Statut i pravilnici:

Statut Veleučilišta u Križevcima (travanj 2023.)

1._Statut_VGUK_Pročišćeni_tekst_(listopad 2020.)

   1.1._Odluka_o_izmjeni_Statuta_VGUK_(srpanj_2020.)

   1.2_ Suglasnost_ MZO_(srpanj_2020.)
   1.3._Statut_VGUK_(rujan_2015.)

2. Pravilnik_o_ustroju_rada_i_ustrojstvu_radnih_mjesta_u_VGUK_(srpanj_2006.)
   2.1. Pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_ustroju_rada_i_ustrojstvu_radnih_mjesta_u_VGUK_(prosinac_2018.)

3. Etički_kodeks_AKTUALNI_(travanj_2021.)
   3.a Etički_kodeks_STARI_(travanj_2004.)
4. Pravilnik_o_stegovnoj_odgovornosti_(prosinac_2012.)

5. Poslovnik o radu upravnog vijeća VGUK (travanj 2010.)

5.1 Poslovnik o radu Vijeća Veleučilišta VUK (listopad 2023.)

5.1.1 Poslovnik_o_radu_Stručnog_vijeća_VGUK_(srpanj_2011.)
    5.1.2. Izmjene_i_dopune_Poslovnika_o_radu_Stručnog_vijeća_(2017.)

5.2 Zapisnik o izboru za predstavnika nenastavnog osoblja u Vijeće Veleučilišta (lipanj 2023.)

6. Pravilnik_o_radu_(svibanj_2016.)
   6. 1. Izmjene_i_dopune_Pravilnika_o_radu_VGUK_(srpanj_2018.)

7. Pravilnik_o_unutarnjem_sustavu_osiguravanja_i_unapređivanja_kvalitete_(prosinac_2011.)
   7.1. Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Pravilnika_o_unutarnjem_sustavu_osiguravanja_i_unapređivanja_kvalitete_VGUK_(rujan_2016.)
   7.2. Procisceni_tekst_Pravilnika_o_unutarnjem_sustavu_osiguranja_i_unapređivanja_kvalitete_VGUK_(rujan_2016.)

8. Priručnik_za_osiguranje_kvalitete_VGUK_(lipanj_2017.)

9. Pravilnik_o_zaštiti_i_obradi_arhivskog_i_registraturnog_gradiva_(prosinac_2016.)

10. Pravilnik_o_radu_knjižnice_VGUK_(prosinac_2016.)

11. Pravilnik_o_izdavačkoj_djelatnosti_(studeni_2017.)
   11.1. Obrasci_za_popunjavanje

12. Pravilnik_za_korištenje_osobnih_računala_(prosinac_2009.)

13. Pravilnik_o_školovanju_radnika_VGUK_(prosinac_2010.)

14. Pravilnik_o_radu_i_funkcioniranju_učilišnih_praktikuma_(prosinac_2009.)

14.a Pravilnik_o_raspodjeli_vlastitih_sredstava_ostvarenih_od_obavljanja_osnovnih_poslova_vlastite_djelatnosti_VGUK

14.b Odluka o uvećanju plaće za povećani opseg i složenost poslova zbog rada na projektu/ima kojima se rad članova financira iz projekta (prosinac_2020.)

14.c Pravilnik_o_nagrađivanju_izvrsnosti_u_nastavi_i_znanstvenom_i_stručnom_radu

   14.c.1_PID Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti u nastavi i znanstvenom i stručnom radu
   14.c.2. Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti u nastavi i znanstvenom i stručnom radu - pročišćeni tekst
   14.c.3. Obrasci-Pravilnik o nagrađivanju
 

14.d Procedura blagajničkog poslovanja u VGUK

14.e Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga na VGUK

15. Pravilnik_o_načinu_i_uvjetima_obavljanja_stručne prakse_(prosinac_2009.)

16. Pravilnik_o_izbornom_postupku_za_Studentski_zbor_(ožujak_2008.)

17. Statut_Studentskog_zbora_VGUK_(lipanj_2008.)

18. Pravilnik_o_financiranju_Studentskog_zbora_(svibanj_2014.)

19. Pravilnik_o_uvjetima_i_načinu_ostvarivanja_prava_na_stanovanje_u_Studentskoj_kući_VGUK_(studeni_2015.)
   19.1.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na stanovanje u Studentskoj kući VGUK.

20. Kućni_red_Studentske_kuće_VGUK_(studeni_2015.)

21. Pravilnik_o_nagrađivanju_studenata_(svibanj_2014.)
21.1 ODLUKA o izmjeni i dopuni Pravilnika o nagrađivanju studenata VGUK (Studeni 2020.)
21.2. Pročišćeni tekst Pravilnika o nagrađivanju studenata

21a. Pravilnik o studiranju (rujan 2023.)

22. Pravilnik_o_stručnim_studijima_VGUK_(srpanj_2013.)
    22.1. Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Pravilnika_o_stručnim_studijima_(svibanj_2015.)
    22.2. Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Pravilnika_o_stručnim_studijima_(travanj_2016.)
    22.3. Pročisćeni_tekst_Pravilnika_o_stručnim_studijima_(travanj_2016.)

23. Pravilnik_o_razlikovnom_stručnom_studiju_(srpanj_2006.)
    23.1. Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Pravilnika_o_stručnom_studiju_(ožujak_2015.)
    23.2. Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Pravilnika_o_razlikovnom_stručnom_studiju_(travanj_2016.)

24. Pravilnik_o_specijalističkim_diplomskim_stručnim_studijima_VGUK_(rujan_2018.)

25. Pravilnik_o_specijalističkoj_diplomskoj_stručnoj_praksi_(srpanj_2013.)
   25.1 Hodogram aktivnosti od prijave do obrane završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Poljoprivreda
   25.2 Hodogram aktivnosti od prijave do obrane završnog specijalističkog diplomskog stručnog rada
         25.2.1 Odluka o dopuni Hodograma aktivnosti od prijave do obrane završnog specijalističkog diplomskog stručnog rada (srpanj 2022.)
   25.3 SMJERNICE o ostvarivanju prava na individualizirano prilagođeni način polaganja ispita za studente s invaliditetom (Studeni 2020.)

26. Pravilnik_o_odgovarajućim_stručnim_nazivima_i_izdavanju_potvrde_o_odgovarajućem_stručnom_nazivu_stečenom_na_VGUK_(listopad_2008.)

27. Odluka_o_načinu_provedbe_postupka_ponovnog_izbora_nastavnika_u_nastavno_zvanje_i_na_radno_mjesto_u_VGUK_(veljača_2014.)

28. Odluka_o_obaveznom_provodenju_postupka_izbora_i_reizbora_u_naslovna_nastavna_zvanja_(siječanj_2017.)

29. Strateški_program_znanstvenog_rada_i_recenzija

30. Dostava_završnih_radova_veleučilista_visoke_škole

31. Odluka_o_omogućavanju_upisa_završenih_studenata_(prosinac_2014.)   31.1_Odluka_o_uvjetima_upisa_i_stjecanja_diplome_drugog_smjera_na_preddiplomskom_Strčnom_studiju_Poljoprivreda_za_završene_studente_istog_studija
31.2_Odluka_o_izmjeni_odluke_Strucnog_vijeca_o_uvjetima_upisa_i_stjecanja_diplome_drugog_smjera_na_preddiplomskom_Strčnom_studiju_Poljoprivreda_za_završene_studente_istog_studija
31.3_Odluka_o_uvjetima_upisa_i_stjecanja_diplome_drugog_smjera_na_preddiplomskom_Strčnom_studiju_Poljoprivreda_za_završene_studente_istog_studija
31.4 ODLUKA o uvjetima ponovnog upisa nezavršenih studenata VGUK na preddiplomski stručni studij Poljoprivreda na VGUK (Studeni 2020.)
31.5_ ODLUKA_ o omogućavanju ponovnog upisa na specijalističke diplomske stručne studije studenata koji su izgubili pravo završetka studija (prosinac 2016.)

32. Odluka o promjenama studijskog programa na preddiplomskom Stručnom studiju Poljoprivreda (srpanj 2018.)

33. Odluka o promjenama studijskog programa na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment u poljoprivredi (srpanj 2018.)

34. Odluka o promjenama studijskog programa na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Poljoprivreda (srpanj 2018.)

35. Odluka o modelu participacije redovitih i izvanrednih studenata preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda i redovitih studenata specijalističkog diplomskog stručnog studija Poljoprivreda u ak. god. 2022./2023.

36. Odluka o troškovima ponavljanja druge godine studija i prava završetka studija za izvanredne studente specijalističkih diplomskih studija upisane od akad. god. 2015./2016. i nadalje

36.1 Odluka utvrđivanju cijene ponovno upisanih predmeta nakon što student nije položio ispit pred tročlanim Nastavničkim povjerenstvom

37. Odluka_o_utvrđivanju_visine_naknade_za_izdavanje_potvrde_(veljača_2015.)

38. Odluka_o_cijeni_održavanja_izobrazbe_(ožujak_2015.)

39. Odluka_o_utvrdivanju_visine_naknade_za_provjeru_vjerodostojnosti_diploma_(siječanj_2015.)

40. Odluka_o_utvrđivanju_procedure_jednostavne_nabave_roba_i_usluga_(lipanj_2017.)
   40_1._Odluka_o izmjeni_i_dopuni_Odluke_o_utvrđivanju_procedure_jednostavne_nabave_roba_i_usluga_(prosinac_2021.)

   40_2_Pročišćeni_tekst_ODLUKE_o_utvrđivanju_procedure_jednostavne_nabave_roba_i_usluga_(prosinac 2021.)

41. Odluka_o_cijeni_stanovanja_u_Studentskoj_kući_VGUK_(listopad_2015.)

42. Procedura_praćenja_i_naplate_prihoda_i_primitaka_Visokoga_gospodarskog_učilišta_u_Križevcima

43. Procedura_stvaranja_ugovornih_obveza_u_VGUK_(prosinac_2012.)

44. Procedura_zaprimanja_računa,_njihove_provjere_i_pravovremenog_plaćanja_u_VGUK_(srpanj_2012.)

45. Procedura_za_informacijsko_održavanje_AAI_imenika_na_Visokom_gospodarskom_učilištu_u_Križevcima

46. Odluka_o_uvjetima_prijelaza_studenata_sa_srodnih_studija_na_studije_VGUK

47. Odluka_o_iznosu_minimalne_naknade_za_obavljanje_studentskih_poslova_za_2020._godinu

48. Odluka_o_načinu_organizacije_nužnih_i_neodgodivih_poslova_u_VGUK_od_23._ožujka_2020._do_opoziva

49. ODLUKA o utvrđivanju uvjeta za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda na VGUK u akad. god. 2021/2022. (studeni 2020.)

50. ODLUKA o utvrđivanju uvjeta za upis studenata u I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija na VGUK u akad. god. 2021/2022. (studeni 2020.)

51. ODLUKA_o_stipendiranju_i_oslobađanju_od_participiranja_u_troškovima_studija_studenata_iz_potresom_pogođenih _područja

51.1 Smjernice o ostvarivanju prava na individualizirano prilagođeni način polaganja ispita za studente s invaliditetom

51.2. Odluka o utvrđivanju pravila za izbor predstavnika nenastavnog osoblja u Vijeće Veleučilišta

52. ODLUKE o uvjetima završetka preddiplomskig stručnog studija Poljoprivreda:

 1. ODLUKA o uvjetima završetka preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u akad. god. 2013/2014.
 2. ODLUKA o uvjetima završetka preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u akad. god. 2014/2015.
 3. ODLUKA o uvjetima završetka preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u akad. god. 2015/2016.
 4. ODLUKA o uvjetima završetka preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u akad. god. 2016/2017.
 5. ODLUKA o uvjetima završetka preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u akad. god. 2017/2018.
 6. ODLUKA o utvrđivanju ispitnih rokova za obranu završnih radova i završnih specijalističkih diplomskih stručnih radova

52.1 ODLUKE o uvjetima završetka Specijalističkih diplomskih stručnih studija:

 1. ODLUKA o uvjetima završetka Specijalističkih diplomskih stručnih studija studenata upisanih u akad. god. 2013/2014.
 2. ODLUKA o uvjetima završetka Specijalističkih diplomskih stručnih studija studenata upisanih u akad. god. 2014/2015.
 3. ODLUKA o uvjetima završetka Specijalističkih diplomskih stručnih studija studenata upisanih u akad. god. 2015/2016.
 4. ODLUKA o uvjetima završetka Specijalističkih diplomskih stručnih studija studenata upisanih u akad. god. 2016/2017.
 5. ODLUKA o uvjetima završetka Specijalističkih diplomskih stručnih studija studenata upisanih u akad. god. 2017/2018.
 6. ODLUKA o uvjetima završetka Specijalističkih diplomskih stručnih studija studenata upisanih u akad. god. 2018/2019.
 7. ODLUKA o utvrđivanju ispitnih rokova za obranu završnih radova i završnih specijalističkih diplomskih stručnih radova

53. Popis propisa koji čine Pravilnik o studiranju (Objavljeno: 07.04.2023.)

54. Odluka o usklađivanju studijskih programa i stručnih naziva koji se stječu završetkom studija (Objavljeno: 07.04.2023.)

Erasmus

Odluka o donošenju Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti u okviru Erasmus programa na VGUK (studeni 2022.)

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti u okviru Erasmus plus programa na VGUK (studeni 2022.)


Strateški program znanstvenih istraživanja VGUK

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.