ODRŽIVI RAZVOJ U POLJOPRIVREDI (58)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta Održivi razvoj u poljoprivredi kroz predavanja, vježbe i seminare omogućuje studentima da shvate koncept održivog razvoja te pojam održivosti sa sociološkog, ekonomskog i agronomskog aspekta. Kroz predmet će studenti shvatiti obilježja, poziciju i važnost održive poljoprivrede u odnosu na ostale sustave u poljoprivredi.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):

Opće kompetencije

Cilj predmeta je osposobiti studente da samostalno i kritički promišljaju o mogućnostima održivog razvoja u poljoprivredi kako bi mogli predvidjeti koji će od planiranih zahvata u poljoprivrednoj proizvodnji, dugoročno gledano, prouzročiti najmanju štetu za okoliš, biti gospodarski isplativ, socijalno pravedan i etički prihvatljiv.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Interpretirati pojam održivosti sa sociološkog, ekonomskog i agronomskog aspekta rasprava
Objasniti koncept održivog razvoja i njegovu široku primjenu rasprava/seminar/kolokvij
Izdvojiti primjere dobre prakse održivog razvoja i povezati ih u koncept održivog razvoja nužnog za ljudsko društvo rasprava/seminar/kolokvij
Razumjeti međusobnu povezanost između ekonomskog razvoja i održivosti kolokvij/seminar
Razviti sposobnost ekonomskog poimanja socijalnog i ekonomskog blagostanja. kolokvij/seminar
Osmisliti prijedlog društveno odgovornog poslovanja na primjeru malog ili srednjeg poduzeća. seminar
Identificirati opće uzroke i posljedice neprimjerenog djelovanja čovjeka na okoliš i opravdanost uvođenja koncepcije održivog razvoja kolokvij
Analizirati stanja i trendove u eksploataciji osnovnih resursa: energije, vode i obradivog tla kolokvij/seminar
Ustanoviti uzroke i prijetnje onečišćenja okoliša izvorima iz poljoprivrede kolokvij/seminar
Razlikovati obnovljive od neobnovljivih izvora energije i identificirati mogućnost primjene obnovljivih izvora energije u poljoprivrednoj proizvodnji Seminar
11. Objasniti načine i pravce u poljoprivrednoj proizvodnji i procijeniti njihov doprinos povećanju održivosti kolokvij
Opisati obilježja, poziciju i važnost održive poljoprivrede u odnosu na ostale sustave u poljoprivredi kolokvij
Argumentirati važnost održive poljoprivrede u očuvanju staništa, biološke raznolikosti i njezin doprinos multifunkcionalnosti poljoprivrede kolokvij/seminar

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Pojam održivosti i održivog razvoja. Novi koncept održivog razvoja. Strategija održivog razvoja. Agenda 21. Globalni ciljevi održivog razvoja. Dokumenti o održivom razvoju. Studije održivog razvoja Predavaona
2 Integralna održivost i dimenzije održivog razvoja. Ekološka, socio-kulturna, politička i ekonomska dimenzija održivosti. Predavaona
3 Indikatori održivog razvoja. Održivi razvoj ruralnog područja. Primjeri dobre prakse. Predavaona
4 Održivost i koncept novovjekog ekonomskog razvoja. Međuzavisnost okoliša i ekonomskog razvoja. Predavaona
5 Ekonomski razvoj i rast. Daly-jeva entropska postavka stabilne ekonomije nasuprot neodrživom razvoju Predavaona
6 Održivi razvoj kao definicija nove ekonomske paradigme. Promicanje socijalnog i ekonomskog blagostanja – država blagostanja. Društveno odgovorno poslovanje Predavaona
7 Teorije i pristupi održivom razvoju – ekološka teorija Predavaona
8 Načela i definicije održivog razvoja – načelo okolišne održivosti Predavaona
9 Pritisci na okoliš i održivi razvoj. Indikatori utjecaja na okoliš – ekološki otisak, indeks ljudskog razvoja Predavaona
10 Racionalna/održiva upotreba energije i prirodnih resursa (vode, zemljišta, šuma i dr.) Predavaona
11 Izvori energije s obzirom na njihovo nastajanje-neobnovljivi i obnovljivi izvori. Obnovljivi izvori energije Predavaona
12 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva u poljoprivredi Predavaona
13 Konvencionalna poljoprivreda kao izvor onečišćenja okoliša Predavaona
14 Pristupi i načini poljoprivredne proizvodnje s ciljem povećanja održivosti - integrirana, ekološka, održiva, biodinamička, i urbana poljoprivreda Predavaona
15 Definicije i ciljevi održive poljoprivrede Predavaona
16 Uloga održive poljoprivrede u očuvanju staništa i biološke raznolikosti, ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbe na njih te poboljšanju kvalitete života u poljoprivrednim područjima Predavaona
17 Zakonodavstvo u integriranoj i ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda Predavaona
0 0 0

Obvezna literatura

  1. 1. Znaor, D, 1996: Ekološka poljoprivreda, Globus, Zagreb
  2. Kisić, I, 2014: Uvod u ekološku poljoprivredu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
  3. Herceg, N.(2013): Okoliš i održivi razvoj, Synopsis d.o.o., Zagreb
  4. Bačun, D., Matešić, M. Omazić, M.A. (2012) Leksikon održivog razvoja, Zagreb: Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, dostupno na: http://www.dop.hr
  5. Cifrić, I. (2002). Okoliš i održivi razvoj. Zagreb: HSD i Zavod za sociologiju.
  6. Črnjar, M., Črnjar, K.: Menadžment održivoga razvoja (2009) ekonomija, ekologija, zaštita okoliša, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Glosa, Rijeka.
  7. Daly, H. E. (2007), Ecological Economics and Sustainable Development, Selected Essays of Herman Daly, Edward Elgar Publishing Limited, Chelten
  8. Dresdener, S. (2008), The Principles of Sustainability, Earthscan, London
  9. Lay, Vladimir i Šimleša, Dražen (2012) Nacionalni interesi razvoja Hrvatske kroz prizmu koncepta održivog razvoja. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.