VELEUČILIŠTE U KRIŽEVCIMA
visoko učilište s najdužom tradicijom obrazovanja u poljoprivredi
M. Demerca 1, 48260 Križevci,
www.vguk.hr, tel: (048) 279-182, 279-216, 681-597, fax: (048) 279-189
raspisuje

 
N A T J E Č A J

za upis studenata u I. godinu stručnog prijediplomskog studija Poljoprivreda
(180 ECTS – 6 semestara) u akad. god. 2023./2024.

 

Redoviti studenti: 110 studenata i 10 studenata stranih državljana,

Izvanredni studenti: 60 studenata


Veleučilište u Križevcima (u daljnjem tekstu VUK) provodi stručni prijediplomski studij Poljoprivreda iz biotehničkog znanstvenog područja, polje poljoprivreda. Studij je organiziran za redovite i izvanredne studente, a traje 3 godine (6 semestara).


Svi studenti u prvoj godini slušaju temelje studija, a nakon prve godine opredjeljuju se za jedan od smjerova: Bilinogojstvo, Zootehnika i Menadžment u poljoprivredi.

Završetkom studija stječe se naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede s naznakom smjera. Nakon završetka studija postoji mogućnost nastavka studija na srodnim stručnim diplomskim ili sveučilišnim studijima.


Pravo upisa imaju:

1) Kandidati s položenom državnom maturom koji se prijavljuju preko NISpVU

- obavezni predmeti: hrvatski jezik 20%, matematika 20% i strani jezik 20% - položena osnovna razina - čini maksimalno 60% od ukupno mogućeg broja bodova

- opći uspjeh - čini maksimalno 40% od ukupno mogućeg broja bodova

2) Kandidati bez položene državne mature sa završenim najmanje četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, koji se mogu prijaviti i ostvariti pravo upisa preko NISpVU, ostvaruju maksimalno 40%o (opći uspjeh) od ukupno mogućeg broja bodova

Kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji

dokumenata.

Strani državljani dostavljaju pri upisu dokaz o državljanstvu i uvjerenje (Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja) o položenom ispitu iz hrvatskog jezika na B2 razini.

Nema dodatne provjere znanja.

Pravo na izravan upis ostvaruju kandidati koji imaju osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima znanja u disciplinama iz područja biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva te općeobrazovnih disciplina na osnovi dostavljene potvrde.
 

1. Prijave

Kandidati se prijavljuju na studijski program preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) na adresi www.postani-student.hr

za ljetni rok do 19. srpnja 2023. do 13:59 sati

za jesenski rok do 18. rujna 2023. do 13:59 sati

Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti:

 • Potpisana Prijavnica (obrazac na mrežnoj stranici VUK ili u Studentskoj referadi)
 • Domovnica ili odgovarajući dokument kojim strani državljani dokazuju svoje državljanstvo
 • Rodni list
 • Dokaz o završetku svih razreda srednje škole i završna svjedodžba
 • Rezultati položenih ispita na državnoj maturi
 • Rezultati državnih ili međunarodnih natjecanja u znanju.

Dokumenti koji prilikom prijave nisu dostupni mogu se dostaviti naknadno.

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku kandidat prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.


Kandidati koji ne prijavljuju ispite državne mature (kandidati pod 2.))  mogu se prijaviti i ostvariti pravo upisa preko NISpVU, dužni su u SPU predati traženu dokumentaciju radi upisa podataka u NISpVU do 3. srpnja 2023. za upis u  ljetnom roku te do 8. rujna 2023. za jesenski rok. Više informacija na www.studij.hr.


Rezultate nekih državnih ili međunarodnih natjecanja znanja, a koji se vrednuju za upis u sustav NISpVU, unosi Središnji prijavni ured (SPU). Kandidati koji žele koristiti pravo prednosti pri upisu, dokaze moraju dostaviti SPU do 10. srpnja 2023. u ljetnom roku te do 13. rujna 2023. za jesenski rok.


Svi kandidati dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje.

U slučaju da nakon završenih upisa u jesenskom roku ostane slobodnih mjesta, VUK zadržava pravo provođenja trećeg upisnog roka. Prijave za treći upisni rok primat će se 21. i 22. rujna 2023. do 14,00 sati, a dodatna obavijest o načinu prijave bit će objavljena na mrežnoj stranici VUK (www.vguk.hr).

2. Upisi


Svi kandidati za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima temeljem uspjeha u srednjoj školi i ostvarenim rezultatima na ispitima državne mature. Lista uspješnosti kandidata bit će objavljena za ljetni upisni rok na oglasnoj ploči VUK i na mrežnim stranicama Veleučilišta (www.vguk.hr) 19. srpnja 2023. iza 16.00 sati, za jesenski upisni rok 18. rujna 2023. iza 16,00 sati i za treći upisni rok 22. rujna 2023. iza 16.00 sati.


Rokovi upisa

 ljetni upisni rok: 20. do 21. srpnja 2023.

 jesenski upisni rok: 19. i 20. rujna 2023.

 treći upisni rok: 25. rujna 2023.

Upisi na VUK vrše se prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici. Kandidati su na upis dužni doći osobno.


Za upis je potrebno donijeti:
 

 1.  dvije iste fotografije veličine 4x6 cm
 2.  osobnu iskaznicu i OIB
 3.  kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole (izvornici na uvid)
 4.  kopiju svjedodžbe o državnoj maturi (izvornik na uvid)
 5.  potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik na uvid)
 6.  kopiju domovnice ili odgovarajućeg dokumenta kojim strani državljani dokazuju svoje državljanstvo (izvornik na uvid)
 7.  kopiju rodnog lista (izvornik na uvid)
 8. potvrdu da je izvršena uplata za redovite studente u iznosu od 54,00 € (406,86 kuna, fiksni tečaj konverzije 1,00 € = 7,53450 kuna) (troškovi upisa i obavezno osiguranje studenta), odnosno za izvanredne studente 50,00 € (376,73 kuna, fiksni tečaj konverzije 1,00 € = 7,53450 kuna) (troškovi upisa), na žiro račun Veleučilišta u Križevcima - HR7523600001101275813 s pozivom na broj (upisati OIB kandidata) s naznakom: troškovi upisa i osiguranja.

Prilikom upisa kandidat je obvezan pokazati izvorne dokumente koji se nakon upisa vraćaju. Kandidat je obvezan imati preslike tih dokumenata koji ostaju u VUK.      

Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može priložiti određeni dokument, upis je moguć i temeljem osobne iskaznice, s time da je dužan naknadno dostaviti traženu dokumentaciju.

Komplet upisnog materijala (indeks, matični i upisni list) dobiva se u studentskoj referadi.


3. Obavijesti

Sve ostale obavijesti u vezi s upisom mogu se dobiti u studentskoj referadi, tel. (048) 279-182, i tajništvu, tel. (048) 279-216, ili na e-mail: referada@vguk.hr


 

Veleučilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.