.


Sustav osiguravanja kvalitete na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima temelji se na sustavu osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ENQA, March 2005). Svrha Sustava je uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja i unapređivanja kvalitete te definiranje i praćenje pokazatelja kvalitete poštujući odredbe Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Statuta Učilišta te uzimajući u obzir Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokoga obrazovanja. Kultura kvalitete gradi se u svim aspektima djelovanja (nastavnom, znanstveno-istraživačkom, razvojno-stručnom) i kroz sve normativne akte. Sustav obuhvaća sve unutarnje i vanjske dionike kvalitete Učilišta.

KONTAKT

Pitanja, primjedbe i prijedloge možete poslati na e-mail adresu: sustav.kvalitete@vguk.hr

Datoteke uz članak:
Imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu re-akreditacije
62.66 kB
Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti
46.73 kB
Re-Accreditation
529.26 kB
Reakreditacija
492.18 kB