HRANIDBA PREŽIVAČA (240010)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Uvod, upoznavanje s specifičnostima u hranidbi preživača, razlika između goveda, ovaca i koza u načinu iskorištavanja hranjivh tvari i krme. Preporuke potreba (normativi), sastavljanje obroka i načini hranidbe preživača. Hranidba preživača u pojedinim fazama uzgoja: suhostaj, puerperij, laktacija, hranidba rasplodnog podmlatka, hranidba ženske/muške rasplodne junadi, tov teladi/junadi, načini i hranidbene metode tova. Hranidbeni načini sprečavanja metaboličkih poremečaja i zagađenje okoliša. Hranidbeni utjecaji na hranjive i djelatne tvari u mlijeku. Sastavljanje i uravnotežavanje (balansiranje) obroka ovisno o proizvodnim fazama.

Vrsta kolegija

ECTS: 3.50

Izvođač stručne prakse
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 55 - 60 %
Dobar (3): 61 -80%
Vrlo dobar (4): 81 - 95%
Izvrstan (5): 96 - 100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Studenti mogu izostati 10%

Opće kompetencije

CILJ PREDMETA: osposobiti studente da pravilnom i uravnoteženom hranidbom maksimalno iskoriste genetski potencijal preživača uz što veću rentabilnost i zaštitu okoliša.

Oblici nastave

 • Predavanja
  U zootehničkim predavaonicama: svi studenti. Specifičnosti u hranidbi preživača, preporuke hranidbenih potreba preživača i načini hranidbe preživača. Hranidba preživača u različitim fazama uzgoja (suhostaj, nakon puerperija, laktacija, rasplodni podmladak, rasplodne ženske/muške junadi, janjadi i jaradi) i metabolički poremečaji.
 • Vježbe
  U zootehničkim predavaonicama: svi studenti. Određivanje ukupnih hranidbenih preporuka potreba u različitim proizvodnim fazama preživača i na temelju isith, sastavljanje i uravnotežavanje (balansiranje) obroka.
 • Projektantske vježbe
  Praksa i integrirani zadatak: grupni rad u skupinama od 2 - 4 studenta. Studenti izabiru ovčarsku/kozarsku farmu (OPG) za svoj zadatak, te prikupljaju podatke o farmi (OPG-u), broju ovaca/koza, godišnoj proizvodnji mesa/mlijeka i hranidbenom sastavu i strukturi ukupnog obroka. Na temelju prikupljenih podataka o strukturi i hranidbenom sastavu obroka, te na temlju dobivenih tablica za prosječnu hranidbenu vrijednost krmiva, studenti izračunavaju hranidbenu vrijednost obroka, tj. ukupnu količinu suhe tvari, sirove vlakine, energetsku- i proteinsku vrijednost, kao i strukturnu vrijednost i ruminalni dušićni bilans. Na temelju izračunate hranidbene vrijednosti ukupnog obroka i dobivenih tablica hranidbenih preporuka potreba, a ovisno o proizvodnim rezultatima farme (OPG-a), studenti subjektivno procjenjuju: dali su sve hranidbene preporuke potreba zadovoljne s obzirom na kakvoću i količinu finalnog proizvoda (mlijeko/meso), dali je navedeni ukupni obrok dobro uravnotežen kako nebi došlo do metaboličkih poremećaja, dali je obrok rentabilan, te na kraju daju i preporuke za poboljšanje samog obroka.
 • Seminari
  Rad kod kuće, prezentacija i interpretacija pred studentskim odjeljenjem. Sastavljanje i uravnotežavanje smjesa kao nadopuna osnovnog obroka preživača. Sastavljanje i uravnotežavanje obroka za rasplodnu i tovnu janjad i jarad.
 • Provjere znanja
  Za studente koji ostvaruju pravo na potpis, u redovitim ispitnim rokovima po dva puta tijekom veljače, lipnja i rujna, a izvan redovitih rokova mjesečno jedanput, osim kolovoza.
 • Konzultacije
  Termini za konzultacije na upit i slobodnom dogovoru nastavnika i studenata.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1. Opisati specifičnosti u hranidbi preživača
2. Opisati načela hranidbe preživača ovisno o fazi uzgoja
3. Identificirati probleme u hranidbi preživača
4. Sastaviti odgovarajuće obroke za sve vrste i kategorije preživača
5. Analizirati obrok na pojedinoj farmi

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi. Konzultacije. Pomoć i vođenje pri izradi seminara, projektnog integriranog zadatka.

Obaveze studenta

Aktivno sudjelovanje na nastavi. izrada iprezentacija seminarskog rada pred studentskim odjeljenjem. Izrada iprezentacija integriranog projektnog zadatka pred studentskim odjeljenjem. Pismeni i usmeni ispit.

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Specifičnosti u hranidbi preživača Predavaona
1.1 Specifičnosti u hranidbi preživača 4
2 Norme pri sastavljanju obroka i načini hranidbe preživača Predavaona
2.1 Norme pri sastavljanju obroka i načini hranidbe preživača 4
3 Hranidba preživača u proizvodnji mlijeka Predavaona
3.1 Hranidba preživača u suhostaju 2
3.2 Hranidba preživača nakon puerperija i uvod u mliječnost 2
3.3 Hranidba preživača u laktaciji 4
4 Hranidba rasplodnog podmlatka Predavaona
4.1 Hranidba teladi i junica 2
4.2 Hranidba janjaca i jaradi 2
4.3 Hranidba janjaca i jaradi 3
5 Hranidba preživača u proizvodnji mesa Predavaona
5.1 Hranidba u tovu teladi i junadi 3
5.2 Hranidba u tovu janjadi i jaradi 2
5.3 Hranidba u tovu janjadi i jaradi 2
6 Metabolički poremećaji tijekom hranidbe preživača Predavaona
6.1 Indigestije (kisela, lužnata, traumatska) 2
6.2 Akutni nadam (plinski, pjenušavi) 1
6.3 Mliječna groznica 1
6.4 Ketoza 1
7 Uvod u sastavljanje obroka Predavaona
7.1 Uvod u sastavljanje obroka, određivanje hranidbenih normi, odabira krmiva, određivanje hranidbene vrijednosti krmiva korištenjem kemijske analize 1
8 Tov preživača Predavaona
8.1 Određivanje hranidbenih normi, sastavljanje i balansiranje obroka tijekom tova preživača 3
9 Laktacija preživača Predavaona
9.1 Određivanje hranidbenih normi, sastavljanje i balansiranje obroka prema uzdržnim i proizvodnim osobinama mliječnih preživača 6
30 10 5

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit - zadatak sastavljanje i uravnotežavanje obroka kod preživača 30% 1 bod
2 boda
3 boda
4 boda
5 boda
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 20 0,7
Usmeni ispit - usvajanje programskog sadržaja 30% 1 bod
2 boda
3 boda
4 boda
5 boda
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 58 2
Integrirani projektni zadatak 30% 1 bod
2 boda
3 boda
4 boda
5 boda
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 15 0,5
Seminar 5% 1 bod
2 boda
3 boda
4 boda
5 boda
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
5 8 0,3
Kontinuiranost i aktivnost pohađanja nastave 5% 12 boda
13 - 15 boda
16 - 17 boda
18 - 19 boda
20 i više bodova
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 0 0

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Pintić V., Marenčić D., Pintić Pukec Nataša (2016): Hranidba domaćih životinja, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
 2. Domačinović M., Antunović Z., Džomba E., Opačak A., Boban M., Mužic S., (2015): Specijalna hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet u Osjeku
 3. Kirchgeβner M., Roth F.X., Schwarz J.F., Stangl G.I. (2008) Tierernährung, Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft-Verglas-GmbH.

Preporučena literatura

 1. Caput P. (1996) Govedarstvo, Celeber, Zagreb.
 2. Mioč B., Pavić V. (2002) Kozarstvo, Sveučilišni udžbenik, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 3. Uremović. Z. (2004) Govedarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb
 4. Mioč B., Pavić V., Sučić V. (2007) Ovčarstvo, Sveučilišni udžbenik, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

 • Agronomski fakultet Zagreb
 • Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
 • Harper Adams University

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.