strojevi i oprema na govedarskim farmama, vrste nastambi, vezani i slobodni način držanja, izvedbe ležišta, puni i rešetkasti pod, izgnojavanje
 11. Mikroklima u govedarskim stajama, sustavi ventiliranja Strojna mužnja krava, ovaca i koza, principi strojne mužnje, osnovne tehničko-eksploatacijske značajke muznih uređaja, izvedbe i konstrukcija
 12. Vrste muznih uređaja, prijevozni muzni uređaji, polustacionirani muzni uređaji, fiksna izmuzišta, pašnjačka izmuzišta, automatski uređaji za mužnju, robotizirana mužnja
 13. Strojevi i oprema na svinjogojskim farmama, faze proizvodnje, objekti na farmi, automatska hranidba svinja, suha, vlažna i mokra hranidba, pojilice za svinje, izgnojavanje,
 14. Mikroklima u objektima, sustavi automatske ventilacije, klimatizacija-hlađenje objekata, grijanje prasadi u prasilištu i odgajalištu Strojevi i oprema na peradarskim farmama, načini držanja peradi, strojevi i oprema za hranidbu pilića u tovu, automatske pojilice za piliće u podnom sustavu držanja na dubokoj stelji, ventilacija objekata
 15. Kavezni sustav držanja kokoši nesilica, obogaćeni kavezi, podno držanje nesilica, oprema za hranidbu, pojenje, ventilaciju, automatsko sakupljanje jaja, izgnojavanje peradarskih objekata

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.