ŽITARICE (239977)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Cilj kolegija je osposobiti studente za samostalnu proizvodnju žitarica i pseudožitarica. U sklopu izvedbenog programa kolegija obraditi će se najznačajnije strne, prosolike i alternativne žitarice. Opisati će se njihova gospodarska važnost, morfološka i biološka svojstva, porijeklo, rasprostranjenost, botanička sistematika, agroekološki uvjeti za proizvodnju i tehnologija proizvodnje.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.80

Izvođač stručne prakse
Uvjeti za dobivanje potpisa

Pravo na potpis studenti stječu redovitim pohađanjem nastave i obavljenom stručnom praksom.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe
 • Terenske vježbe
 • Vježbe u praktikumu
  Zadaci se izvršavaju u grupama od 3 do 5 studenata.
 • Seminari
 • Provjere znanja
  Provjera znanja i ocjenjivanje obavlja se kontinuirano tijekom nastave
 • Konzultacije
  Konzultacije se odvijaju u dogovoru s nastavnikom.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti značaj i upotrebu žitarica i pseudožitarica
Prepoznati faze rasta i razvoja žitarica i pseudožitarica
Opisati morfološka i biološka svojstva žitarica i pseudožitarica
Procijeniti mogućnost uzgoja određenih žitarica i pseudožitarica vezano na agroekološke prilike
Odabrati agrotehniku proizvodnje žitarica i pseudožitarica, vezano na prinos i kakvoću
Analizirati ispravnosti proizvodnje odabrane žitarice ili pseudožitarice na određenom gospodarstvu

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod u predmet
2 Podjela žitarica i psedožitarica
2.1 Važnost, uporaba, površine i prirodi žitarica i pseudožitarica 1
2.2 Zajednička svojstva žitarica i pseudožitarica, različitosti u morfologiji 3 1 1
2.3 Kemijski sastav ploda žitarica i pseudožitarica 1 1
2.4 Rast i razvoj žitarica i pseudožitarica 2 1 1
2.5 Polijeganje žitarica 1 1
3 Prave žitarice
3.1 Pšenica - faze rasta i razvoja, tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, izbor sorte, mjere njege, žetva) 4 3 1
3.2 Raž - tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, izbor sorte, sjetva, mjere njege, žetva) 2 1
3.3 Tritikale - tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, izbor sorte, sjetva, mjere njege, žetva) 2 1
3.4 Ječam - tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, izbor sorte, sjetva, mjere njege, žetva) 2 1
3.5 Zob - tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, izbor sorte, sjetva, mjere njege, žetva) 2 1 1
4 Prosolike žitarice
4.1 Kukuruz - faze rasta i razvoja, tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, izbor sorte ili hibrida, sjetva, mjere njege, žetva) 4 3 1
4.2 Sirak - tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, izbor sorte, sjetva, mjere njege, žetva) 1 1
4.3 Proso - tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, izbor sorte, sjetva, mjere njege, žetva) 2 1 1
4.4 Riža - faze rasta i razvoja, tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, sjetva, mjere njege, žetva) 1 1
5 Pseudožitarice ili alternativne žitarice
5.1 Heljda - tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, izbor sorte, sjetva, mjere njege, žetva) 1 1 1
5.2 Amaranth i Quinoa - tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, izbor sorte, sjetva, mjere njege, žetva) 1 1
6 Terenska nastava: posjet poljoprivrednim gospodarstvima koji se bave proizvodnjom žitarica i/ili pseudožitarica
6.1 Terenska nastava: posjet poljoprivrednim gospodarstvima koji se bave proizvodnjom žitarica i/ili pseudožitarica 4
7 Stručna praksa Praktikum
7.1 Sudjelovanje u agrotehničkim mjerama u uzgoju žitarica i pseudožitarica
7.2 Sudjelovanje u zapažanjima i mjerenjima na pokusima sa žitaricama i pseudožitaricama
7.3 Integrirani projektni zadatak* - sudjelovati u proizvodnji od sjetve do žetve te pratiti utjecaj različitih načina proizvodnje ili različitog sortimenta na prinos žitarica i pseudožitarica, donošenje vlastitih zaključaka
30 15 15

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Prisutnost na nastavi 10%
1. kolokvij: zajednička svojstva, morfološke karakteristike, kemijski sastav ploda, faze rasta i razvoaj žitarica i pseudožitarica 20% 60% –70%
71% – 80%
81% – 90%
91% - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2.kolokvij: tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, izbor sorte ili hibrida, sjetva, mjere njege, žetva pravih žitarica 20% 0-60%
60% –70%
71% – 80%
81% – 90%
91% - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3.kolokvij: tehnologija uzgoja (obrada tla, gnojidba, izbor sorte ili hibrida, sjetva, mjere njege, žetva prosolikih žitarica i pseudožitarica 30% 0-60%
60-70%
71% – 80%
81% – 90%
91% - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4.kolokvij: poznavanje morfoloških karakteristika pojedinih žitarica i pseudožitarica te njihova sjemena 10% 60% –70%
71% – 80%
81% – 90%
91% - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Stručna praksa/Integrirani projektni zadatak i izviješće 10% 60% –70%
71% – 80%
81% – 90%
91% - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)

Obvezna literatura

 1. Gagro M. 1998. Žitarice i zrnate mahunarke. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb
 2. Kovačević V., Rastija M. (2014). Žitarice. Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 3. Gadžo D., Đikić M., Jovović Z., Mijić A. (2017). Alternativni ratarski usjevi. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno –prehrambeni fakultet
 4. Pospišil A., Pospišil M. (2013). Ratarstvo praktikum, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.