ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA STOKE (38143)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Anatomija i fiziologija stoke je obvezni predmet studenata stručnog studija Poljoprivreda, studijskog usmjerenja Zootehnika. Anatomija stoke obuhvaća morfološke osobitosti pojedinih vrsta domaćih životinja. Posebnim osvrtom na vrsne specifičnosti u građi probavnog i reproduktivnog sustava omogućava se bolje definiranje funkcioniranja navedenih sustava i primijenjene biokemija koja se obrađuje kroz dio predmeta koji se naziva fiziologija stoke. Fiziologijom je obuhvaćena specijalna fiziologija koja daje uvid u zbivanja na razini stanice (specijalizacija stanica tijela višestaničnog organizma za određene funkcije npr. proizvodnja hormona, metabolizam), fiziologija sustava za probavu sa specifičnostima za monogastrične i poligastrične životinje te fiziologija reprodukcije za diestrične i poliestrične životinje. U okviru ekofiziologije obrađuje se utjecaj novih tehnologija u držanju i hranidbi stoke koje utječu na pojavu stresa u konvencionalno držanih domaćih životinja i evidentnih stresnih čimbenika koji ukazuju na stanje stresa i nespecifične gubitke u stadu ili smanjenu proizvodnost domaćih životinja.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00

Sati nastave: 30
Predavanja: 30
Laboratorijske vježbe: 4
Vježbe u praktikumu: 22
Seminar: 4

Opće kompetencije

CILJ PREDMETA: Osposobiti studente da mogu samostalno opisati i objasniti morfološke osobitosti u građi pojedinih vrsta domaćih sisavaca i peradi u okviru anatomije. Funkcioniranje organizma, organa, tkiva i stanica, student će definirati i povezati kroz fiziološku obradu probave, metabolizma i reprodukcije domaćih sisavaca i peradi sa specifičnim neuro-hormonalnim upravljanjem svim biokemijskim procesima u organizmu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1. Primijeniti anatomsko i topografsko nazivlje na živoj životinji ili nastavnom rekvizitu
2. Identificirati područja i organske sustave te izdvojiti specifičnosti u građi između sisavaca i peradi
3. Razlikovati životne procese i reakcije životinja na svoju okolinu
4. Razlikovati specifičnosti probave preživača, nepreživača i peradi
5. Razlikovati specifičnosti metabolizma u preživača, nepreživača i peradi
6. Definirati zakonitosti reprodukcije i fiziološke specifičnosti reprodukcije kopitara, papkara, mesoždera i peradi

Način rada

Obaveze nastavnika

Prenošenje teoretskih i praktičnih znanja na studente, davanje primjera iz života, organiziranje konzultacija, odgovaranje na upite studenata, osiguravanje uvjeta rada, organiziranje timskog rada.

Obaveze studenta

Redovitost pohađanja nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, ispunjavanje uvjeta za potpis i pristup pisanom testu i usmenoj provjeri znanja.

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Na stranici Učilišta/https://www.vguk.hr/hr/group/92/Izvedbeni+plan+nastave
0 0 0

Polaganje ispita

Ispunjavanje preduvjeta i uvjeta za dobivanje potpisa kojim se dokazuje pravo pristupa pismenoj i usmenoj provjeri znanja. Ukoliko student ne položi ispit iz tri puta, pristupa komisijskom ispitu.

Preduvjeti

Obvezna literatura

  1. Tušek, Tatjana (1996): Praktikum iz anatomije domaćih životinja (lokomotorni sustav) - dopunjeno izdanje. Visoko gospodarsko učilište Križevci, Sveučilište u Zagrebu, 1-51.
  2. Tušek, Tatjana (2000): Fiziologija stoke (praktikum). Visoko gospodarsko učilište Križevci, Križevci, 1-45.
  3. Babić, K., Melita Herak, Tatjana Tušek (2003): Anatomija i fiziologija domaćih životinja. Visoko gospodarsko učilište Križevci i Zrinski d. d. Čakovec.

Preporučena literatura

  1. Dyce, K. M., W. O. Sack, C. J. G. Wensing (1987): Textbook of Veterinary Anatomy. W. B. Saunders Company, Philadelphia-Tokyo.
  2. Randall, D. W. Burggren, Kathleen French, R. Fernald (1997): Eckart Animal Physiology. Mechanisms and Adaptations. (Fourth edition). W. H. Freeman and Company, New-York.
  3. Guyton, A. C. (1989): Medicinska fiziologija. Medicinska knjiga. Beograd-Zagreb.
  4. Urednici hrvatskog izdanja: M. Zobundžija, K. Babić, V. Gjurčević-Kantura (2009): Anatomija domaćih sisavaca. Sveučilišni udžbenik i atlas u boji. Naklada Slap, Jastrebarsko.
  5. Urednici hrvatskog izdanja: S. Milinković-Tur, M. Šimpraga (2017): Fiziologija domaćih životinja. Sveučilišni udžbenik. Naklada Slap, Jastrebarsko.

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

  • Anatomija i fiziologija domaćih sisavaca - stručni studij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.