PROIZVODNJA I DORADA SJEMENA (239995)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Tijekom predavanja studenti će biti upoznati sa osnovama zakonodavstva u sjemenarstvu, proizvodnjom i doradom sjemena ratarskih, krmnih i povrtnih kultura te uljarica. Kroz vježbe koje se provode u Laboratoriju za kontrolu kakvoće poljoprivrednog reprodukcijskog materijala upoznat će metode ispitivanja kakvoće sjemena, te samostalno provoditi ispitivanja. Praktična nastava organizirana je na kolekcijskom polju i u doradi sjemena, te studenti na konkretnim primjerima mogu pratiti uzgoj, doradu, sušenje i čišćenje sjemena te sudjelovati u svim faza proizvodnje sjemenskog usjeva.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.50

Izvođač stručne prakse
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 65%
Dobar (3): 75%
Vrlo dobar (4): 85%
Izvrstan (5): 95%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave i vježbi.

Oblici nastave

  • Predavanja
  • Vježbe u praktikumu
  • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Povezati osnovne zakone u proizvodnji i doradi sjemena
Identificirati plodove i sjeme poljoprivrednog bilja
Demonstrirati metode ispitivanja sjemena i izračunati osnovne pokazatelje kakvoće (vlagu, energiju i klijavost sjemena, masu 1000 sjemenki i čistoću sjemena) na uzorku sjemena
Opisati sjemensku proizvodnju poljoprivrednog bilja po skupinama i primijeniti zakone koje se odnose na određenu skupinu
Nabrojiti strojeve i uređaje za doradu sjemena i definirati svrhu korištenja
Procijeniti potrebu za tretiranjem sjemena i objasniti načine tretiranja
Odabrati vrste i gramaturu pakiranja sjemena prema skupinama poljoprivrednog bilja i interpretirati osnove podatke o sjemena na osnovu oznake na pakiranju
Definirati vrste uzoraka sjemena i demonstirati uzimanje uzoraka šiljastom sondom i nobbeovim šupljim šilom

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod u proizvodnju sjemena Predavaona
1.1 Uvod u predmet 1 0 0
1.2 Sjemenarstvo u Hrvatskoj - povijest i sadašnje stanje 1 0 0
1.3 Zakonodavstvo u sjemenskoj proizvodnji poljoprivrednog bilja 1 0 0
2 Oplodnja Predavaona
2.1 Oplodnja, podjela plodova 3 2 0
3 Ispitivanje kakvoće sjemena poljoprivrednog bilja Praktikum
3.1 Definiranje čistoće, vlage, mase 1000 sjemenki, energije klijanja, klijavosti sjemena i zdravstvenog stanja sjemena, ispitivanje svih navedenih pokazatelja na uzorcima sjemena 3 5 0
4 Sjemenska proizvodnja žitarica Predavaona
4.1 Sjemenska proizvodnja strnih žitarica 1 2 1
4.2 Sjemenska proizvodnja prosolikih žitarica 1 2 0
5 Sjemenska proizvodnja mahunarki Predavaona
5.1 Sjemenska proizvodnja krupnozrnatih mahunarki 1 2 0
5.2 Sjemenska proizvodnja sitnozrnatih mahunarki 1 2 1
6 Sjemenska proizvodnja industrijskog bilja Predavaona
6.1 Sjemenska proizvodnja industrijskog bilja 2 3 1
7 Sjemenska proizvodnja trava Predavaona
7.1 Sjemenska proizvodnja trava 2 0 1
8 Sjemenska proizvodnja povrća Predavaona
8.1 Sjemenska proizvodnja korjenastog, plodovitog i lisnatog povrća 2 5 1
9 Uvod u doradu sjemena Predavaona
9.1 Strojevi za doradu sjemena 5 3 0
9.2 Načini čišćenja sjemena 2 3 0
9.3 Tretiranje i pakiranje sjemena 2 2 0
9.4 Vrste uzoraka sjemena, uzorkovanje sjemena za potrebe analiza kakvoće sjemena 2 1 0
30 32 5

Obvezna literatura

  1. 1.Guberac V. 2000. Sjemenarstvo ratarskih kultura. Interna skripta. Polj. Fakultet, Osijek 2. Skender A. i sur. 1998. Sjemenje i plodovi poljoprivrednih kultura i korova na području Hrvatske, Osijek 3. Kolak I. 1994. Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura. Globus, Zagreb. 4. Lešić R., Pavlek P., Cvjetković B.(1993.) : Proizvodnja povrtnog sjemena, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 5. Ujević, A., Kovačević, J. ( 1972) : Ispitivanje sjemena, Zavod za ispitivanje sjemena, Zagreb 6. Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (NN 29/08.21/09,37/09) 7. Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemena (NN 99/08Ujević, A., Kovačević, J. ( 1972) : Ispitivanje sjemena, Zavod za ispitivanje sjemena, Zagreb 8. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN 140/05, 35/08, 55/11, 14/14)

Preporučena literatura

  1. 1. Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica (NN 83/09,31/13) 2. Pravilnik o stavljanje na tržite sjemena krmnog bilja (NN 127/09,78/10,31713,23/17) 3. Pravilnik o stavljanu na tržište sjemenskog krumpira (129/07,103/15) 4. Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća (129/07, 78/10, 43/13,29/14,36/15, 84/16) 5. Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa (72/07, 25/17) 6. Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (126/07, 20/13,123/16)

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.